QPTD -Thứ Hai, 12/12/2011, 00:21 (GMT+7)
Hưng Yên không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng
Những năm qua, nhất là từ khi có Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 15/NĐ-CP của Chính phủ, công tác giáo dục quốc phòng (GDQP) của tỉnh Hưng Yên đã có sự phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới.
Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tỉnh có diện tích tự nhiên 923km2, mật độ dân số 1210 người/km2; có truyền thống lịch sử vẻ vang. Những năm gần đây tốc độ tăng trưởng GDP luôn đạt trên 10%/năm; tình hình chính trị- xã hội ổn định, giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư và phát triển. Đó là những thuận lợi rất cơ bản để Tỉnh đẩy mạnh công tác quốc phòng nói chung và công tác GDQP nói riêng.
Để nâng cao hiệu quả công tác GDQP cho toàn dân, Tỉnh triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp đồng bộ. Bộ Chỉ huy Quân sự thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo, Đài phát thanh-Truyền hình, Báo Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng. Chất lượng chuyên trang, chuyên mục từng bước được nâng cao, cả về nội dung, hình thức và luôn bám sát định hướng của Trung ương về GDQP. Đặc biệt là trong các ngày lễ, Ngày hội Quốc phòng toàn dân,... cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ với nội dung gắn với GDQP, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
Trong công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) cho cán bộ chủ chốt các cấp, với nhận thức đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, ngành, nên Tỉnh tập trung tạo điều kiện để tổ chức thực hiện tốt từng khóa học. Bộ phận thường trực của Hội đồng GDQP Tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nắm chắc số lượng cán bộ chủ chốt trong các ngành, địa phương chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng khóa học theo phân cấp. Đến nay, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh (đối tượng 1) đã được bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Học viện Quốc phòng đạt 94,7%; cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, thị xã, sở, ban, ngành của Tỉnh (đối tượng 2) bồi dưỡng tại Trường Quân sự Quân khu và Trường Quân sự Tỉnh đạt 95,2%; cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn, trưởng, phó phòng cấp huyện (đối tượng 3) đạt 85%; trưởng thôn, khu phố và tương đương (đối tượng 4) đạt 95%. Mặc dù mới triển khai nhưng công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đảng viên và cán bộ phụ trách các đoàn thể ở thôn (đối tượng 5) cũng đạt nhiều kết quả, đến nay đã bồi dưỡng được 7.976 người.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần, những năm vừa qua, các thành phần kinh tế ở Hưng Yên đều có sự phát triển, biến đổi mạnh mẽ. Đáng chú ý là chính sách cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và sự phát triển cả về số lượng, tính chất ngành nghề và qui mô của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trước tình hình đó, Hội đồng GDQP Tỉnh đã chủ động triển khai tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng là chủ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Xác định đây là vấn đề mới và sẽ có những khó khăn nhất định, bởi lẽ đối tượng này không nằm trong hệ thống chính trị các cấp; bên cạnh đó, nhiều vấn đề liên quan cũng cần giải quyết như kinh phí, chế độ bảo đảm, chương trình, nội dung bồi dưỡng... Vì vậy, Hội đồng GDQP và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chuẩn bị hết sức chu đáo. Lệnh triệu tập được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh ký với thời gian bồi dưỡng là 10 ngày. Vì không có chương trình, giáo trình riêng cho đối tượng này, nên Hội đồng GDQP Tỉnh đã thống nhất lấy nội dung của đối tượng 3 làm căn cứ. Ngoài các chuyên đề như chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kết hợp kinh tế với QP-AN..., chúng tôi còn đưa vào chương trình những nội dung mới, thiết thực khác như: Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tỉnh; công tác tuyên truyền, phương pháp phối hợp với địa phương giải quyết các vấn đề về trật tự an ninh như đình công, bãi công... Kết quả khóa đầu triệu tập 100 chủ doanh nghiệp thì có 87 người tham gia. Sau khi được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, học viên đều cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng của khóa học; nhiều học viên phát biểu “đã trưởng thành nhiều sau khóa học”. Tuy nhiên, việc tổ chức mới chỉ giới hạn ở các chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Rút kinh nghiệm sau khóa đầu tiên, Tỉnh có kế hoạch sẽ triển khai các khóa tiếp theo với thành phần đa dạng hơn.
Cùng với công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, công tác GDQP cho học sinh, sinh viên cũng được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Hiện nay, công tác GDQP cho học sinh, sinh viên được triển khai ở 38 trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng và đại học với hơn 50.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia học tập mỗi năm, đạt trung bình 99,5%. Trước tình hình đội ngũ giáo viên GDQP còn thiếu nhiều, Tỉnh đã chủ động mở lớp bồi dưỡng giáo viên GDQP tại trường Quân sự Tỉnh. Đến nay đã tổ chức được 4 lớp cho 245 giáo viên kiêm nhiệm; tuyển chọn, cử 12 giáo viên khác đi đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở nội dung GDQP qui định, Tỉnh còn lồng ghép một số nội dung về lịch sử, truyền thống quê hương. Thông qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu CNXH và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, trang bị cho các em những kỹ năng quân sự cần thiết, làm cơ sở để sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang khi cần. Tuy nhiên, hiện nay các trường trung học phổ thông trong Tỉnh chưa tổ chức học rải mà vẫn duy trì hình thức học tập trung, nên hiệu quả GDQP cũng còn những hạn chế.
Xác định đúng vị trí quan trọng của lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, cùng với việc tổ chức huấn luyện, giáo dục theo chương trình qui định hằng năm, cơ quan quân sự các cấp còn chỉ đạo và triển khai nhiều hình thức GDQP. Đến nay 98,1% dân quân, tự vệ và 100% quân dự bị động viên đã được bồi dưỡng, giáo dục về QP-AN.
Có được kết quả trên, một nguyên nhân quan trọng là cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt nghiêm túc, sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng. Đặc biệt là việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mớ" và Nghị định số 15/NĐ-CP của Chính phủ “Về Giáo dục quốc phòng”. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được trang bị kiến thức QP-AN luôn có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của GDQP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Hưng Yên là một trong những tỉnh luôn triển khai sớm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính phủ về GDQP. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 224/2003/ QĐ-TTg, ngày 04-11-2003 “Về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh, cấp huyện", ngày 17/12/ 2003 Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã ra Quyết định số 2816/QĐ-UB về thành lập Hội đồng GDQP Tỉnh và sau đó chỉ đạo kịp thời các huyện, thị xã thành lập Hội đồng GDQP. Quá trình hoạt động, Hội đồng GDQP các cấp thường xuyên được kiện toàn đúng thành phần qui định và đi vào hoạt động có nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả GDQP ở từng ngành, từng địa phương.
Một bài học kinh nghiệm quan trọng khác mà Hưng Yên rút ra là, phải thường xuyên nắm chắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự, Công an và các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu” theo tinh thần Nghị quyết 02/BCT của Bộ Chính trị (Khóa VI). Đặc biệt là phát huy vai trò của Hội đồng GDQP các cấp trong việc chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo địa phương về chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ GDQP. Đồng thời, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp phối hợp tổ chức GDQP giữa các sở, ngành chức năng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện GDQP. Chính vì vậy Hưng Yên là một trong những tỉnh đầu tiên tổ chức tốt việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng là chủ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Để nâng cao hiệu quả GDQP cho toàn dân, các cấp còn chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức và kết hợp nhiều hình thức tổ chức giáo dục, tuyên truyền. Thực hiện xã hội hoá công tác GDQP, trong đó chú trọng đẩy mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc... Nhất là phát huy vai trò, vị trí của dân quân, tự vệ, trong tuyên truyền, giáo dục về QP-AN. Kinh nghiệm từ thực tiễn còn cho thấy, nội dung giáo dục cần thiết thực, tập trung giải đáp những vấn đề cuộc sống đang đặt ra; coi trọng việc khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, văn hiến của quê hương.
Bên cạnh đó, cần coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thi đua, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, cả trong công tác chỉ đạo và trong triển khai tổ chức thực hiện. Hội đồng GDQP các cấp ngoài việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp còn phải thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện GDQP ở địa phương; giúp đỡ địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc; khuyến khích những giải pháp mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Kết thúc mỗi khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN, GDQP, học viên đều phải kiểm tra, có đánh giá, nhận xét cụ thể kết quả học tập, rèn luyện của từng người, thông báo đến cơ quan, đơn vị nơi công tác.
Qua tổ chức GDQP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chúng tôi thấy, trong nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN thì các chuyên đề về an ninh còn ít, chưa tương xứng. Hơn nữa, giáo trình, tài liệu để GDQP cho một số đối tượng chưa được hướng dẫn, thống nhất trong các địa phương. Ví dụ: nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng là chủ các doanh nghiệp; chức sắc, chức việc các tôn giáo; sinh viên học tập tại chức và đối tượng hoàn thiện chương trình cao đẳng, đại học...Do vậy, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu ban hành hướng dẫn, thống nhất nội dung cho các đối tượng đó trong cả nước. Theo chúng tôi, chương trình GDQP, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cần dành từ 15-20% thời gian để đưa một số nội dung, như giáo dục lịch sử, truyền thống quê hương và các vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở địa phương vào giảng dạy.
Mặt khác, cần thấy rõ GDQP là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; học tập nâng cao nhận thức về QP-AN là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức. Vì vậy, cần có qui định chặt chẽ hơn về tiêu chí xét tuyển, đề bạt cán bộ, công chức nhà nước, trong đó hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN là một trong những tiêu chí không thể thiếu.
 
Đại tá Nguyễn Phi Yến
Chính ủy BCH QS Tỉnh
                                            
 
Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:57 - 25/05/2020

HCMSJC48.50048.900
Hà NộiSJC48.50048.920
Đà NẵngSJC48.50048.920

Thời tiết