Chiến thắng Quảng Trị năm 1972 - tầm vóc và bài học lịch sử

Chiến thắng Quảng Trị năm 1972 - tầm vóc và bài học lịch sử

QPTD -Thứ Hai, 23/05/2022, 08:38 (GMT+7)

Chiến thắng Quảng Trị năm 1972 đã giáng đòn mạnh mẽ vào nỗ lực thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, làm thay đổi tương quan lực lượng theo hướng có lợi cho ta. Chiến thắng khẳng định tầm nhìn, tư duy chiến lược, sự chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; sự phát triển của nghệ thuật tác chiến chiến dịch; tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta.
Xây dựng thế trận phòng thủ quân khu liên hoàn, vững chắc trên từng địa bàn chiến lược và cả nước

Xây dựng thế trận phòng thủ quân khu liên hoàn, vững chắc trên từng địa bàn chiến lược và cả nước

QPTD -Thứ Sáu, 20/05/2022, 07:57 (GMT+7)

Đây là nội dung rất quan trọng, bởi nó là một trong những nhân tố chủ yếu, quyết định đến sự ổn định của từng hướng chiến lược trong thế phòng thủ chung của đất nước. Vì thế, vấn đề này cần tiếp tục được quan tâm, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp khoa học, thiết thực, góp phần tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò chuyên trách trong thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò chuyên trách trong thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

QPTD -Thứ Năm, 12/05/2022, 06:06 (GMT+7)

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng luôn phát huy tốt vai trò lực lượng chuyên trách, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan - binh sĩ ở đơn vị cơ sở

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan - binh sĩ ở đơn vị cơ sở

QPTD -Thứ Ba, 26/04/2022, 07:50 (GMT+7)

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp và tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nhất là sau khi sơ kết Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”
Nghệ thuật đánh trận then chốt trong Chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972

Nghệ thuật đánh trận then chốt trong Chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972

QPTD -Thứ Hai, 25/04/2022, 07:55 (GMT+7)

Chiến dịch tiến công Bắc Tây Nguyên năm 1972, mà trực tiếp là trận Đắk Tô - Tân Cảnh giành thắng lợi, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường Tây Nguyên theo hướng có lợi cho ta. Đây là trận đánh có hiệu suất chiến đấu cao, với nhiều nét nghệ thuật chỉ đạo, điều hành tác chiến chiến dịch đặc sắc; trong đó, nghệ thuật đánh trận then chốt mở đầu Chiến dịch là nét nổi bật.
Một số vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Học viện Chính trị

Một số vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Học viện Chính trị

QPTD -Thứ Năm, 14/04/2022, 08:32 (GMT+7)

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đây là vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với các học viện, nhà trường nói chung, Học viện Chính trị nói riêng, cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
Xây dựng "thế trận lòng dân" trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

QPTD -Thứ Sáu, 08/04/2022, 07:32 (GMT+7)

Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.
Giải pháp bồi dưỡng văn hóa lãnh đạo, quản lý cho học viên đào tạo chính ủy cấp trung, sư đoàn ở Học viện Chính trị

Giải pháp bồi dưỡng văn hóa lãnh đạo, quản lý cho học viên đào tạo chính ủy cấp trung, sư đoàn ở Học viện Chính trị

QPTD -Thứ Hai, 28/03/2022, 08:02 (GMT+7)

Bồi dưỡng văn hóa lãnh đạo, quản lý cho học viên đào tạo chính ủy cấp trung, sư đoàn là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.
Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.