Những trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết 847 ở lực lượng vũ trang Quân khu 1

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, sáng tạo. Trong đó, xác định rõ những trọng tâm, sát chức năng, nhiệm vụ và có biện pháp thực hiện đồng bộ, phù hợp, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội

Thực tiễn hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của toàn quân nói chung, doanh nghiệp Quân đội nói riêng thời gian qua phản ánh sự tích cực, chủ động trong quán triệt, cụ thể hóa và vận dụng một cách sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước

Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với những sự kiện lịch sử oanh liệt của Đảng và nhân dân ta trong suốt thế kỷ XX. Đồng chí là tấm gương cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Vùng 1 Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo thuộc vùng biển Vịnh Bắc Bộ, sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển và thực hiện nhiệm vụ đột xuất, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 29/7, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

55 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng

55 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN ngày nay là một trong những tổ chức khu vực quan trọng, có uy tín và thành công trên thế giới, là ngôi nhà chung gắn bó hơn 650 triệu người dân của 10 quốc gia Đông Nam Á có bản sắc văn hóa đa dạng, một cộng đồng kinh tế lớn thứ 5 thế giới, một đối tác tin cậy và quan trọng của nhiều quốc gia,...

Bình Dương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Bình Dương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Những kết quả đạt được về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Tỉnh trong thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cơ sở quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan - binh sĩ ở đơn vị cơ sở

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan - binh sĩ ở đơn vị cơ sở

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp và tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nhất là sau khi sơ kết Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Vùng 1 Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Vùng 1 Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo thuộc vùng biển Vịnh Bắc Bộ, sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển và thực hiện nhiệm vụ đột xuất, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 8/2022

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 8/2022

Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 8/2022, trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: Thượng tướng VŨ HẢI SẢN “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội”; Trung tướng HUỲNH CHIẾN THẮNG “Quân đội tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc” VŨ QUANG VINH “Cách mạng Tháng Tám - thắng lợi của khát vọng độc lập, hòa bình và phát triển”; ĐÀM ĐỨC VƯỢNG “Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước”,... cùng nhiều bài viết của các tác giả khác.