QPTD -Chủ Nhật, 11/12/2011, 23:35 (GMT+7)
Trường Quân sự Binh đoàn Cửu Long phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và huấn luyện

Trường Quân sự Binh đoàn Cửu Long được thành lập ngày 26-12-1976, có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ trung đội trưởng (phó) chuyên nghiệp, tiểu (khẩu) đội trưởng, nhân viên chuyên môn hậu cần, kỹ thuật; tổ chức cho cán bộ ôn thi vào các học viện, trường sĩ quan trong quân đội... Trải qua 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ của Nhà trường luôn đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn, đào tạo, huấn luyện được 31 khoá học cho 32.992 lượt cán bộ, sĩ quan quân sự, chính trị; 6.330 sĩ quan dự bị các chuyên ngành bộ binh, binh chủng và chiến sĩ mới, 6.165 hạ sĩ quan chỉ huy bộ binh, binh chủng, chuyên môn hậu cần, kỹ thuật; 2.742 học viên bổ túc kiến thức ôn thi vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Ngoài ra, Nhà trường còn phối hợp đào tạo 3.968 lượt nhân viên y tá, dược tá quân sự tuyến cơ sở, tổ chức giáo dục quốc phòng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên các trường đại học theo phân luồng. Những kết quả trên đã đáp ứng kịp thời nguồn cán bộ cơ sở cho các đơn vị của Binh đoàn, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia và nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn chiến lược phía Nam của Tổ quốc. Trong quá trình phát triển, Nhà trường rất chú trọng xây dựng nền nếp chính qui, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và qui định của đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trên tất cả các mặt công tác... Nhiều năm qua, Nhà trường không có quân nhân đào ngũ, vắng mặt trái phép; liên tục từ 1996 đến 2005, luôn đạt đơn vị an toàn tuyệt đối, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), xây dựng nên truyền thống “Cách mạng- chính qui- khoa học- thực tiễn- đoàn kết- chủ động- tự lực”. Do có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và huấn luyện, Nhà trường đã được Nhà nước tặng 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Hai, 1 Huân chương Lao động hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quí khác. Tháng 12 năm 2005, Nhà trường vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.

Phát huy truyền thống Anh hùng và những kinh nghiệm của 30 năm xây dựng và trưởng thành, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, huấn luyện phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Do đối tượng đào tạo, huấn luyện của Nhà trường đa dạng, “đầu vào” không đồng đều về độ tuổi, mặt bằng kiến thức quân sự, trình độ văn hóa và thời gian đào tạo... nên việc hoàn thiện, đổi mới nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo, huấn luyện luôn được đặt ra. Đây luôn là “bài toán khó” trong điều kiện đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường còn nhiều hạn chế, nhưng đòi hỏi của chương trình vừa phải thể hiện được tính khoa học, thống nhất, chính qui, sát với đối tượng đào tạo, vừa phải mang tính kế thừa và phát triển của nhiệm vụ, đặc thù địa bàn tác chiến, cách đánh truyền thống của Binh đoàn.
Để “hoá giải” vấn đề này, một mặt, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các khoa, các phòng ban, trên cơ sở tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, đoàn kết, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, dám nghĩ dám làm, bám sát chương trình chuẩn của Bộ và căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của Binh đoàn để đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức phương pháp đào tạo. Mặt khác, ý thức rõ học viên là nguồn cán bộ cơ sở tương lai, trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ của các đơn vị thường trực và dự bị động viên, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu việc đổi mới phải bám sát và vận dụng tốt các phương châm huấn luyện mà Bộ đã chỉ đạo; kết hợp học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, coi trọng rèn luyện động tác chỉ huy, công tác quản lý, giáo dục bộ đội cho phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tập trung huấn luyện toàn diện, lấy huấn luyện thực hành là chính, huấn luyện chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện chiến thuật phân đội, tổ chiến đấu là trọng điểm; chú trọng huấn luyện giỏi ban ngày để làm cơ sở huấn luyện tốt vào ban đêm, kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, sức bền cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên. Các lớp đào tạo cán bộ trung đội, tiểu đội, khẩu đội và tương đương, học viên còn được luân phiên đảm nhiệm chức vụ (kiêm chức), hoặc đi thực tế ở đơn vị theo cương vị, mục tiêu đào tạo, trực tiếp điều hành huấn luyện, quản lý bộ đội, tổ chức sinh hoạt và các hoạt động khác của đơn vị, giúp học viên liên hệ, vận dụng giữa lý luận với thực tiễn, để sau khi ra trường “không những giỏi cấp dưới, thành thạo cấp mình” mà còn “biết một phần việc của cấp trên”. Đối với học viên chuyên môn hậu cần, kỹ thuật (y tá, quản lý, kỹ thuật nấu ăn, thợ bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật...), lấy huấn luyện cơ bản làm trọng tâm, huấn luyện chuyên sâu và thực hành làm trọng điểm. Quá trình huấn luyện, Nhà trường chú trọng việc truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm chiến đấu cho học viên; huấn luyện sát với nhiệm vụ, tổ chức biên chế và địa bàn hoạt động, sát với đối tượng tác chiến trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí thông thường và vũ khí có hàm lượng công nghệ cao. Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý học viên, cơ quan thường xuyên bám sát chương trình đào tạo, huấn luyện, bám sát thao trường, giảng đường, bãi tập; tổ chức dự giờ, bám lớp, bình giảng, bình học, phê duyệt giáo án đúng qui chế, hướng dẫn và tổ chức ôn tập cho học viên; kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời trong đào tạo, huấn luyện. Hằng năm, Nhà trường chủ động tổ chức khảo sát nắm chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của học viên khi về đơn vị cơ sở công tác để rút kinh nghiệm trong cải tiến nội dung, chương trình và tổ chức phương pháp giảng dạy có hiệu quả. 
Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, Nhà trường còn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn tổ chức tuyển chọn “đầu vào” một cách chặt chẽ. Nhờ vậy, hằng năm các khóa tốt nghiệp đạt 100%, tỷ lệ khá, giỏi đạt bình quân hơn 75%... Học viên tốt nghiệp ra trường, về đơn vị đều hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí được xếp vào nguồn phát triển lên cán bộ cấp đại đội, tiểu đoàn..., góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Binh đoàn thời kỳ mới.
Nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đào tạo cán bộ cấp cơ sở của Binh đoàn, Nhà trường tích cực bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ số lượng, với cơ cấu hợp lý, có phẩm chất chính trị, có năng lực sư phạm. Đây là vấn đề vừa mang tính cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, vì yêu cầu, nhiệm vụ của Binh đoàn đòi hỏi ngày một cao hơn, trong khi năng lực, trình độ của một số cán bộ, giáo viên còn chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong tình hình mới. Để làm được điều đó, hằng năm Đảng uỷ Nhà trường ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; qui hoạch và có hướng sử dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên một cách cân đối giữa trước mắt và lâu dài, giữa số lượng với chất lượng, đảm bảo có sự chuyển tiếp vững chắc. Thực hiện phương châm “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó” và “giáo viên giỏi kèm giáo viên mới”, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; cơ quan, khoa giáo viên bồi dưỡng cán bộ đơn vị; tập huấn bồi dưỡng nội dung nào thì kiểm tra nhận thức, kết quả vận dụng nội dung đó. Kết hợp nhiều hình thức đào tạo: bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn ở các trường trong và ngoài quân đội; bồi dưỡng, tập huấn tại chức theo hướng thống nhất, chuyên sâu có trọng tâm, trọng điểm, khuyến khích cán bộ, giáo viên tự giác học tập, rèn luyện; duy trì đều đặn giao ban, hội ý, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy và học để khắc phục kịp thời những khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện. Các hoạt động hội thi, hội thao giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp Nhà trường và tham gia hội thi cấp Binh đoàn, toàn quân, tổ chức giảng thử, giảng mẫu, bình giảng, dự giờ và phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” trong đội ngũ giáo viên được duy trì đều đặn và thường xuyên... Đến nay, Nhà trường có 100% giáo viên đã qua đào tạo, hơn 60% đạt trình độ đại học, cao đẳng. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi toàn quân của các trường quân sự quân khu, binh đoàn lần thứ 2, Nhà trường đạt giải nhất toàn đoàn, có 5/6 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Bộ.
Kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy với công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên cũng là một biện pháp nâng cao chất lượng dạy, học. Nhà trường đã tổ chức cho các khoa giáo viên, các cơ quan biên soạn nhiều tài liệu, giáo án, bài giảng chiến lệ, kinh nghiệm huấn luyện và nghiên cứu cải tiến mô hình học cụ phục vụ quá trình dạy và học. Nhờ vậy, các nội dung, phương pháp chuẩn bị giáo án, bài giảng của giáo viên được thống nhất và chuẩn hóa. Nhiều sáng kiến cải tiến có giá trị thực tiễn cao phục vụ quá trình dạy và học như: biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành cho tiểu (khẩu) đội trưởng, cải tiến thiết bị điều khiển bắn súng AK bài 3 ban đêm, cải tiến hệ thống bia di động bắn súng AK bài 2, cách sử dụng bảng tra lỗ ngắm... Các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến trong giảng dạy và học tập tại Trường đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao trình độ toàn diện và chuyên sâu, giúp cán bộ, giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý bộ đội. Bên cạnh đó, Nhà trường còn chú trọng hỗ trợ, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề nghiệp.
Một trong những nội dung Nhà trường đang tập trung thực hiện là gắn xây dựng tổ chức Đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, xây dựng Nhà trường chính qui, mẫu mực, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo thời kỳ mới. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung sức xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; gắn xây dựng các cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng TSVM với xây dựng cơ quan, khoa, đơn vị VMTD theo chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng. Triệt để chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và đơn vị; tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, để đội ngũ đảng viên thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, Nhà trường. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội X của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kịp thời định hướng tư tưởng, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, giáo viên, học viên và công nhân viên, bảo đảm cho Nhà trường luôn ổn định về chính trị, tư tưởng, là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng các phòng, ban, khoa, tiểu đoàn giữ vững danh hiệu đơn vị VMTD, tổ chức Đảng TSVM, không có cơ quan, đảng viên, tổ chức Đảng yếu; đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Nhờ đó, năm 2005-2006 toàn Trường không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật; 100% tổ chức cơ sở Đảng TSVM, trên 93% đảng viên đạt tiêu chuẩn mức 1, không có đảng viên yếu kém; kết nạp được 55 đảng viên mới. Nhiều năm liền, 100% phòng, khoa, tiểu đoàn, đại đội đạt tiêu chuẩn đơn vị VMTD.
Bên cạnh những nội dung đó, Nhà trường còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức giao lưu kết nghĩa... được duy trì đều đặn, có nền nếp và đạt hiệu quả cao. Những biện pháp tích cực đó góp phần củng cố tình cảm gắn bó máu thịt giữa Nhà trường với nhân dân trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tạo thêm động lực xây dựng Đảng bộ Nhà trường TSVM, xây dựng đơn vị VMTD, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện của Nhà trường thời kỳ mới.
 
Đại tá Lê Khu Bốn
Hiệu trưởng
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:57 - 25/05/2020

HCMSJC48.50048.900
Hà NộiSJC48.50048.920
Đà NẵngSJC48.50048.920

Thời tiết