QPTD -Thứ Hai, 05/09/2011, 23:49 (GMT+7)
Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Mỗi một người dân Việt Nam đều dành tình yêu, niềm tin và sự kính trọng sâu sắc của mình đối với Người. Tình cảm và niềm tin đó đã thấm sâu trong trái tim và khối óc của mọi tầng lớp nhân dân, trở thành động lực tinh thần to lớn thôi thúc mỗi người phấn đấu, vươn lên, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách, tư tưởng, đạo đức của mình. Không chỉ đối với dân tộc ta, mà nhiều dân tộc và bạn bè trên thế giới cũng hết sức ngưỡng mộ và đánh giá rất cao công lao của Người đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới và sự tiến bộ của nhân loại. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, là Danh nhân văn hóa thế giới. Ngay cả nhiều người đứng bên kia trận tuyến cũng luôn tỏ lòng khâm phục đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thế nhưng, hiện nay vẫn có những thế lực rắp tâm bôi nhọ để “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc công lao sự nghiệp và cuộc đời của Người. Chiến dịch “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh chẳng đánh lừa được ai, bởi tình cảm, niềm tin, sự kính trọng của nhân dân ta đối với Hồ Chí Minh xuất phát từ chính sự nghiệp vĩ đại và cuộc đời cao đẹp, từ tư tưởng tiến bộ và tấm gương đạo đức sáng trong của Người. Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động là quyết định có tầm quan trọng lịch sử, đáp ứng tình cảm và nguyện vọng của toàn Đảng và toàn dân ta; phản ánh tính khách quan và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Các thế lực thù địch ra sức tiến công vào nền tảng tư tưởng của chúng ta là chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh với những thủ đoạn vừa tinh vi, xảo quyệt, vừa trắng trợn, công khai; chúng cố làm ra vẻ vì trách nhiệm với dân, với nước, vì cuộc sống của nhân dân và vì sự phát triển của dân tộc. Chúng trắng trợn xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, rằng “Chủ nghĩa xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”; không bao giờ thực hiện được”1; rằng, “Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác – Lê-nin với thuyết đấu tranh giai cấp gây ra cảnh “nồi da nấu thịt” suốt mấy chục năm”2; và sẽ dẫn đến một thứ CNXH mà “mọi người đều bình đẳng trong cảnh nghèo hèn”. Chúng cố tình đổi trắng thay đen, mưu toan xuyên tạc lịch sử, đổ lỗi cho người khác gây ra chiến tranh tàn phá quê hương, đất nước để xuyên tạc ý nghĩa thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc ta. 

Sự thật lịch sử là khách quan. Không ai có thể phủ nhận, hay xuyên tạc được những hy sinh, mất mát to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam đã làm nên kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta ở thế kỷ XX. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đoàn kết một lòng với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã kiên quyết đứng lên chiến đấu, chấp nhận gian khổ, hy sinh để bảo vệ quyền được sống trong tự do và độc lập. Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới, chìm trong nô lệ, lầm than, dân tộc ta đã đứng vào hàng ngũ tiên phong của các dân tộc trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới ở thế kỷ XX, trở thành lương tri của thời đại. Thắng lợi đó không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm tự hào của nhân dân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Tinh thần anh dũng hy sinh của dân tộc Việt Nam là tấm gương để nhân dân và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới noi theo. Sự thật đó hoàn toàn bác bỏ những luận điệu hòng bóp méo, xuyên tạc, phủ định thành quả của cách mạng Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là dân tộc ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành... Vì ham muốn ấy mà Người đã phấn đấu hy sinh không biết mệt mỏi suốt cả cuộc đời của mình. Bởi lẽ, đối với Người, độc lập, tự do phải gắn liền với ấm no, hạnh phúc. Người đã từng nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”3. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thường xuyên nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân ta phải xây dựng CNXH để mọi người đều có quyền làm chủ, được học hành, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong độc lập, tự do. Đúng là nước ta còn nghèo, nhưng đó không phải là lỗi của con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân và dân tộc ta đã lựa chọn; chính thực dân, đế quốc đã gây nên chiến tranh, gây nên bao đau thương, mất mát cho dân tộc Việt Nam, chúng mới là kẻ kéo lùi sự phát triển của đất nước này.

Hiện nay, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân ta đang hăng hái phấn đầu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và đã đạt được những thành tựu to lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trung bình đạt từ 7% - 8%, đã làm cho GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 98 USD năm 1990 lên khoảng 800 USD hiện nay. Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam tăng từ 50 tuổi trong thập kỷ 60 (thế kỷ XX) lên gần 71 tuổi (2006). Theo báo cáo của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam liên tục tăng trong gần 2 thập kỷ qua và mặc dù thu nhập bình quân đầu người của nước ta thấp hơn nhiều nước, nhưng vị trí trong bảng xếp hạng HDI của Việt Nam lại cao hơn. Sự phát triển đó được thế giới đánh giá cao, kể cả chính giới trong các nước tư bản phát triển. Báo Nước Mỹ ngày nay, tờ báo có số phát hành lớn nhất nước Mỹ, số ra ngày 4-12-2007 đã đăng bài viết của Đa-vít Lin-chơ: “Việt Nam giờ đây đang trên con đường trở thành quốc gia Châu Á mới nhất chuyển từ đất nước nghèo nàn thời thuộc địa thành một quốc gia phồn thịnh. Không khí hoạt động nhộn nhịp tại các nhà máy, công xưởng và người đi lại như mắc cửi trên các đường phố phản ánh rõ một thực tế là người Việt Nam hướng tới những ngày tháng tốt đẹp ở phía trước”4. Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu H.Ba-rô-xô cũng đã nhiều lần bày tỏ “sự ngưỡng mộ về sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam” và đã có “ấn tượng sâu sắc với thành tựu của Việt Nam trong hơn 20 năm qua”5

Những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới đất nước của nhân dân ta hơn 20 năm qua là bằng chứng hùng hồn của sự vươn lên xây dựng “một quốc gia phồn thịnh” với đúng nghĩa thực sự của nó. Thành tựu đó là câu trả lời đanh thép với tất cả những ai cho rằng, đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một “xã hội nghèo hèn”. Trái lại, có được những thành tựu đó chính là vì con đường của chúng ta đã và đang đi được soi sáng và dẫn dắt bởi chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong chiến dịch nhằm “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch biết rằng: tiến công một cách trực diện vào Hồ Chí Minh, cũng như tư tưởng, đạo đức của Người là rất khó; bởi hình ảnh cao đẹp của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ăn sâu vào trái tim và khối óc của mọi người dân Việt Nam chúng ta. Vì vậy, chúng đã đi bằng con đường vòng, khi ngụy biện rằng: bây giờ chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã lỗi thời, không còn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá, là phù hợp với dân tộc Việt Nam; vì vậy, chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh để thay thế chủ nghĩa Mác – Lê-nin!

Đây thực sự là một ngón đòn hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch trong mục tiêu phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Cắt rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin thực chất là sự xuyên tạc, bóp méo tư tưởng Hồ Chí Minh, là hành động nhằm cô lập và làm suy yếu tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng là để phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Tính nguy hiểm của thủ đoạn này còn biểu hiện ở chỗ: một mặt, dễ gây nên sự hoang mang, dao động trong một bộ phận nhân dân ta về nền tảng tư tưởng và con đường đi lên của dân tộc; mặt khác, nhằm tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng và ý thức hệ, để chúng dễ bề đưa các tư tưởng phi vô sản, tư tưởng tư sản vào đời sống tinh thần tư tưởng của xã hội ta.

Biện chứng sự phát triển của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy, sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, dưới mọi màu sắc đối với nền tảng tư tưởng của Đảng ta chưa bao giờ ngừng. Các thế lực thù địch cũng nhận thức được, nếu không xuyên tạc, xóa bỏ được nền tảng tư tưởng của Đảng thì không thể thủ tiêu được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, không thể xóa bỏ được CNXH ở Việt Nam. Vì vậy, sự công kích, xuyên tạc, bóp méo, hạ bệ tư tưởng Hồ Chí Minh và hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần tư tưởng của nhân dân ta, chắc chắn sẽ còn tiếp tục gia tăng và còn có những ngón đòn, chiêu thức mới.

“Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”6. Bản lĩnh của một Đảng, một dân tộc được tôi luyện trong quá trình đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gần tám thập kỷ qua đã cho ta nhận rõ được điều đó để không mất cảnh giác, không hoang mang, dao động trước mọi sự chống phá. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới tiến lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là câu trả lời đanh thép của chúng ta, làm phá sản mọi âm mưu, thủ đoạn công kích, xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.

PGS. TS Nguyễn Mạnh Hưởng

________________

1 - Ban Tuyên giáo Trung ương - Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, H. 2007, tr. 48.

2 -  Sđd,  tr. 51.

3 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Nxb CTQG, H. 2001, tập 4, tr. 152.

4 - Báo Nhân dân, ra ngày 6-12-2007, tr. 8.

5 - Báo Quân đội nhân dân, ra ngày 14-3-2008, tr. 7.

6 - Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H. 2001, tr. 84.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:25 - 31/10/2020

HCMSJC55.95056.450
Hà NộiSJC55.95056.470
Đà NẵngSJC55.95056.470

Thời tiết