02/09/2015 | 1 Lượt xem
Mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9
Trích video truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành
Khát vọng đoàn tụ
Khát vọng đoàn tụ
28/07/201518 Lượt xem
Đỉnh cao chiến thắng - Tập 4
Đỉnh cao chiến thắng - Tập 4
29/04/201512 Lượt xem