An ninh toàn cầu nhìn từ hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

An ninh toàn cầu nhìn từ hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

QPTD -Thứ Năm, 17/11/2022, 15:33 (GMT+7)

Sau nhiều lần tạm hoãn do đại dịch Covid-19, từ ngày 01 đến 26/8/2022, Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân được tổ chức tại New York (Mỹ). Do bất đồng giữa các nước thành viên, nhất là giữa Mỹ và Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, Hội nghị đã không thể thông qua được tuyên bố chung. Mặc dù vậy, Hội nghị này vẫn có ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn quá trình phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.
Đôi nét về chiến lược quốc phòng độc lập của Liên minh Châu âu và những tác động tới an ninh khu vực

Đôi nét về chiến lược quốc phòng độc lập của Liên minh Châu âu và những tác động tới an ninh khu vực

QPTD -Thứ Năm, 10/11/2022, 13:50 (GMT+7)

Trong bối cảnh thế giới đang có sự thay đổi sâu sắc bởi những cuộc xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo,… Liên minh châu Âu đã gấp rút triển khai Chiến lược quốc phòng, an ninh, nhằm xây dựng vai trò trụ cột an ninh đối với khu vực, đủ năng lực hành động độc lập và quyền tự chủ về quốc phòng.
Vạch áo cho người xem lưng

Vạch áo cho người xem lưng

QPTD -Thứ Năm, 10/11/2022, 13:45 (GMT+7)

Trong cuộc sống, công tác, ai chẳng có lúc sai, điều quan trọng là có thấy và có dám nhận để sửa hay không mà thôi. Mấy người được như anh T, không những tế nhị, mà còn chẳng ngại “vạch áo cho người xem lưng” nữa chứ. Nhưng cái chẳng ngại đó của anh thật chí lý, sâu sắc biết bao!
Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga - sự thật không thể xuyên tạc

Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga - sự thật không thể xuyên tạc

QPTD -Thứ Hai, 07/11/2022, 08:33 (GMT+7)

Từ phủ nhận cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga để đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và chế độ xã hội chủ nghĩa là thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tuy nhiên, tầm vóc, giá trị lịch sử và hiện thực của cuộc Cách mạng vĩ đại này đối với sự phát triển của nhân loại nói chung, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói riêng là sự thật không thể xuyên tạc.
Cách mạng Tháng Mười Nga là "một sai lầm của lịch sử" - luận thuyết phản động, nhất định bị phá sản

Cách mạng Tháng Mười Nga là “một sai lầm của lịch sử” - luận thuyết phản động, nhất định bị phá sản

QPTD -Thứ Sáu, 04/11/2022, 10:16 (GMT+7)

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng có tầm ảnh hưởng to lớn trên toàn thế giới; chỗ dựa cho hàng trăm dân tộc đứng lên chống ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc, quyết định tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Vì vậy, luận điệu cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga là “một sai lầm của lịch sử” là luận thuyết phản cách mạng, nhất định bị phá sản.
Sự tin tưởng của quốc tế đã bác bỏ mọi hành động phá hoại, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Sự tin tưởng của quốc tế đã bác bỏ mọi hành động phá hoại, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 02/11/2022, 11:27 (GMT+7)

Sự ủng hộ, tin tưởng đó của cộng đồng quốc tế là minh chứng thuyết phục, trực tiếp bác bỏ mọi sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề quyền con người ở Việt Nam.
Vũ khí siêu thanh - cuộc chạy đua mới của các cường quốc

Vũ khí siêu thanh - cuộc chạy đua mới của các cường quốc

QPTD -Thứ Sáu, 28/10/2022, 08:07 (GMT+7)

Trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, diễn biến phức tạp và khó dự báo như hiện nay, cùng với chủ động điều chỉnh chiến lược của mình, các cường quốc hàng đầu thế giới cũng tăng cường cạnh tranh quyết liệt trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển dòng vũ khí siêu thanh.
Phản bác các quan điểm sai trái về nguyên tắc tập trung dân chủ

Phản bác các quan điểm sai trái về nguyên tắc tập trung dân chủ

QPTD -Thứ Sáu, 21/10/2022, 16:19 (GMT+7)

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”. Tuy nhiên, lợi dụng những hạn chế trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị,... tìm cách đả phá, kêu gọi Đảng ta từ bỏ nguyên tắc này, cổ súy tư tưởng đa nguyên, đa đảng.
Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975
Xuyên tạc, phủ nhận Ngày Chiến thắng 30/4/1975 là thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường đẩy mạnh mỗi khi tháng Tư hằng năm về, nhằm hạ thấp tầm vóc, ý nghĩa và giá trị cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Tuy nhiên, đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng.