Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ bộ đội

Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ bộ đội

QPTD -Thứ Năm, 16/09/2021, 15:43 (GMT+7)

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (20/9/1951 - 20/9/2021), Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị đã lập nhiều thành tích xuất sắc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chủ động - sáng tạo, tận tụy - chu đáo, an toàn - tiết kiệm, đoàn kết - quyết thắng”.
Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật Quân khí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật Quân khí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 13/09/2021, 08:59 (GMT+7)

Công tác kỹ thuật Quân khí là tập hợp các hoạt động “nuôi sống” vũ khí, góp phần quan trọng nâng cao khả năng chiến đấu của bộ đội và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Vì thế, công tác này cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tốt vũ khí cho toàn quân.
Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia

Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia

QPTD -Thứ Hai, 13/09/2021, 08:55 (GMT+7)

Trải qua 76 năm xây dựng (15/9/1945 - 15/9/2021), ngành Công nghiệp quốc phòng không ngừng trưởng thành, phát triển, thu được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, ngành Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển vượt bậc.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 09/09/2021, 08:49 (GMT+7)

Vấn đề “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Văn kiện Đại hội XIII rất phong phú và toàn diện, bổ sung nhiều điểm mới so với các kỳ đại hội trước, cần nhận thức đúng để thực hiện có hiệu quả.
Bộ đội Biên phòng Gia Lai quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Bộ đội Biên phòng Gia Lai quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

QPTD -Thứ Năm, 09/09/2021, 08:49 (GMT+7)

Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã và đang chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ này bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại

Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại

QPTD -Thứ Ba, 07/09/2021, 07:10 (GMT+7)

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại là chủ trương được Ðại hội XIII của Ðảng xác định.
Công tác quốc phòng ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Công tác quốc phòng ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

QPTD -Thứ Hai, 06/09/2021, 09:30 (GMT+7)

Công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.
Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 23/08/2021, 15:59 (GMT+7)

Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội là nội dung quan trọng, giải pháp chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 13:24 - 17/09/2021

EUR26,118.3927,477.69

GBP30,621.6331,901.01

USD22,640.0022,870.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/09/2021

HCMSJC56.00056.650
Hà NộiSJC56.00056.670
Đà NẵngSJC56.00056.670