Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

Toàn quân tiếp tục đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Toàn quân tiếp tục đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Năm, 21/04/2022, 08:15 (GMT+7)

Trước sự phát triển của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, toàn quân tiếp tục đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, ứng phó kịp thời, hiệu quả trước mọi tình huống.
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính Quân đội năm 2022

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính Quân đội năm 2022

QPTD -Thứ Hai, 04/04/2022, 10:17 (GMT+7)

Thực hiện phương châm đi trước một bước, ngành Tài chính Quân đội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp tạo lập, huy động các nguồn lực; cân đối, bố trí ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhất là cho các chương trình, mục tiêu theo định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Tạo môi trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện, trưởng thành vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc

Tạo môi trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện, trưởng thành vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc

QPTD -Chủ Nhật, 27/03/2022, 13:27 (GMT+7)

Tối 26/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Tư duy mới của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tư duy mới của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 07/03/2022, 08:20 (GMT+7)

Những năm qua, công tác nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ quân sự luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự được tổ chức triển khai thống nhất, toàn diện, có bước phát triển mới, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.
Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 24/02/2022, 07:44 (GMT+7)

Để đáp ứng lòng mong mỏi của bộ đội và nhân dân, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quân đội, ngành Chính sách Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Tăng cường công tác thanh tra Quốc phòng, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội

Tăng cường công tác thanh tra Quốc phòng, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 24/01/2022, 13:02 (GMT+7)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, những năm qua, Thanh tra Quốc phòng luôn nêu cao ý chí cách mạng, phát huy trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới, sáng tạo,...
Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19

QPTD -Thứ Sáu, 14/01/2022, 09:17 (GMT+7)

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với quan điểm vừa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Những trọng tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội năm 2022

Những trọng tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội năm 2022

QPTD -Thứ Năm, 06/01/2022, 08:35 (GMT+7)

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn quân phải tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, với mục tiêu xuyên suốt là: giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; xây dựng và phát huy phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” của người quân nhân cách mạng, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
Ngày 14/8, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng đã có bài phát biểu phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.