Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:36 (GMT+7)

Đào tạo, quy hoạch, sử dụng đội ngũ giảng viên là khâu trung tâm của công tác cán bộ ở Trường Sĩ quan Lục quân 2. Làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nhà trường cách mạng, chính quy, tiên tiến, mẫu mực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo...
Bàn về tác chiến đánh địch đổ bộ đường biển trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Bàn về tác chiến đánh địch đổ bộ đường biển trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 26/12/2016, 08:16 (GMT+7)

Đánh địch đổ bộ đường biển là loại hình tác chiến chiến lược cơ bản, nhằm đánh bại các cuộc tiến công từ hướng biển, bảo vệ vững chắc khu vực bờ biển và hải đảo của Tổ quốc. Đây là nội dung mới, mang tầm chiến lược, nên cần được nghiên cứu, thống nhất cả về nhận thức và hành động, tạo cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới

QPTD -Thứ Ba, 13/12/2016, 08:15 (GMT+7)

Trong thời gian tới, xây dựng hậu phương Quân đội đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực quan trọng này. Theo đó, cần đề xuất và tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau...
Mấy vấn đề rút ra qua thí điểm giảng dạy bằng tiếng Anh ở Trường Sĩ quan Thông tin

Mấy vấn đề rút ra qua thí điểm giảng dạy bằng tiếng Anh ở Trường Sĩ quan Thông tin

QPTD -Thứ Hai, 28/11/2016, 07:58 (GMT+7)

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng cán bộ và thực tế năng lực tiếng Anh của đội ngũ giảng viên, học viên, Nhà trường xác định quy mô thí điểm giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh mỗi khóa từ 15% - 20% tổng số học viên; đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép tuyển sinh khối A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), nhằm nâng cao chất lượng tiếng Anh đầu vào...
Bàn về trận then chốt của chiến dịch phản công trong tác chiến phòng thủ quân khu

Bàn về trận then chốt của chiến dịch phản công trong tác chiến phòng thủ quân khu

QPTD -Thứ Năm, 17/11/2016, 07:58 (GMT+7)

Thực hiện trận then chốt nói chung, trận then chốt trong chiến dịch phản công nói riêng là thực hiện trận chiến đấu hay đòn đột kích do một bộ phận lực lượng quan trọng của chiến dịch phản công và cũng có thể do lực lượng tại chỗ của quân khu tiến hành có tác dụng quyết định thắng lợi cho từng đợt hoặc cả chiến dịch phản công...
Một số vấn đề về bố trí vật cản công binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Một số vấn đề về bố trí vật cản công binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 10/11/2016, 15:42 (GMT+7)

Bố trí vật cản là một nội dung quan trọng trong bảo đảm vật cản công binh cho tác chiến. Vật cản nếu được bố trí đúng, hiểm hóc, linh hoạt sẽ phát huy hiệu quả, trực tiếp hỗ trợ, góp phần nâng cao sức mạnh và hiệu suất chiến đấu...
Phát huy vai trò của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 27/10/2016, 10:24 (GMT+7)

Sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội liên quan mật thiết đến chất lượng và khả năng tập hợp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên...
Mấy vấn đề về công tác lý luận trong tình hình mới

Mấy vấn đề về công tác lý luận trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 17/10/2016, 08:08 (GMT+7)

Công tác lý luận là mặt công tác thường xuyên, quan trọng của Đảng. Để lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi Đảng Cộng sản phải không ngừng đổi mới, phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận, gắn lý luận với thực tiễn, nhất là...
Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết