Lữ đoàn 172 tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Lữ đoàn 172 tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 27/06/2022, 13:00 (GMT+7)

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm kỷ luật, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”
Lãnh đạo khâu đột phá "nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên" ở Lữ đoàn 297

Lãnh đạo khâu đột phá “nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên” ở Lữ đoàn 297

QPTD -Thứ Hai, 27/06/2022, 13:00 (GMT+7)

Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp của Lữ đoàn luôn được đề cao; phát huy tốt vai trò gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện; toàn tâm, toàn ý với nhiệm vụ của đơn vị; không ngừng phấn đấu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.
Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Trường Sĩ quan Đặc Công

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Trường Sĩ quan Đặc Công

QPTD -Thứ Sáu, 24/06/2022, 06:47 (GMT+7)

Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, đáp ứng đòi hỏi về nguồn nhân lực trong xây dựng, phát triển lực lượng và nghệ thuật tác chiến Đặc công, góp phần xây đắp nên truyền thống: “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn” của Binh chủng Đặc công Anh hùng.
Tỉnh Trà Vinh nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Tỉnh Trà Vinh nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Ba, 14/06/2022, 14:28 (GMT+7)

Với những giải pháp đồng bộ trên, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh Trà Vinh có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở các cấp, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy truyền thống, Kho J250 nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ

Phát huy truyền thống, Kho J250 nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 13/06/2022, 13:53 (GMT+7)

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt khó, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Huyện Quan Hóa chú trọng lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự

Huyện Quan Hóa chú trọng lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự

QPTD -Thứ Sáu, 10/06/2022, 08:03 (GMT+7)

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Quan Hóa luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Lữ đoàn Đặc công Bộ 113 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"

Lữ đoàn Đặc công Bộ 113 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

QPTD -Thứ Năm, 02/06/2022, 09:45 (GMT+7)

Phát huy truyền thống “Độc đảm kiên cường, luồn sâu đi trước, bám chắc nhân dân, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, chiến thắng vẻ vang”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công Bộ 113 đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”
Công ty Kinh doanh than Đông Bắc miền Nam dấu ấn chặng đường 10 năm phát triển và hội nhập

Công ty Kinh doanh than Đông Bắc miền Nam dấu ấn chặng đường 10 năm phát triển và hội nhập

QPTD -Thứ Sáu, 27/05/2022, 07:59 (GMT+7)

Với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế, cũng như truyền thống Tổng Công ty Đông Bắc, Đơn vị đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành và từng bước phát triển vững chắc.