Làm theo lời Bác, Nhà máy X61 nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, sửa chữa trang bị, khí tài phòng hóa

Làm theo lời Bác, Nhà máy X61 nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, sửa chữa trang bị, khí tài phòng hóa

QPTD -Thứ Sáu, 12/08/2022, 08:42 (GMT+7)

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy X61 (Binh chủng Hóa học) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng, được cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động tích cực hưởng ứng, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

QPTD -Thứ Năm, 28/07/2022, 13:41 (GMT+7)

Quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), các cấp Hội và hội viên Cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và tham gia tích cực các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao.
Vùng 4 Hải quân đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Vùng 4 Hải quân đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

QPTD -Thứ Hai, 18/07/2022, 10:18 (GMT+7)

Với quyết tâm, sự năng động, sáng tạo bằng những phong trào, mô hình hiệu quả, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”
Làm theo lời Bác, Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo

Làm theo lời Bác, Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo

QPTD -Thứ Năm, 07/07/2022, 08:45 (GMT+7)

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng trên địa bàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xóa đói, giảm nghèo bằng các giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn và tổ chức thực hiện bằng cách làm sáng tạo, vận dụng nhiều mô hình hiệu quả, đưa lời dạy của Bác thành hiện thực.
Làm theo lời Bác, Lâm trường 155 đẩy mạnh công tác dân vận nơi biên cương Tổ quốc

Làm theo lời Bác, Lâm trường 155 đẩy mạnh công tác dân vận nơi biên cương Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 23/06/2022, 08:24 (GMT+7)

Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng khu kinh tế - quốc phòng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thế trận và tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội nơi biên cương của Tổ quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam

QPTD -Chủ Nhật, 19/06/2022, 22:35 (GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.
Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 13/06/2022, 13:28 (GMT+7)

Kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” phát huy, tỏa sáng, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị đòi hỏi phải tiến hành tổng thể các hoạt động của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi quân nhân
Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh quán triệt, thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương

Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh quán triệt, thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương

QPTD -Thứ Sáu, 10/06/2022, 08:04 (GMT+7)

Quán triệt, nhận thức thức sâu sắc vai trò của Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, cán bộ, đảng viên, quần chúng lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang luôn nêu cao trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết, góp phần làm sáng mãi phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.