Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Điểm nổi bật của công tác dân vận trong Quân đội thời gian qua là đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc...

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại lễ bế mạc Hội nghị 12

Chiều 11-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Thông báo Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chiều 11-10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới *

Từ ngày 21 đến 24-9-2015, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Đại hội,

Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Phát huy những giá trị truyền thống cao đẹp, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã và đang tập trung mọi nguồn lực vật chất và tinh thần nhằm phát huy vị thế và tiềm năng to lớn của Thủ đô văn hiến, anh hùng,...

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại lễ bế mạc Hội nghị 12
Chiều 11-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới *

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới *

Từ ngày 21 đến 24-9-2015, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Đại hội,

Khái lược về các khu vực biển và hải đảo của Việt Nam

Khái lược về các khu vực biển và hải đảo của Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia nằm ven bờ Tây của Biển Đông; có hơn 3.260 km bờ biển, trên 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, vùng biển nước ta bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý tính từ đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải,...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2015

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2015

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 10-2015 trân trọng gửi tới bạn đọc Xã luận “Đại hội của tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới” và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… cùng nhiều bài viết của các tác giả khác.

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:29 - 13/10/2015

EUR25272.525575

GBP34020.9334566.82

USD2234022420

Giá vàng

Cập nhật : 15:38 - 13/10/2015

HCMSJC33.75033.970
Hà NộiSJC33.75033.990
Đà NẵngSJC33.75033.990

Thời tiết