QPTD -Thứ Tư, 07/12/2011, 23:30 (GMT+7)
Xây dựng Binh chủng Hóa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Nhiều năm qua, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Binh chủng Hóa học (BCHH) đã luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, đoàn kết một lòng, không quản ngại độc hại, nguy hiểm, hy sinh, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. BC đã duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu được giao. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, BC đã đề xuất với cấp trên về xây dựng tổ chức lực lượng, bảo đảm trang bị hóa học, từng bước kiện toàn cơ cấu, tổ chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc phù hợp với thế bố trí chiến lược, sẵn sàng xử trí các tình huống hóa học xảy ra, đáp ứng được yêu cầu bảo đảm hóa học cho các lực lượng vũ trang trong chiến đấu và xử lý các tình huống khác. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế các phân đội trực chiến, nhất là các đơn vị chuyên trách tham gia phòng chống khủng bố, thiên tai, bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết, các cuộc hội nghị trong nước và quốc tế, các mục tiêu quan trọng, sẵn sàng chống các hoạt động khủng bố hóa học, sinh học… Qua nhiều lần kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, BC được đánh giá chất lượng chiến đấu, xây dựng chính qui, rèn luyện kỷ luật từng bước nâng lên, tiến bộ, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ tác chiến khi có tình huống xảy ra. BC luôn giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng, bảo đảm ổn định chính trị ở đơn vị. Tổ chức và lực lượng thường xuyên được củng cố, hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chống chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh hóa học, với tính đặc thù của mình và chức năng là một lực lượng nòng cốt, BC còn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng Nhà nước, quân đội và các địa phương để điều tra, khắc phục hóa chất độc tồn lưu sau chiến tranh trên khắp đất nước, nhất là khu vực miền Nam, miền Trung; tham gia khắc phục, xử lý sự cố hóa chất độc - xạ, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đợt chống dịch cúm gia cầm gần đây, kết hợp có hiệu quả giữa quốc phòng với kinh tế, BC đã phát huy được thế mạnh của mình, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch, xây dựng kế hoạch hành động và tham gia trực tiếp khắc phục hậu quả, xử lý môi trường tại một số “điểm nóng”. Với nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu công nghệ xử lý môi trường, BC đã mạnh dạn đề xuất với cấp trên định hướng xử lý, tìm mô hình xử lý môi trường tốt nhất khi đại dịch xảy ra không chỉ ở vùng đô thị mà cho cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tham gia xây dựng đề cương công nghệ, thiết kế, sản xuất một số loại máy thở, trong đó có máy thở xách tay kết cấu gọn, nhẹ, giá rẻ từ công nghệ, vật tư sẵn có trong nước, phục vụ có hiệu quả cho tuyến huyện.
Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp. Bên cạnh nguy cơ về các cuộc chiến tranh cục bộ công nghệ cao thì thế giới cũng đang được cảnh báo sẽ phải đối mặt với các cuộc tiến công khủng bố sinh học với các hình thức rất đa dạng và nguy hiểm bởi các loại vi rút gây bệnh, vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, từ việc cho nổ bom truyền thống, qua dịch vụ bưu điện có chứa vi khuẩn và kẻ khủng bố bằng vũ khí sinh học liều chết, có thể di chuyển đến nhiều nơi, nhiều vùng trên thế giới. 
ở nước ta, bên cạnh việc đẩy mạnh chống lại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ bằng nhiều thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, chúng ta vẫn phải luôn đề cao cảnh giác trước các cuộc tiến công xâm lược cục bộ, khủng bố bằng vũ khí công nghệ cao, kể cả vũ khí sinh học, hóa học. Bên cạnh đó, trước yêu cầu ngày càng lớn của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, công tác điều tra, khắc phục chất độc tồn lưu sau chiến tranh, xử lý những sự cố hóa chất độc - xạ, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường đang trở nên rất cấp thiết. Điều đó cho thấy vị trí, vai trò của BCHH ngày một quan trọng hơn; chức năng, nhiệm vụ của BC ngày một nặng nề, phức tạp hơn. Dù là thời bình, bộ đội Hóa học vẫn phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng cơ động khi các tình huống xảy ra.
Thời gian tới, để hoàn thành tốt chức năng, yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho, BC phải tiếp tục khắc phục những khó khăn, vươn lên hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới. Trước hết BC phải tập trung đẩy mạnh hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng BC vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đây là yêu cầu hết sức quan trọng, điều kiện tiên quyết, nền tảng để xây dựng BC vững mạnh toàn diện.
Đảng bộ, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong BC cần quán triệt, nắm vững công tác Đảng, công tác chính trị, thực hiện đúng chế độ, nền nếp, nguyên tắc trong sinh hoạt, chú trọng tăng cường việc học tập, quán triệt, giáo dục chính trị cho các đối tượng một cách thích hợp, bảo đảm đúng, đủ những qui định, nội dung, hướng dẫn của cấp trên, với những biện pháp sáng tạo, đa dạng, hiệu quả, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, hiểu sâu sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững trận địa tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, mối đoàn kết nội bộ, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, thoái hóa, biến chất về tư tưởng, đạo đức, không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, con người mới thích ứng với yêu cầu mới.
Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thường xuyên được kiện toàn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thật sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị. Xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, gắn kết có hiệu quả giữa việc xây dựng các cấp uỷ Đảng, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Đề cao và phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức quần chúng, xây dựng không khí dân chủ, đoàn kết gắn bó trong đảng bộ, đơn vị... Phấn đấu hằng năm phải có trên 85% tổ chức, cấp ủy Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trên 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức, đảng viên yếu kém, đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Trong công tác cán bộ, hiện nay đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ chuyên môn của BC đang còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng và chưa đồng bộ. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong BC cần nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật hiện có. Cân đối để bố trí, sử dụng số cán bộ, nhân viên kỹ thuật trên theo đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng và đồng bộ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, nhân viên kỹ thuật phải bảo đảm đúng nguyên tắc, vững chắc, chú trọng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ để có kế hoạch sử dụng, đào tạo tiếp theo. Xây dựng và đề xuất một số chế độ, chính sách hợp lý để giữ vững và từng bước xây dựng đồng bộ, phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Chấp hành Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, các chỉ thị, quyết định của cấp trên, từng bước bổ sung đầy đủ số cán bộ chính ủy, chính trị viên theo chức danh.
Việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ đi học cần tính đến nhiệm vụ trước mắt lẫn lâu dài, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ kế cận, cán bộ đầu ngành, chuyên ngành. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tại chỗ, phấn đấu trong một thời gian ngắn, 100% cán bộ các cấp phải được đào tạo, bồi dưỡng đúng chuyên ngành, chuyên môn; trên 90% có trình độ đại học, trong đó trên 10% sau đại học; bảo đảm 100% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi.
Ngoài ra cũng cần quan tâm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, an ninh, đặc biệt là bảo vệ chính trị nội bộ. Các đảng bộ, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý con người, cơ sở vật chất, phòng gian, giữ bí mật. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể địa phương bảo  đảm tốt an ninh, chính trị, xây dựng địa bàn an toàn. Không ngừng đổi mới hoạt động của các tổ chức quần chúng nhằm phát huy cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong các phong trào thi đua.
Trên cơ sở đó, BC  cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu công tác phòng, chống hóa học, khắc phục sự cố hóa chất độc - xạ, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả trong huấn luyện, công tác. Với chức năng là cơ quan tham mưu, quản lý và đồng thời cũng là lực lượng chủ chốt tổ chức thực hiện tác chiến hóa học, BC cần nhạy bén, nắm vững và đánh giá đúng tình hình, trong đó lưu ý các vấn đề như sự phát triển của chiến tranh công nghệ cao, việc phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, về tình hình tồn lưu chất độc hóa học, kiểm soát lưu thông, sử dụng hóa chất độc, các sự cố, biến cố về môi trường độc xạ có thể xảy ra... Từ đó nghiên cứu, đề xuất với cấp trên phương hướng, kế hoạch xây dựng lực lượng hóa học ổn định, phù hợp với yêu cầu thời bình, có thể phát triển khi chiến tranh xảy ra. Tiếp tục củng cố lực lượng sẵn sàng chiến đấu, chấn chỉnh tổ chức một số đơn vị trực thuộc, đề xuất các giải pháp tạo nguồn cán bộ, nhân viên khoa học kỹ thuật chuyên ngành cho lực lượng hóa học toàn quân. Tham mưu cho cấp trên về nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phòng hóa thời kỳ mới. Chỉ đạo chặt chẽ trong toàn quân về công tác huấn luyện phòng hóa cho các đối tượng, nhất là đối với lực lượng kiêm nhiệm, lực lượng phòng hóa phổ thông để góp phần bù đắp sự thiếu hụt và chưa cân đối của lực lượng hóa học chuyên trách, thường trực.
Thực hiện nhiệm vụ quân sự, BC phải chấp hành nghiêm các chỉ thị, chỉ lệnh, mệnh lệnh của cấp trên, nghiên cứu xây dựng các văn kiện sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch phòng chống, xử lý sự cố hóa chất độc - xạ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị phải luôn duy trì chặt chẽ, nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung quân số, đồng bộ trang bị, tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra chuyên sâu theo các phương án sát với yêu cầu thực tế. Chú trọng nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chỉ huy các cấp. Chủ động xây dựng qui hoạch tổ chức lực lượng, phát triển trang bị phòng hóa, tập trung bảo đảm đủ quân số, có chất lượng cao cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các cơ quan chuyên ngành, với địa phương tạo nguồn và quản lý tốt lực lượng dự bị động viên.
Trong huấn luyện, cần thực hiện đúng phương châm, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp. Tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình huấn luyện mới cho các đối tượng. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện sát thực tế chiến đấu trong điều kiện mới; tăng cường thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại và tổ chức diễn tập; kết hợp huấn luyện với rèn luyện sức khỏe, rèn luyện kỷ luật.
Đối với công tác kỹ thuật, các đơn vị cần duy trì nghiêm các qui định, chế độ kỹ thuật, giữ gìn, khai thác tốt vũ khí, trang bị, khí tài hiện có. Tập trung bảo đảm đồng bộ, kịp thời vũ khí, trang bị, khí tài hóa học cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp trên và triển khai kế hoạch tạo nguồn, mua sắm, sản xuất, cải tiến hiện đại hóa khí tài, trang bị hóa học. Đồng thời cũng cần tiếp tục củng cố, bổ sung, đào tạo mới, đào tạo lại đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho kịp với yêu cầu, nhiệm vụ mới của BC. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật theo hướng ứng dụng nhanh, hiệu quả những thành tựu mới vào việc hiện đại hóa ngành, phát triển nghệ thuật quân sự phòng hóa. Trên cơ sở nắm vững xu thế phát triển chuyên ngành, qui hoạch, kế hoạch bảo đảm trang bị hóa học, BC chủ động nghiên cứu, tiếp thu và phát triển công nghệ để tổ chức sản xuất một số trang bị quan trọng; cải tiến, hiện đại hóa một số khí tài, trang bị hóa học, nâng cao tính đồng bộ cho khí tài, trang bị.
Ngoài ra, BC cũng phải tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm sức khỏe và cải thiện từng bước đời sống mọi mặt cho bộ đội. Bảo đảm kịp thời, đúng chế độ hậu cần cho bộ đội khi đóng quân cố định cũng như khi cơ động.
Tiếp tục phấn đấu giữ vững ổn định chính trị nội bộ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, công tác, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên môn, công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, đời sống bộ đội,... là những tiền đề quan trọng xây dựng BC vững mạnh toàn diện đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới.
 
Thiếu tướng Phạm Huy Thăng
Chính ủy Binh chủng
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470