QPTD -Thứ Bảy, 13/08/2011, 21:51 (GMT+7)
Thực hiện bước hai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”ở Binh chủng Tăng-Thiết giáp

Là một đơn vị kỹ thuật, chiến đấu, được trang bị vũ khí, kỹ thuật hiện đại, Binh chủng Tăng-Thiết giáp (TTG) là lực lượng đột kích quan trọng trong đội hình tác chiến binh chủng hợp thành của quân đội ta. Để bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, một trong những biện pháp đang được Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trong đó, "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác là nội dung quan trọng hàng đầu.

Trong khi quan tâm tổ chức thực hiện CVĐ một cách toàn diện, cấp uỷ và chỉ huy các cấp trong Binh chủng đã hết sức chú ý những yêu cầu riêng của một binh chủng kỹ thuật, chiến đấu, nhằm bảo đảm cho CVĐ được thực hiện một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Các cấp uỷ trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc rằng: vấn đề có ý nghĩa quyết định nhất của CVĐ là hiệu quả “làm theo” tấm gương của Bác. Vì thế, thực hiện bước hai CVĐ, Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo các đơn vị phải chú trọng khâu tổ chức thực hiện, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Để có được bước chuyển biến thực sự, các cấp uỷ đã tập trung xây dựng các tiêu chí về đạo đức và chương trình hành động “làm theo” có tính khả thi cao, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nhằm tránh những biểu hiện phô trương, hình thức trong thực hiện, Thường vụ Đảng uỷ Binh chủng yêu cầu các đơn vị phải bám sát tinh thần chỉ đạo chung, tiến hành một cách toàn diện các nội dung CVĐ, song tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên và chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng. Với khối các cơ quan, yêu cầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên là phải thực sự  gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, chú ý sửa đổi lề lối làm việc, đổi mới phương pháp, tác phong công tác; làm tốt chức năng chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị và tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Binh chủng những nội dung thuộc lĩnh vực công tác của từng ngành. Khối các đơn vị trong Binh chủng phải xây dựng được tình cảm gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới, khắc phục mọi biểu hiện quân phiệt, gia trưởng; phát huy tinh thần trách nhiệm, cần kiệm xây dựng đơn vị, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đẩy mạnh rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Khối nhà trường chú trọng gắn kết việc làm theo tấm gương của Bác với CVĐ “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, rèn luyện nghiêm”, nâng cao tinh thần tự học, tự quản, tự rèn trong đội ngũ học viên; đồng thời, quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Binh chủng. Khối phục vụ tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, sự chu đáo, tận tụy và thái độ ứng xử trong mọi công việc; luôn nêu cao tinh thần “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, chống tham ô, lãng phí. Cùng với đó, Binh chủng tập trung làm tốt công tác chỉ đạo điểm đối với các tập thể đã được lựa chọn; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát về rèn luyện đạo đức, lối sống, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tiêu cực, sai phạm; đề cao tính tiền phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm”, "trên làm gương, mẫu mực, dưới tích cực học tập, làm theo" của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để bước hai CVĐ đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng uỷ Binh chủng xác định, lấy chi bộ làm cơ sở trong tổ chức thực hiện; đồng thời, gắn CVĐ với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 50 năm Ngày truyền thống bộ đội TTG. Đặc biệt, các tiêu chí về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phải bám sát chủ trương “Một tập trung, hai khâu đột phá” của Bộ Quốc phòng và yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương sáu (Khoá X). Nhờ triển khai tích cực, bằng nhiều nội dung, biện pháp phong phú, sáng tạo, cụ thể, nên việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác ở Binh chủng TTG đã thu được kết quả đáng khích lệ. Cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm, đoàn kết thống nhất, tự lực, tự cường, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng về tổ chức xây dựng lực lượng, SSCĐ, huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ khác. Yêu cầu về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Binh chủng thực hiện nghiêm túc, trong đó tập trung  vào việc nâng cao chất lượng chính trị và trình độ, khả năng SSCĐ của các đơn vị. Đến nay, tình hình chung trong toàn Binh chủng ổn định, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Công tác huấn luyện chiến đấu đã bám sát phương châm, quan điểm, nguyên tắc, sát với tình huống, phương án, đối tượng tác chiến; gắn thao trường với chiến trường. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Binh chủng không ngừng được nâng lên; nền nếp chế độ rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy được duy trì chặt chẽ, thống nhất trong toàn đơn vị. Công tác cải cách hành chính quân sự và việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng có bước phát triển rõ nét. Các cấp đã có nhiều cố gắng trong xây dựng, bổ sung quy chế, quy định, đề ra nhiều biện pháp tích cực, nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân trong đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác; chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện quan liêu, làm việc cầm chừng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một số cán bộ, đảng viên.

Hiệu quả của việc “làm theo” tấm gương của Bác ở Binh chủng TTG còn thể hiện rõ nét ở sự chuyển biến về ý thức làm chủ vũ khí, trang bị, tinh thần chủ động, sáng tạo trong sửa chữa, bảo quản, sử dụng khí tài hiện có; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo đảm tính đồng bộ, từng bước hiện đại hoá vũ khí, trang bị, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật, hệ số sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Trách nhiệm của cấp uỷ, người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên các cấp trong việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tập trung vào việc chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, xăng, dầu, điện, nước; cải cách thủ tục hành chính; thống nhất về thời gian làm việc và chế độ hội họp. Ngành Xăng, dầu áp dụng các biện pháp chống lãng phí, tiết kiệm được 12% hạn mức; ngành Điện, nước tiết kiệm hằng năm từ 100 đến 150 triệu đồng; ngành Kỹ thuật có sáng kiến cải tiến, thiết kế hệ thống thuỷ lực trợ lực tay lái xe tăng đã tiết kiệm hàng trăm triệu đồng ngân sách; các đơn vị trong Binh chủng (Đoàn H.01, H.15, Trường Sĩ quan TTG, X.32-Cục Kỹ thuật...) tập trung cải tiến, khai thác tốt bể khí Bioga, đảm bảo tiết kiệm kinh phí, chất đốt, nâng cao đời sống bộ đội, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường đơn vị...   

Cùng với sự chuyển biến đó, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã tập trung nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, các tiêu chí “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác được lồng ghép vào nội dung, chương trình xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM), đơn vị VMTD. Đảng uỷ quy định: mỗi đảng viên, hội viên, đoàn viên chọn và đăng ký một việc làm tốt theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác, sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao của mọi cán bộ, đảng viên. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng uỷ Binh chủng tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cấp uỷ các cấp cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm 100% chi bộ đại đội đủ quân có chi uỷ, trung đội có tổ đảng, từng kíp xe có đảng viên, nâng tỷ lệ lãnh đạo từ 65,2% lên 68,8%. Trong sinh hoạt, các cấp đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng nghị quyết, chú trọng vào khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề đang nổi cộm cần giải quyết; nêu cao tinh thần nói thẳng, nói thật, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, “dĩ hoà vi quý”. Công tác cán bộ được tiến hành theo đúng nguyên tắc của Đảng, mọi vấn đề về công tác cán bộ đều do tập thể cấp uỷ quyết định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Đảng uỷ chú trọng cả phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và phương pháp, tác phong công tác. Trong chương trình bồi dưỡng cán bộ, ngoài yêu cầu chung, Đảng uỷ Binh chủng chỉ đạo: người chỉ huy phải nắm được những nội dung cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ; chính trị viên cấp tiểu đoàn và đại đội phải tham gia huấn luyện thực hiện chức trách trưởng xe; khi cần thiết có thể đảm nhiệm chỉ huy một hướng, một mũi tiến công trong chiến đấu. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên bảo đảm đúng thực chất, gắn với kết quả “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, khắc phục được tình trạng hình thức, chung chung, bệnh thành tích; những vấn đề còn tồn tại được chỉ ra và xác định các biện pháp khắc phục. Cấp uỷ các cấp thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng vào những lĩnh vực liên quan đến công tác tài chính, cán bộ, xây dựng cơ bản; nâng cao năng lực phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình. Để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện bước hai CVĐ, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng, chiến sĩ; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; có thiết chế cụ thể để cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra, giám sát, phê bình, góp ý, chất vấn đối với cấp uỷ, người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên về các mặt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Việc chuyển mạnh sang làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Binh chủng TTG đã mang lại hiệu quả thiết thực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên được khẳng định trong thực tiễn. Năm 2008, toàn Đảng bộ có 97,21% tổ chức đảng đạt TSVM, không có tổ chức đảng yếu kém; 88,25% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 14,32% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáu tháng đầu năm 2009, có 100% đảng bộ, 95,85% chi bộ đạt TSVM; 91,16% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 12,66% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ đạt 90,7% (tăng 4,25% so với năm 2005). Tình hình vi phạm kỷ luật phải xử lý ở Binh chủng là 0,042% (giảm 0,068% so với năm 2005); trong đó, các vụ việc nghiêm trọng và tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2009 đều giảm so với cùng kỳ năm trước...

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện bước hai CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được kết quả tốt hơn, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thực sự trở thành nền nếp và hành động tự giác của mỗi người trong suy nghĩ, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng TSVM, Binh chủng VMTD.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Chính ủy Binh chủng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:19 - 28/03/2020

HCMSJC47.10047.900
Hà NộiSJC47.10047.920
Đà NẵngSJC47.10047.920

Thời tiết