55 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng

55 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng

QPTD -Thứ Hai, 08/08/2022, 08:27 (GMT+7)

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN ngày nay là một trong những tổ chức khu vực quan trọng, có uy tín và thành công trên thế giới, là ngôi nhà chung gắn bó hơn 650 triệu người dân của 10 quốc gia Đông Nam Á có bản sắc văn hóa đa dạng, một cộng đồng kinh tế lớn thứ 5 thế giới, một đối tác tin cậy và quan trọng của nhiều quốc gia,...
Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước

QPTD -Thứ Năm, 04/08/2022, 08:37 (GMT+7)

Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với những sự kiện lịch sử oanh liệt của Đảng và nhân dân ta trong suốt thế kỷ XX. Đồng chí là tấm gương cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.
Tổ quốc mãi mãi ghi công

Tổ quốc mãi mãi ghi công

QPTD -Thứ Tư, 27/07/2022, 05:02 (GMT+7)

Để giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc và ấm no hạnh phúc cho nhân dân, chúng ta đã phải trả cái giá vô cùng lớn, không gì có thể bù đắp được, đó là sự hy sinh, đau thương, mất mát của nhiều thế hệ người Việt Nam, mà tiêu biểu là các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, v.v. Họ là người có công đầu đối với đất nước. Vinh quang trước hết thuộc về họ.
Toàn quân thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới

Toàn quân thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới

QPTD -Thứ Ba, 26/07/2022, 07:34 (GMT+7)

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp đối với nhiệm vụ quan trọng này, đạt nhiều kết quả thiết thực.
Chính sách đối với người có công luôn được quan tâm nhất quán, thường xuyên

Chính sách đối với người có công luôn được quan tâm nhất quán, thường xuyên

QPTD -Thứ Hai, 25/07/2022, 07:37 (GMT+7)

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta. Đó là chính sách đặc biệt, thực hiện cho những đối tượng đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, tiếp nối truyền thống tốt đẹp và đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.
Quân đoàn 3 lãnh đạo thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội

Quân đoàn 3 lãnh đạo thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội

QPTD -Chủ Nhật, 24/07/2022, 06:44 (GMT+7)

Nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương Quân đội, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, góp phần bảo đảm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thụ hưởng, tạo động lực xây dựng Quân đội, Đơn vị vững mạnh trong tình hình mới.
Quân khu 2 nâng cao hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Quân khu 2 nâng cao hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

QPTD -Thứ Bảy, 23/07/2022, 06:16 (GMT+7)

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng được thụ hưởng.
Tổng cục Kỹ thuật đẩy mạnh hoạt động tri ân, "Đền ơn đáp nghĩa"

Tổng cục Kỹ thuật đẩy mạnh hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”

QPTD -Thứ Sáu, 22/07/2022, 10:23 (GMT+7)

Với trách nhiệm chính trị thiêng liêng, tình cảm chân thành và lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chăm lo tốt hơn đối với người có công với cách mạng
Tổ quốc mãi mãi ghi công
Để giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc và ấm no hạnh phúc cho nhân dân, chúng ta đã phải trả cái giá vô cùng lớn, không gì có thể bù đắp được, đó là sự hy sinh, đau thương, mất mát của nhiều thế hệ người Việt Nam, mà tiêu biểu là các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, v.v. Họ là người có công đầu đối với đất nước. Vinh quang trước hết thuộc về họ.