Một số nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019

Một số nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019

QPTD -Thứ Sáu, 17/04/2020, 09:38 (GMT+7)

Để xây dựng Dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

QPTD -Thứ Ba, 01/10/2019, 09:13 (GMT+7)

Ngày 27-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sau đây là toàn văn Nghị quyết...
Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và Viên chức quốc phòng

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và Viên chức quốc phòng

QPTD -Thứ Hai, 21/12/2015, 12:06 (GMT+7)

Luật này quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng,...
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam ‒ Anh

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam ‒ Anh

QPTD -Thứ Tư, 29/07/2015, 11:48 (GMT+7)

Quan hệ Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (gọi tắt là Anh) từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11-9-1973 đến nay đã đạt nhiều bước phát triển đáng ghi nhận, đi vào thực chất, đặc biệt là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2010 với bảy lĩnh vực hợp tác
Những mốc đáng nhớ trong 20 năm bình thường hóa Việt Nam ‒ Hoa Kỳ

Những mốc đáng nhớ trong 20 năm bình thường hóa Việt Nam ‒ Hoa Kỳ

QPTD -Thứ Ba, 07/07/2015, 09:52 (GMT+7)

Quan hệ Việt Nam ‒ Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hóa năm 1995 đã và đang tiếp tục phát triển, mở rộng và đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước.
Cơ cấu tổ chức Liên nghị viện thế giới

Cơ cấu tổ chức Liên nghị viện thế giới

QPTD -Thứ Năm, 26/03/2015, 14:02 (GMT+7)

Điều 8 Quy chế Liên minh Nghị viện thế giới xác định: Liên minh Nghị viện thế giới gồm Đại hội đồng, Hội đồng Điều hành, Ban Chấp hành và Ban thư ký,..
Lịch sử hình thành và phát triển Liên nghị viện thế giới

Lịch sử hình thành và phát triển Liên nghị viện thế giới

QPTD -Thứ Năm, 26/03/2015, 14:02 (GMT+7)

Năm 1889, tại Paris, thủ đô nước Pháp, Liên minh nghị viện thế giới đã được thành lập theo sáng kiến của hai nghị sĩ đồng thời cũng là hai chiến sĩ đấu tranh cho hoà bình là Frederic Passy – người Pháp và William Randal Cremer - người Anh,...
Diễn biến Chiến dịch Huế - Đà Nẵng năm 1975

Diễn biến Chiến dịch Huế - Đà Nẵng năm 1975

QPTD -Thứ Năm, 26/03/2015, 09:23 (GMT+7)

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 5 đến ngày 29/3/1975. Bao gồm ba chiến dịch nhỏ: Chiến dịch Trị Thiên - Huế (5/3-26/3), Chiến dịch Nam Ngãi (10/3-26/3) và Chiến dịch Đà Nẵng (26/3-29/3).
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:59 - 28/05/2020

HCMSJC48.43048.800
Hà NộiSJC48.43048.820
Đà NẵngSJC48.43048.820

Thời tiết