Một số giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị

Một số giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị

QPTD -Thứ Năm, 24/11/2022, 13:57 (GMT+7)

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự là một trong những chức năng, nhiêm vụ quan trọng của Trường Sĩ quan Chính trị. Đây là nội dung trực tiếp góp phần nâng cao năng lực tư duy, khả năng sáng tạo, phát huy trí tuệ của cả người dạy và người học. Vì vậy, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả đối với công tác này đã, đang được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm, chú trọng.
Một số vấn đề về huấn luyện tác chiến chiến dịch đối với cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược ở Học viện Quốc phòng

Một số vấn đề về huấn luyện tác chiến chiến dịch đối với cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược ở Học viện Quốc phòng

QPTD -Thứ Ba, 15/11/2022, 07:45 (GMT+7)

Cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược là lực lượng nòng cốt, rường cột của Quân đội, cần được huấn luyện, trang bị hệ thống kiến thức khoa học nghệ thuật quân sự, đặc biệt là nghệ thuật chiến dịch, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nghệ thuật đánh điểm, vây điểm, diệt viện trong Chiến dịch Hiệp Đức - Đồng Dương

Nghệ thuật đánh điểm, vây điểm, diệt viện trong Chiến dịch Hiệp Đức - Đồng Dương

QPTD -Thứ Hai, 14/11/2022, 10:03 (GMT+7)

Chiến dịch Hiệp Đức - Đồng Dương bước đầu tiêu diệt hiệu quả bộ phận quan trọng quân Mỹ và quân ngụy ở vùng giáp ranh, góp phần mở rộng vùng giải phóng và tạo chuyển biến mới trong thế tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam. Thắng lợi của Chiến dịch để lại nhiều bài học quý, nhất là nghệ thuật đánh điểm, vây điểm, diệt viện, cần được nghiên cứu, vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Một số vấn đề về xây dựng thế trận phòng thủ quân khu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Một số vấn đề về xây dựng thế trận phòng thủ quân khu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Ba, 25/10/2022, 08:48 (GMT+7)

Xây dựng thế trận phòng thủ quân khu vững chắc là vấn đề có tính nền tảng trong tăng cường khả năng, sức mạnh phòng thủ của từng quân khu và cả nước. Đây là nhiệm vụ có nội hàm rộng, liên quan đến nhiều cấp, ngành, lực lượng và địa phương, diễn ra trên không gian rộng, thời gian dài,...
Bàn về nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa

Bàn về nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa

QPTD -Thứ Sáu, 21/10/2022, 11:23 (GMT+7)

Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn là người trực tiếp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cấp xã, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh ở từng địa phương, cơ sở. Vì vậy, nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ này là vấn đề quan trọng, cần được quan tâm, nghiên cứu, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả.
Sự chỉ đạo chiến lược của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi trong Chiến dịch Tây Bắc năm 1952

Sự chỉ đạo chiến lược của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi trong Chiến dịch Tây Bắc năm 1952

QPTD -Thứ Hai, 17/10/2022, 08:18 (GMT+7)

Chiến dịch Tây Bắc năm 1952 giáng cho quân địch đòn thất bại nặng nề về quân sự, tạo bước ngoặt trên chiến trường chính Bắc Bộ theo hướng có lợi cho ta, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta phát triển lên một bước mới, mang tính quyết định.
Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Trường Quân sự Quân khu 9

Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Trường Quân sự Quân khu 9

QPTD -Thứ Năm, 13/10/2022, 09:29 (GMT+7)

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã triển khai toàn diện các mặt công tác, tập trung thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; gắn kết giữa nhà trường với đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quyết sách sáng suốt của vương triều nhà Trần trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước

Quyết sách sáng suốt của vương triều nhà Trần trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước

QPTD -Thứ Năm, 29/09/2022, 08:20 (GMT+7)

Nước Đại Việt thời nhà Trần là quốc gia độc lập, tự chủ và phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Có được thành quả đó là do vương triều nhà Trần đã thực hiện nhiều quyết sách sáng suốt, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ giang sơn, bờ cõi.
Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.