Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

Học viện kỹ thuật quân sự phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Học viện kỹ thuật quân sự phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Năm, 23/09/2021, 08:31 (GMT+7)

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các thầy giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho dân tộc”1, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia

Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia

QPTD -Thứ Hai, 13/09/2021, 08:55 (GMT+7)

Trải qua 76 năm xây dựng (15/9/1945 - 15/9/2021), ngành Công nghiệp quốc phòng không ngừng trưởng thành, phát triển, thu được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, ngành Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển vượt bậc.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 09/09/2021, 08:49 (GMT+7)

Vấn đề “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong Văn kiện Đại hội XIII rất phong phú và toàn diện, bổ sung nhiều điểm mới so với các kỳ đại hội trước, cần nhận thức đúng để thực hiện có hiệu quả.
Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại

Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại

QPTD -Thứ Ba, 07/09/2021, 07:10 (GMT+7)

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại là chủ trương được Ðại hội XIII của Ðảng xác định.
Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 23/08/2021, 15:59 (GMT+7)

Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội là nội dung quan trọng, giải pháp chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Phát huy dân chủ ở đơn vị cơ sở trong Quân đội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát huy dân chủ ở đơn vị cơ sở trong Quân đội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 16/08/2021, 11:11 (GMT+7)

Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc phát huy và mở rộng dân chủ của Đảng, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, đạt kết quả tốt. Song, so với mục tiêu, yêu cầu đề ra vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục.
Nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội

Nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội

QPTD -Thứ Năm, 12/08/2021, 10:46 (GMT+7)

Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn trong đường lối đổi mới của Đảng là yêu cầu cấp thiết, quan trọng. Trong đó, “thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”1 là mối quan hệ mới được Đại hội XIII của Đảng bổ sung trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030.
Đảng bộ Quân khu 5 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Đảng bộ Quân khu 5 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

QPTD -Thứ Năm, 05/08/2021, 07:59 (GMT+7)

Đại hội XIII của Đảng xác định: Củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt. Quán triệt quan điểm đó, Đảng bộ Quân khu 5 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:34 - 27/09/2021

EUR25,993.7727,346.60

GBP30,324.2231,591.18

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:32 - 27/09/2021

HCMSJC56.35057.000
Hà NộiSJC56.35057.020
Đà NẵngSJC56.35057.020