Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 21/01/2022, 07:57 (GMT+7)

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Vì vậy, các cấp, ngành, lực lượng, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương này trong thực tiễn.
Quán triệt quan điểm "chủ động phòng ngừa là chính" trong phòng, chống bạo loạn

Quán triệt quan điểm “chủ động phòng ngừa là chính” trong phòng, chống bạo loạn

QPTD -Chủ Nhật, 16/01/2022, 07:40 (GMT+7)

Nhận thức rõ mối quan hệ giữa công tác phòng ngừa và xử lý bạo loạn trong tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ phải lấy “chủ động phòng ngừa là chính”. Đây là vấn đề rất quan trọng trong tình hình hiện nay, cần được tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện.
Vận dụng luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Vận dụng luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 10/01/2022, 13:35 (GMT+7)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ở Thủ đô Hà Nội (24/11/1946), tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.
Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân vững mạnh về chính trị - nền tảng để xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại

Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân vững mạnh về chính trị - nền tảng để xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại

QPTD -Thứ Năm, 30/12/2021, 07:31 (GMT+7)

Kế thừa truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ của Bộ đội Phòng không - Không quân anh hùng và phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.
Yên Bái tập trung lãnh đạo thực hiện "mục tiêu kép"

Yên Bái tập trung lãnh đạo thực hiện “mục tiêu kép”

QPTD -Thứ Năm, 16/12/2021, 08:10 (GMT+7)

Nhận thức sâu sắc mức độ nguy hiểm và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với mọi mặt của đời sống xã hội, Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động triển khai sớm, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện “mục tiêu kép”
Quân đoàn 1 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Quân đoàn 1 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

QPTD -Thứ Hai, 06/12/2021, 06:49 (GMT+7)

Quán triệt sâu sắc chủ trương xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đoàn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

Kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

QPTD -Thứ Hai, 22/11/2021, 08:10 (GMT+7)

Kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là cụ thể hóa quan điểm kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cần được tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội

Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 15/11/2021, 08:37 (GMT+7)

Hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng là phải làm chủ được công nghệ sản xuất quốc phòng, tránh sự lệ thuộc từ bên ngoài. Điều đó chỉ có thể làm được khi nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng được chuẩn hóa, hiện đại hóa.
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:01 - 21/01/2022

EUR24,965.0926,364.70

GBP29,963.4031,243.06

USD22,450.0022,760.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:29 - 21/01/2022

HCMSJC61.20061.800
Hà NộiSJC61.20061.820
Đà NẵngSJC61.20061.820