10/08/2017
Quân khu 2: Phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"
Quân khu 2
Mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9
Mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9
02/09/20152 Lượt xem
Khát vọng đoàn tụ
Khát vọng đoàn tụ
28/07/201518 Lượt xem