Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 18/10/2021, 08:46 (GMT+7)

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, quy luật phát triển của Đảng, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
Đảng bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Đảng bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

QPTD -Thứ Năm, 14/10/2021, 09:37 (GMT+7)

Là cơ sở giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao của Quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Mấy vấn đề về tác chiến hiệp đồng quân binh chủng hiện đại trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Mấy vấn đề về tác chiến hiệp đồng quân binh chủng hiện đại trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 08/10/2021, 13:34 (GMT+7)

Nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự tác chiến hiện đại là yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,...
Một số chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với cách mạng miền Nam trong năm 1971

Một số chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với cách mạng miền Nam trong năm 1971

QPTD -Thứ Ba, 28/09/2021, 06:29 (GMT+7)

Năm 1971, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã đánh bại các cuộc hành quân lớn, đập tan kế hoạch “bình định”, làm thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của địch, tạo thế và lực cho cách mạng miền Nam. Lịch sử đã lùi xa 50 năm, nhưng sự chỉ đạo đó vẫn còn nguyên giá trị cần nghiên cứu vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Học viện Chính trị

Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Học viện Chính trị

QPTD -Thứ Năm, 16/09/2021, 15:37 (GMT+7)

Điểm đột phá đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Học viện là đã chuyển mạnh từ giảng dạy chủ đề sang chuyên đề, nâng cao chất lượng bài giảng; tổ chức tốt bài giảng mẫu.
Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Tư, 15/09/2021, 08:34 (GMT+7)

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lý luận về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về quốc phòng, quân sự, an ninh, nghệ thuật quân sự, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội trong tình hình mới”
Giải pháp nâng cao công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong Bộ Quốc phòng

Giải pháp nâng cao công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong Bộ Quốc phòng

QPTD -Thứ Hai, 23/08/2021, 15:59 (GMT+7)

Qua hơn 30 năm đổi mới của đất nước, khoa học và công nghệ đã hiện hữu trong tất cả các ngành, lĩnh vực, các cấp, các cơ quan, đơn vị; từng bước khẳng định vai trò động lực quan trọng trong quá trình phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực trạng và giải pháp ổn định bền vững lực lượng lao động của Công ty 74

Thực trạng và giải pháp ổn định bền vững lực lượng lao động của Công ty 74

QPTD -Thứ Năm, 19/08/2021, 08:42 (GMT+7)

Người lao động là nguồn lực đặc biệt, nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển đối với đơn vị, doanh nghiệp. Ý thức rõ điều đó, Công ty 74, Binh đoàn 15 đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp ổn định lực lượng lao động, bảo đảm quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần, giúp họ yên tâm làm việc, tự nguyện gắn bó lâu dài với đơn vị.
Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:32 - 21/10/2021

EUR25,848.3227,273.18

GBP30,663.5631,944.70

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 21/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270