Nhân tố chính trị tinh thần – nguồn sức mạnh vô địch của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Đại thắng Mùa xuân 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài liên tục trong 21 năm của quân và dân ta, mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chiến thắng vĩ đại đó; trong đó, nhân tố chính trị, tinh thần có ý nghĩa quyết định,...

Khai mạc phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết phiên họp 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 vấn đề quan trọng...

Hà Huy Tập - Nhà lý luận sắc sảo, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập là một chiến sĩ Cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lý luận sắc sảo, có công lớn trong việc khôi phục lại tổ chức Đảng các cấp và kết nối Đảng ta với Quốc tế Cộng sản trong giai đoạn khó khăn nhất của Đảng. Cuộc đời hoạt động và sự hy sinh cao cả của đồng chí là một tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập...

Hợp tác về chính trị - an ninh – nền tảng phát triển của cộng đồng ASEAN

Là một trong ba trụ cột chủ yếu của Cộng đồng ASEAN, hợp tác chính trị - an ninh ASEAN đã, đang trở thành “nền tảng” và điều kiện “tiên quyết” cho sự phát triển của từng quốc gia và toàn khu vực...

Xây dựng ngành Quân y ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ

Trước tình hình mới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, ngành Quân y phải đồng thời triển khai thực hiện nhiều nội dung, giải pháp; trong đó, xây dựng lực lượng quân y vững mạnh toàn diện được xác định là nội dung then chốt, có ý nghĩa quyết định...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón và hội đàm; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia...

Cục Tổ chức với việc giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

Cục Tổ chức với việc giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

Là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành toàn quân về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ của Quân đội, 70 năm qua, Cục Tổ chức luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 4-2016

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 4-2016

Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 4-2016 trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: Đại tướng Ngô Xuân Lịch “Đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ “Toàn quân quán triệt, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”, bài viết của Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Hoài Trung về “Hợp tác về chính trị - an ninh – nền tảng phát triển của cộng đồng ASEAN”,… và các tác giả khác.

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 02:23 - 30/04/2016

EUR25226.1325528.17

GBP32277.6632795.7

USD2225022320

Giá vàng

Cập nhật : 15:39 - 29/04/2016

HCMSJC33.60033.800
Hà NộiSJC33.60033.820
Đà NẵngSJC33.60033.820

Thời tiết