QPTD -Chủ Nhật, 11/12/2011, 22:26 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ra đời trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc, trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin (CHKTTT) đã trải qua chặng đường 55 năm (11/11/1951-11/11/2006) xây dựng và trưởng thành. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên nối tiếp nhau đã viết nên những trang lịch sử hào hùng và truyền thống “Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, vượt khó vươn lên, làm chủ kỹ thuật, dạy tốt, học tốt”. Trong hành trình 55 năm đó, hàng vạn sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật hệ trung học quân sự và cao đẳng dân sự do Nhà trường đào tạo đã bổ sung kịp thời cho các chiến trường, các đơn vị thông tin trong toàn quân và các địa phương trong cả nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong cuộc chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH). Do có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng và phục vụ chiến đấu, Nhà trường đã được Nhà nước tặng 4 Huân chương Quân công, 29 Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quí; đặc biệt, năm 2001 Nhà trường đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.

Hiện nay, trường Sĩ quan CHKTTT thực hiện nhiệm vụ đào tạo sĩ quan và nhân viên kỹ thuật thông tin gắn với một lĩnh vực khoa học mũi nhọn là Điện tử - Tin học - Viễn thông, lĩnh vực có tác động to lớn trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh. Riêng trong lĩnh vực quân sự, hệ thống thông tin vừa là phương tiện đảm bảo liên lạc cho lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo các hoạt động quân sự, vừa là phương tiện trực tiếp sẵn sàng tham gia vào chiến tranh công nghệ cao. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, hệ thống thông tin liên lạc quân sự đã có sự thay đổi về chất, các phương tiện trang bị được số hóa mạnh mẽ; hệ thống truyền dẫn bằng cáp sợi quang và vi ba số đã được trang bị ở cấp chiến lược, chiến dịch và một phần lớn cấp chiến thuật; các thiết bị thông tin công nghệ cao từng bước được trang bị rộng rãi cho các đơn vị trong toàn quân cùng nhiều dạng dịch vụ viễn thông đã đáp ứng cơ bản nhu cầu thông tin liên lạc của các đơn vị quân đội. Chính sự phát triển đó đã đặt ra những yêu cầu mới trong đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật bảo đảm thông tin liên lạc cho các hoạt động quân sự trong thời bình cũng như trong thời chiến.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc trong tình hình mới, trước hết, Nhà trường tập trung đổi mới nội dung chương trình, hệ thống giáo trình tài liệu, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và đổi mới phương pháp dạy-học phù hợp với yêu cầu mới.
Đổi mới nội dung chương trình, đảm bảo yêu cầu đào tạo theo chức vụ kết hợp với học vấn bậc đại học ở Nhà trường quân đội đòi hỏi phải vừa bảo đảm những qui định chuẩn về quản lý nhà nước trong giáo dục, đào tạo, vừa nắm bắt những tiến bộ mới về khoa học công nghệ, khoa học nghệ thuật quân sự, yêu cầu hoạt động thực tiễn của đơn vị cơ sở... Đồng thời phải tính đến các yếu tố để thực thi có hiệu quả chương trình, nội dung đã xác định, gắn chặt chẽ với đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo, đổi mới công tác quản lý điều hành theo một kế hoạch đồng bộ.
Trong chương trình đào tạo, Nhà trường luôn chú trọng bổ sung những nội dung mới và lựa chọn khối kiến thức cơ bản, kiến thức về cơ sở ngành cần thiết, đạt được mặt bằng kiến thức ở trình độ cử nhân của gốc ngành tương ứng; đồng thời chú trọng đào tạo khối kiến thức thuộc chuyên ngành mang nét đặc thù của cán bộ quân sự, bảo đảm cho cấu trúc chương trình vừa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo theo chức vụ (sĩ quan chỉ huy cấp phân đội thông tin), đồng thời có trình độ học vấn đại học theo gốc ngành tương ứng. Nội dung chương trình đảm bảo cho người học có tính thích ứng cao sau khi tốt nghiệp ra trường có thể công tác trong quân đội hoặc công tác ở các ngành ngoài quân đội và tạo thuận lợi cho việc liên thông với các trường đại học cùng gốc ngành; giải quyết tốt mối quan hệ giữa khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo. Nhờ vậy, cơ cấu khối kiến thức trong chương trình đào tạo sĩ quan chỉ huy phân đội thông tin trình độ đại học của trường đã đạt chuẩn mặt bằng kiến thức theo qui định Nhà nước ở bậc đại học. Các lĩnh vực kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành do Nhà trường xác định phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của người sĩ quan CHKTTT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
Cùng với đổi mới nội dung chương trình đào tạo, Nhà trường đã quan tâm chỉ đạo biên soạn lại hệ thống tài liệu, giáo trình theo chương trình đào tạo mới; đồng thời, xác định khâu then chốt có tính đột phá là đổi mới căn bản phương pháp dạy học. Với phương châm “Người học là trung tâm, biến quá trình đào tạo của nhà trường thành quá trình tự đào tạo”, Nhà trường chú trọng dạy cho học viên phương pháp tư duy, xem xét, nghiên cứu, vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn; đề cao phương pháp tự nghiên cứu và khả năng tư duy độc lập, sáng tạo của học viên. Bên cạnh đó, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của trên, Nhà trường đẩy mạnh việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp các phương tiện, trang bị kỹ thuật dạy học theo hướng toàn diện và hiện đại. Nhà trường đã đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ của lĩnh vực Điện tử -Tin học -Viễn thông để mô phỏng hóa thiết bị, khí tài nhằm cập nhật giảng dạy các khí tài mới được trang bị, khắc phục tình trạng thiếu phương tiện dạy học đã đem lại hiệu quả đào tạo và giá trị kinh tế rất lớn; tiếp tục hoàn thiện các giảng đường chuyên dùng, các phòng thí nghiệm, thực hành; nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy vào quản lý đào tạo.
Hai là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ năng lực, phẩm chất theo yêu cầu, nhiệm vụ  phát triển Nhà trường trong hiện tại và tương lai.
Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của một nhà trường quân đội bao gồm nhiều yếu tố, trong đó việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ năng lực và có khả năng vươn lên đáp ứng sự phát triển nhiệm vụ là yếu tố quan trọng và có tính quyết định đến chất lượng giáo dục, đào tạo và tương lai phát triển toàn diện của Nhà trường. Với nhận thức đó, ngay từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX, Nhà trường đã có kế hoạch từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên. Vì vậy, sau khi có Nghị quyết 93 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về Công tác đào tạo và xây dựng nhà trường chính qui, Nhà trường đã nhanh chóng bắt nhịp cùng với sự phát triển chung của hệ thống giáo dục đào tạo của quốc gia. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường đã tích cực, chủ động tổ chức cho cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ học vấn tại các trường trong và ngoài quân đội; đồng thời chú trọng việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên về phương pháp sư phạm, mời các chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực giúp cán bộ, giảng viên Nhà trường hoàn thiện các chứng chỉ đào tạo sau đại học. Trươớc từng năm học mới, Nhà trươờng đều tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về nhiệm vụ giáo dục- đào tạo, thống nhất về tổ chức phương pháp huấn luyện, bổ sung những nội dung mới về công tác tham mươu, chiến thuật, kỹ thuật, điều lệnh... Không những thế, Nhà trươờng còn quan tâm, động viên cán bộ, giáo viên tích cực nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Bên cạnh đó, với phương châm tự đào tạo, Nhà trường đã tích cực mở các lớp tin học, ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thường xuyên cử giáo viên đi thực tế tại các đơn vị cơ sở trong toàn quân để học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn. Đồng thời, Nhà trường coi trọng việc giáo dục đội ngũ cán bộ, giảng viên về chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bởi người cán bộ, giảng viên các nhà trường quân đội không chỉ đơn thuần là người truyền thụ kiến thức, mà còn là nhà giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống và là tấm gương mô phạm về mọi mặt cho học viên noi theo. Do kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo chính qui và bồi dưỡng tại chức nên trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường được nâng lên đáng kể. Đến nay toàn Trường có 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đại học, gần 40% trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đó là nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.
Ba là, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường tiềm lực khoa học, tạo chiều sâu cho chất lượng đào tạo.
Cùng với giáo dục đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trung tâm của một trường đại học. Hoạt động nghiên cứu khoa học trước hết nhằm phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đào tạo. Đồng thời, nghiên cứu khoa học còn là một hình thức tự đào tạo nâng cao trình độ không chỉ đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với học viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường sĩ quan CHKTTT đã từng bước được mở rộng cả về thể loại và phạm vi đề tài. Các đề tài cấp bộ, ngành và trường được hoàn thành đã góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng đảm bảo thông tin liên lạc trong chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của toàn quân. Bên cạnh việc xây dựng và huy động tiềm lực mạnh về nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, Nhà trường rất coi trọng công tác nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên, coi đó là hình thức tự đào tạo có hiệu quả cao của người học trong quá trình đào tạo tại trường. Trong 10 năm qua, Nhà trường đã hoàn thành trên 100 công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp ngành, cấp trường, trong đó nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học đã đạt giải thưởng cao ở cấp toàn quân, cấp Binh chủng và các cuộc thi do Nhà nước tổ chức. Điều đó khẳng định chất lượng và kết quả của Nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo trong những năm qua và tạo tiền đề cho sự phát triển của Nhà trường trong những năm tới.
Bốn là, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với chăm lo xây dựng Nhà trường chính quy, vững mạnh toàn diện.
Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, trực tiếp là nghị quyết của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, các hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Nghị quyết của Đảng ủy Binh chủng, công tác Đảng, công tác chính trị của Nhà trường đã được triển khai toàn diện, tạo sự chuyển biến vững chắc về mọi mặt. Hàng năm, Đảng ủy Nhà trường và cấp ủy Đảng các cấp đã ra Nghị quyết lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Thông qua đó, trách nhiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, được nâng cao. Đảng viên là học viên cũng xác định rõ động cơ đúng đắn trong học tập, rèn luyện, phát huy tính năng động sáng tạo, tìm tòi phương pháp học phù hợp với từng môn học để đạt hiệu quả cao; khi tốt nghiệp sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà trường còn làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng trong học viên, thực hiện việc đào tạo đội ngũ cán bộ sĩ quan “vừa hồng, vừa chuyên”, gắn công tác đào tạo với phát triển đảng viên mới, bảo đảm chặt chẽ, có chất lượng. Bình quân hằng năm, Nhà trường có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm vụ xây dựng nhà trường chính qui, vững mạnh toàn diện được Nhà trường quan tâm thường xuyên, thể hiện rõ trong việc chấp hành đầy đủ các qui chế, qui định về giáo dục, đào tạo và quản lý giáo dục, rèn luyện học viên một cách toàn diện; trong đó tập trung xây dựng nền nếp chính qui và chấp hành kỷ luật nghiêm minh, chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm lành mạnh, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tiêu cực trong quá trình đào tạo. Do vậy, hàng năm có trên 98% học viên hệ sĩ quan, trên 60% học viên hệ trung cấp kỹ thuật tốt nghiệp ra trường trở thành đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng Binh chủng thông tin giai đoạn mới.
55 năm xây dựng và phát triển, Trường Sĩ quan CHKTTT đã có nhiều thành tựu và kinh nghiệm, nhưng cũng còn những hạn chế nhất định. Đứng trước những yêu cầu rất cao của nhiệm vụ đào tạo sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm thông tin liên lạc cho quân đội trong tình hình mới, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên đang nỗ lực phấn đấu khắc phục những hạn chế, khó khăn, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh chủng giao, xứng đáng với truyền thống của đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.
 
Đại tá, ThS. Nguyễn Mậu Đậu
Hiệu trưởng Nhà trường

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620