Binh chủng Pháo binh nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong điều kiện mới

Binh chủng Pháo binh nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong điều kiện mới

QPTD -Thứ Năm, 24/11/2022, 13:57 (GMT+7)

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ là những mặt công tác quan trọng đối với từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Đây cũng là nội dung đã, đang được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, tạo cơ sở quan trọng để Binh chủng tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới.
Quận Hai Bà Trưng tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự

Quận Hai Bà Trưng tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự

QPTD -Thứ Hai, 21/11/2022, 10:35 (GMT+7)

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quận Hai Bà Trưng xác định lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa"

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

QPTD -Thứ Năm, 17/11/2022, 15:32 (GMT+7)

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ, đa chiều tới mọi lĩnh vực của đất nước ta, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nghiên cứu để nhận thức về thời cơ, thuận lợi nhằm tận dụng, phát huy; đồng thời, thấy rõ những tác động tiêu cực để ngăn chặn, chuyển hóa thành sức mạnh, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

QPTD -Thứ Ba, 15/11/2022, 07:48 (GMT+7)

Trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp của Thành phố chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Tăng cường phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 11/11/2022, 09:34 (GMT+7)

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng, đoàn kết, gắn bó giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân vừa là truyền thống quý báu, yêu cầu khách quan, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là mặt công tác được hai lực lượng coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Trường Cao đẳng nghề số 21 tập trung nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Cao đẳng nghề số 21 tập trung nâng cao chất lượng đào tạo

QPTD -Thứ Năm, 27/10/2022, 13:39 (GMT+7)

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho các đối tượng lao động là nội dung quan trọng nhằm bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Đối với Trường Cao đẳng nghề số 21, đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn Tây Nguyên thì thực hiện tốt nội dung này càng có ý nghĩa quan trọng.
Học viện Kỹ thuật quân sự tập trung xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh

Học viện Kỹ thuật quân sự tập trung xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh

QPTD -Thứ Hai, 24/10/2022, 07:57 (GMT+7)

Xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh là vấn đề có tính đột phá, nhằm tạo ra sản phẩm khoa học, công nghệ có giá trị khoa học và thực tiễn cao, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quân đoàn 1 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Quân đoàn 1 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 20/10/2022, 09:45 (GMT+7)

Ý thức sâu sắc nhiệm vụ của đơn vị chủ lực cơ động chiến lược; cùng với triển khai điều chỉnh tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã, đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ.
Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.