QPTD -Chủ Nhật, 18/09/2011, 00:08 (GMT+7)
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng ý thức pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam

Nam được tái thành lập năm 1997. Từ đó đến nay, Tỉnh đã tập trung phát huy có hiệu quả các lợi thế, nhất là về vị trí địa lý, tài nguyên, khoáng sản,... để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Hà Nam còn gặp không ít khó khăn: tình hình an ninh nông thôn, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, còn nhiều diễn biến phức tạp,... Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển toàn diện của Tỉnh nói chung cũng như chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) Tỉnh nói riêng. Từ thực tế đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT Tỉnh vững mạnh toàn diện; trong đó, tổ chức thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng ý thức pháp luật (YTPL) được xác định là một nội dung quan trọng. Sự gắn kết đó, một mặt, nhằm bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức của người quân nhân cách mạng; mặt khác, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho mọi cán bộ, chiến sĩ (CB,CS), bảo đảm để LLVT Tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Ý thức rõ điều đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên, xây dựng kế hoạch lãnh đạo thực hiện CVĐ gắn với xây dựng YTPL sát với các đơn vị trong toàn Đảng bộ và LLVT Tỉnh; ra Chỉ thị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện CVĐ, xây dựng quy chế, kế hoạch triển khai CVĐ đến năm 2011; chỉ đạo cơ quan Chính trị phối hợp chặt chẽ với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, Đảng bộ Quân sự huyện (thành phố) triển khai các bước tiến hành CVĐ một cách nghiêm túc, chặt chẽ.

Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đều xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện CVĐ; trong đó, chú trọng lãnh đạo cơ quan, đơn vị gắn các yêu cầu thực hiện CVĐ với nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy và tham gia giao thông... Ban chỉ đạo CVĐ thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, coi kết quả thực hiện CVĐ là một trong những tiêu chí để đánh giá, nhận xét, phân loại chất lượng CB,ĐV và tổ chức đảng hằng năm.

Nhằm làm cho tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào nhận thức, hành động của mỗi CB,CS và có sức lan tỏa lâu bền, Đảng uỷ Quân sự, BCHQS Tỉnh chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng các chuẩn mực đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương của Bác Hồ; đồng thời, chú ý làm rõ mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật; liên hệ với thực tế việc chấp hành pháp luật của từng cơ quan, đơn vị; đưa ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế, bất cập. Trong học tập các chuyên đề về pháp luật, đội ngũ giáo viên, tuyên truyền viên đã chú trọng lồng ghép các nội dung thực hiện CVĐ vào từng bài giảng; chú ý truyền đạt những nội dung cơ bản, sát với từng đối tượng. Với đối tượng là CB,ĐV, tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhất là năng lực quán triệt, nghiên cứu, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Với hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, chú trọng nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy. Với lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, đi sâu tuyên truyền về Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên,... Đáng chú ý, cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được LLVT Tỉnh hưởng ứng rất tích cực, từ tỉnh đến cơ sở. Những câu chuyện cảm động về cuộc đời hoạt động của Bác, thông qua lối kể truyền cảm, hấp dẫn của CB,CS, đã góp phần tác động đến nhận thức, tình cảm của mọi quân nhân về những giá trị đạo đức và pháp luật theo tư tưởng và tấm gương của Người. Cùng với hoạt động trên, các đơn vị còn mời cán bộ Sở Tư pháp Tỉnh, Viện Kiểm sát khu vực 35, Tòa án Quân sự Quân khu 3,... giới thiệu cho CB,CS các luật, bộ luật; thông báo về những vụ án điển hình trong LLVT; trực tiếp tọa đàm, trao đổi với CB,CS về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, những vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực hoạt động quân sự. Những việc làm đó đã thực sự góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho CB,CS, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật. Ngoài các hình thức trên, cơ quan Chính trị còn chỉ đạo các đơn vị duy trì tốt ngày sinh hoạt chính trị và văn hóa - tinh thần ở cơ sở, tủ sách pháp luật và tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ với các địa phương; mời các cựu chiến binh nói chuyện với các thế hệ thanh niên địa phương về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ảnh hưởng của tấm gương đó trong các thế hệ cán bộ cách mạng,... Những hoạt động đó đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo ra phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện CVĐ, đồng thời, góp phần xây dựng ý thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong CB,CS, Đảng ủy Quân sự, BCHQS Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ việc thực hiện CVĐ này với các CVĐ: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...; đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ luật tốt”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị”, “60 ngày đêm hành động kiểu mẫu”,... Việc làm này đã góp phần tạo ra động lực thúc đẩy mọi CB,ĐV, công nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ LLVT Tỉnh tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị đã kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm tốt, hiệu quả cao; đồng thời, thẳng thắn phê bình, khắc phục những lệch lạc trong nhận thức, những hạn chế trong tổ chức thực hiện CVĐ, chấp hành kỷ luật, để rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục.

BCHQS Tỉnh đã tăng cường các biện pháp quản lý hành chính, duy trì chặt chẽ các chế độ ngày, tuần; tổ chức trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, trang bị, vũ khí, tài chính và quản lý con người; tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự để quản lý, chấn chỉnh tác phong của quân nhân khi ra ngoài doanh trại. Năm 2007, Đảng ủy Quân sự, BCHQS Tỉnh đã chỉ đạo Trường Quân sự Tỉnh, Phòng Tham mưu, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Phủ Lý, Phòng Kỹ thuật làm điểm về các nội dung: chấp hành Điều lệnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm an toàn giao thông; từ đó, nhân rộng trong toàn LLVT Tỉnh. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BCHQS Tỉnh ban hành “Quy định an toàn trong huấn luyện và công tác”, “Quy định việc sử dụng các loại vũ khí, trang bị, phương tiện”...; thành lập Ban An toàn giao thông để đăng ký, quản lý chặt chẽ các loại phương tiện trước khi sử dụng, kiểm tra bằng lái xe, mũ bảo hiểm, các giấy tờ kèm theo; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thi lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho LLVT Tỉnh,...

Quá trình thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng YTPL trong LLVT tỉnh Hà Nam gần 2 năm qua đã đem lại kết quả khá toàn diện. Năm 2008, Đảng ủy Quân sự, BCHQS Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có bắn đạn thật, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt kết quả cao, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Kết quả phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng trong 2 năm qua (2007- 2008): 100% các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm tăng từ 2- 3,1%; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường của CB,ĐV giảm xuống dưới 0,2%; nhiều năm liền, đơn vị đạt an toàn tuyệt đối; được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc; được Tỉnh uỷ Hà Nam chọn làm Đơn vị điểm về thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và an toàn giao thông để nhân rộng trong toàn Tỉnh, v.v.

Từ thực tiễn thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng YTPL trong LLVT tỉnh Hà Nam, bước đầu có thể rút ra  một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, thường xuyên đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong việc đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện CVĐ gắn với xây dựng YTPL sát với thực tiễn tình hình, nhiệm vụ; các chủ trương, giải pháp phải được thể hiện rõ trong kế hoạch công tác của người chỉ huy và kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu của CB,CS; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức thực hiện với tăng cường công tác kiểm tra, uốn nắn, khắc phục thiếu sót trong quá trình thực hiện; nói phải đi đôi với làm, nhận thức tư tưởng, tình cảm phải gắn liền với hành động.

 Hai là, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ CB,ĐV, nhất là cán bộ chủ trì, cấp ủy viên, chú trọng gắn kết nội dung, chỉ tiêu phấn đấu, rèn luyện của CB,CS trong thực hiện CVĐ với các phong trào thi đua, các CVĐ lớn do trên phát động; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt; chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời phê phán, chấn chỉnh những lệch lạc về nhận thức và hành động, kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Ba là, thường xuyên kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục với các biện pháp quản lý, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; đẩy mạnh toàn diện thực hiện CVĐ gắn với xây dựng YTPL đi vào chiều sâu; chú trọng chuyển từ nhận thức sang hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng tới việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy trong LLVT Tỉnh.

Trong những năm tiếp theo, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của Tỉnh sẽ có bước phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, Đảng ủy Quân sự và BCHQS Tỉnh tiếp tục coi trọng đẩy mạnh thực hiện CVĐ gắn với xây dựng YTPL, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Tiến Chủ

Chính ủy BCHQS Tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết