Định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong Quân đội hiện nay

Định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 14/06/2021, 10:26 (GMT+7)

Những diễn biến môi trường có quan hệ mật thiết với việc đảm bảo sức khỏe bộ đội, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vì vậy, cần xác định các giải pháp đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Giải pháp nâng cao năng lực sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật ở cấp quân đoàn

Giải pháp nâng cao năng lực sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật ở cấp quân đoàn

QPTD -Thứ Năm, 27/05/2021, 08:04 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”1, những năm gần đây, các cơ sở sửa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cấp quân đoàn đã được Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư,...
Phát huy vai trò của cơ quan chính trị các cấp trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Phát huy vai trò của cơ quan chính trị các cấp trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

QPTD -Thứ Hai, 24/05/2021, 08:25 (GMT+7)

Thực tiễn tổ chức sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội hơn 75 năm qua cho thấy, cơ quan chính trị các cấp luôn là một thành phần quan trọng cấu thành cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.
Nghệ thuật tổ chức đánh giặc trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 981

Nghệ thuật tổ chức đánh giặc trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 981

QPTD -Thứ Sáu, 21/05/2021, 06:36 (GMT+7)

Trước kế sách “Đánh gấp như tiếng sấm, đối phương không kịp bịt tai” của giặc Tống năm 981, quân và dân Đại Cồ Việt dưới sự chỉ huy của vua Lê Đại Hành đã đoàn kết, thống nhất - “vua tôi đồng lòng”, đập tan mưu đồ tiến công Đại La, đánh chiếm Hoa Lư của nhà Tống, bảo vệ vững chắc non sông, bờ cõi đất Việt.
Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I. Lênin và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 20/05/2021, 08:36 (GMT+7)

Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một đóng góp lớn của V.I. Lênin vào kho tàng lý luận Mác - Lênin; được Đảng Cộng sản Việt Nam trung thành, vận dụng sáng tạo trong quá trình lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 
Xây dựng nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Xây dựng nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 17/05/2021, 09:37 (GMT+7)

Xây dựng nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự chất lượng cao, với những phẩm chất phù hợp yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là vấn đề cấp thiết, nhằm định hướng quá trình tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nghệ thuật xây dựng thế trận phản công đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty năm 1967

Nghệ thuật xây dựng thế trận phản công đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty năm 1967

QPTD -Thứ Năm, 29/04/2021, 09:27 (GMT+7)

Năm 1967, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền, quân và dân ta đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty của địch. Chiến thắng khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo về đường lối chiến tranh nhân dân và sự phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, nổi bật là nghệ thuật xây dựng thế trận phản công.
Bàn về phát triển nguồn nhân lực hậu cần, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới

Bàn về phát triển nguồn nhân lực hậu cần, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 29/04/2021, 09:27 (GMT+7)

Nguồn nhân lực hậu cần là tổng thể nguồn thể lực và trí lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hậu cần các cấp. Đây là nhân tố quan trọng, trực tiếp quyết định kết quả công tác hậu cần, kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và xây dựng Quân đội.
Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:01 - 16/06/2021

EUR27,023.7128,435.59

GBP31,563.9932,882.51

USD22,820.0023,050.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:59 - 16/06/2021

HCMSJC56.45057.050
Hà NộiSJC56.45057.070
Đà NẵngSJC56.45057.070