QPTD -Thứ Tư, 10/08/2011, 23:19 (GMT+7)
Thực hiện “Một tập trung, hai đột phá” trong lực lượng vũ trang Kon Tum

“Một tập trung, hai đột phá” là một chủ trương lớn của Bộ Quốc phòng (BQP) đang được các đơn vị trong toàn quân tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và cải cách hành chính quân sự. Đối với lực lượng vũ trang (LLVT) Kon Tum, thực hiện tốt chủ trương này còn có ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên một địa bàn chiến lược trọng yếu của đất nước.

Nâng cao hiệu quả xây dựng đơn vị VMTD là nội dung trọng tâm trong thực hiện “một tập trung” của LLVT Kon Tum. Quán triệt chủ trương của Đảng ủy Quân sự Trung ương, BQP và Đảng ủy Quân sự Quân khu 5, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD theo Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP ngày 22-6-1999 của Bộ trưởng BQP và thực tế tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị để xác định các nội dung trọng điểm cần tập trung xây dựng; đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Glei, phân đội bộ binh M.88 (huyện Ngọc Hồi), phân đội bộ binh B.04 (Đơn vị N.90), Phòng Tham mưu làm điểm xây dựng đơn vị VMTD, để qua đó rút kinh nghiệm, tổ chức thực hiện thống nhất trong các đơn vị. Cùng với việc chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung xây dựng đơn vị VMTD theo tiêu chí của Bộ, LLVT Kon Tum đã tập trung hàng đầu vào việc nâng cao chất lượng chính trị và trình độ, khả năng SSCĐ của các đơn vị.

Để nâng cao chất lượng chính trị của LLVT, Đảng ủy và BCHQS Tỉnh đã tiến hành nhiều nội dung, biện pháp; trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn tiền phong gương mẫu, có năng lực tổ chức đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong xây dựng các tổ chức đảng, Kon Tum chú ý xây dựng các đại đội đủ quân có cấp ủy (đến nay, 100% các đại đội này đã có cấp ủy), bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã có nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Là một địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí thấp, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn...; trong lúc đó, các thế lực thù địch luôn tìm cách xâm nhập, cài cắm, móc nối, tăng cường các hoạt động chống phá, nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn... Bởi vậy, các đơn vị vừa tập trung giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phân tích làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tình hình địa bàn, nhiệm vụ của LLVT Tỉnh; vừa tập trung xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức cảnh giác, tính tổ chức, tính kỷ luật, tác phong chính quy và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, trình độ nhận thức và tinh thần cảnh giác cách mạng của bộ đội ngày càng được nâng lên, chất lượng các mặt công tác luôn được bảo đảm tốt. Kết quả kiểm tra công tác giáo dục chính trị 6 tháng đầu năm 2009: đối với chiến sĩ mới và hạ sĩ quan - binh sĩ, 100% đạt yêu cầu, trong đó 76,2% khá, giỏi; giáo dục chính trị cho dân quân, tự vệ (DQTV) đạt trung bình khá.

Đảng ủy và BCHQS Tỉnh cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT. Để thực hiện tốt vấn đề đó, điều cơ bản nhất là phải nâng cao chất lượng huấn luyện của các đơn vị. Trên cơ sở mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện, LLVT Tỉnh đã tổ chức thực hiện huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với địa bàn hoạt động của một tỉnh miền núi, biên giới. Các đơn vị đã tập trung vào việc huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, trang bị có trong biên chế, tác chiến độc lập theo nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật và hiệp đồng binh chủng; tác chiến trong khu vực địa hình đồi núi hiểm trở, có đường biên giới dài và phức tạp.  

Trong quá trình huấn luyện, các cấp đã thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước khi bước vào huấn luyện. Trong tập huấn, các đơn vị đã chú ý các vấn đề mới, những nội dung còn yếu hoặc chưa thống nhất trong đội ngũ cán bộ các cấp, như: khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; rèn luyện kỹ năng chiến đấu; nghiên cứu đối tượng tác chiến gắn với điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án đưa vào diễn tập. Các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa tập huấn và tự nghiên cứu, học tập của cá nhân với nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập chỉ huy - cơ quan, hội thi, hội thao, v.v. Đảng ủy và BCHQS Tỉnh còn tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ quy định, nhất là chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ; tăng cường các biện pháp kiểm tra đôn đốc, bảo đảm cho các đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua các đợt kiểm tra của Quân khu và Tỉnh, các đơn vị đều bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị... đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trọng tâm “hai đột phá” của LLVT Kon Tum trong thực hiện chủ trương của Bộ là rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và cải cách hành chính quân sự. Xuất phát từ thực tế: ở một số cơ quan, đơn vị, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của một số cán bộ, chiến sĩ chưa tốt; còn để xảy ra tai nạn giao thông, tình trạng đào ngũ, bỏ ngũ..., mà nguyên nhân là do lãnh đạo, chỉ huy chưa có biện pháp quản lý phù hợp với từng đối tượng, nhất là đối với chiến sĩ mới nhập ngũ, hạ sĩ quan - binh sĩ sắp hết hạn tại ngũ, bộ đội hoạt động xa đơn vị, đi phép, đi viện; các ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần... Để khắc phục triệt để tình trạng đó, Đảng uỷ Quân sự Tỉnh đã ra Nghị quyết số 51-NQ/ĐUQS về tăng cường công tác giáo dục, quản lý bộ đội, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp đề cao trách nhiệm, tăng cường quản lý đơn vị, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm. Đảng ủy và BCHQS Tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm về công tác giáo dục, quản lý bộ đội; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; trong đó, hết sức chú ý đến chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp - những đối tượng có tỉ lệ vi phạm kỷ luật cao. Nội dung giáo dục tập trung vào các văn bản luật và Quyết định 82/QĐ-BQP của Bộ trưởng BQP về sửa đổi một số điều của Quyết định 2530 “Quy định về xử lý kỷ luật với những hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn quán triệt các văn bản, chỉ thị của các cấp về bảo đảm an toàn trong huấn luyện; quản lý vũ khí, trang bị; an toàn giao thông. Trong các dịp lễ, Tết và hai ngày nghỉ cuối tuần, các đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo được “sân chơi” lành mạnh cho bộ đội, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm kỷ luật quân đội. Bên cạnh đó, người chỉ huy, cán bộ chính trị các đơn vị còn quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ngày văn hoá chính trị - tinh thần; phát huy tinh thần dân chủ trong sinh hoạt ở đơn vị, tập trung làm tốt công tác đối thoại giữa chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, nên đã giải quyết kịp thời những nảy sinh trong tư tưởng, tâm tư, tình cảm của bộ đội, v.v. Do vậy, sáu tháng đầu năm 2009, tinh thần đoàn kết, kỷ luật có chuyển biến rõ nét, số vụ việc vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước đã giảm tới 80% so với cùng kỳ năm 2008.

Công tác cải cách hành chính quân sự và việc nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác của các cơ quan, đơn vị có bước phát triển rõ nét. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định; đồng thời, đề ra được nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân trong đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác, đảm bảo khoa học, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy và BCHQS Tỉnh có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện quan liêu, làm việc cầm chừng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một số cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy và BCHQS Tỉnh đã có nhiều chủ trương và giải pháp tạo nên sự chuyển biến tích cực về trình độ, năng lực cũng như phẩm chất, lối sống, khắc phục sức ỳ, vượt qua nếp cũ, tập trung giải quyết dứt điểm từng mặt yếu, khâu yếu... trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, việc thực hiện “Một tập trung, hai đột phá” của LLVT Kon Tum trong thời gian qua, vừa trực tiếp xây dựng đơn vị VMTD, tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; vừa góp phần quan trọng vào việc xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm tư tưởng, xác định đúng tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, theo dõi bám nắm tình hình cơ sở; tổ chức hoạt động kiểm tra, kiểm soát địa bàn, ngăn chặn vượt biên, xâm nhập nội địa; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, quá trình thực hiện “Một tập trung, hai đột phá” trong LLVT Kon Tum vẫn còn một số hạn chế. Đó là: năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ (nhất là cán bộ cơ sở) có mặt còn chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng công tác ở một số đơn vị còn thấp; tỉ lệ quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ vi phạm kỷ luật vẫn còn cao... Bởi vậy, Đảng ủy và BCHQS Tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy những mặt mạnh, khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, thực hiện tốt hơn nữa chủ trương “Một tập trung, hai đột phá”, nhằm xây dựng LLVT Kon Tum ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đang phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các mục tiêu thi đua trong năm, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đều khắp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; đồng thời, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể.

Hai là, tập trung đột phá vào khâu: xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; phấn đấu giảm tỉ lệ vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước xuống dưới 0,3%; cấp ủy, cán bộ chủ trì không vi phạm kỷ luật; hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc mất an toàn giao thông.

Ba là, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quân sự, coi trọng đổi mới quy trình, thủ tục hành chính trong giải quyết mọi công việc; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cán bộ các cấp tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, bất cập trong mọi hoạt động của đơn vị; nhất là những biểu hiện quan liêu, không sát cơ sở, làm việc cầm chừng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa; nâng cao chất lượng các hội nghị, hội thao, hội thi; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục mọi sự chồng chéo làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác.

Đại tá VÕ THANH CHÍN

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:19 - 28/03/2020

HCMSJC47.10047.900
Hà NộiSJC47.10047.920
Đà NẵngSJC47.10047.920

Thời tiết