Chuẩn bị thế trận Hải quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Chuẩn bị thế trận Hải quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 07/05/2021, 13:47 (GMT+7)

Hải quân là lực lượng nòng cốt trong thế trận liên hoàn bờ - biển - đảo bảo vệ đất nước trên hướng biển. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, việc chuẩn bị thế trận Hải quân là hết sức quan trọng và cần thiết.
Vùng 2 Hải quân đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

Vùng 2 Hải quân đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

QPTD -Thứ Năm, 06/05/2021, 13:40 (GMT+7)

Những năm qua, Vùng 2 Hải quân luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; xác định đây là khâu đột phá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

QPTD -Thứ Ba, 27/04/2021, 06:51 (GMT+7)

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là một nội dung trọng tâm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trực tiếp nâng cao sức mạnh quốc phòng của đất nước đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; là vấn đề lớn cần được quan tâm nghiên cứu.
Tổng Công ty Thái Sơn đẩy mạnh phát triển và hội nhập

Tổng Công ty Thái Sơn đẩy mạnh phát triển và hội nhập

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, những năm qua, Tổng Công ty Thái Sơn đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.
Xây dựng Học viện Hải quân hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng Học viện Hải quân hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ

QPTD -Thứ Sáu, 23/04/2021, 06:34 (GMT+7)

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã và đang tập trung mọi nỗ lực xây dựng Học viện hiện đại.
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng hiện đại, chuyên nghiệp

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng hiện đại, chuyên nghiệp

QPTD -Thứ Năm, 15/04/2021, 21:57 (GMT+7)

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu quản lý, thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thành phố Móng Cái thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới

Thành phố Móng Cái thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 12/04/2021, 15:09 (GMT+7)

Nhận thức sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Móng Cái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại bằng các giải pháp hiệu quả, phù hợp với đặc thù của Thành phố.
Binh đoàn 15 trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Binh đoàn 15 trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

QPTD -Chủ Nhật, 11/04/2021, 21:13 (GMT+7)

Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Tây Nguyên - địa bàn chiến lược của Tổ quốc, Binh đoàn 15 gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ, nhưng với quyết tâm, nghị lực và trí tuệ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động luôn đồng cam, cộng khổ cùng đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng địa bàn vững mạnh,...
Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470