QPTD -Chủ Nhật, 11/12/2011, 23:18 (GMT+7)
Thành phố biển Đà Nẵng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh
Ngày 01-01-2007 thành phố Đà Nẵng sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Thành phố trực thuộc Trung ương. Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang (LLVT) Thành phố tự hào bởi những thành tựu quan trọng đã đạt được về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) với quốc phòng- an ninh (QP-AN) và coi đó là một đảm bảo chắc chắn để Thành phố phát triển bền vững.

Nằm bên bờ biển Đông, ở vị trí trung độ của đất nước, nơi hội tụ các đầu mối giao thông quan trọng cả đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển; nơi trung gian chuyển tiếp của các mạng viễn thông, thông tin liên lạc trong nước và quốc tế; có trục đường nối lên Tây Nguyên; là đầu mối đi ra biển Đông của hành lang kinh tế Đông-Tây..., Đà Nẵng có vị trí chiến lược rất quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ).

10 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các LLVT  Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, lợi thế của một thành phố biển, đã đạt kết quả quan trọng trên các mặt. Kinh tế tăng trưởng ở mức cao qua từng năm; bình quân trong 5 năm (2001-2005), tổng sản phẩm (GDP) tăng 13%; thu nhập GDP bình quân đầu người năm 2005 đạt 1.015 USD (qua 5 năm tăng 2,2 lần). Tiến trình đô thị hóa được đẩy mạnh; diện mạo của thành phố hiện đại  ngày càng khởi sắc; phúc lợi công cộng và điều kiện sống của nhân dân thành thị cũng như nông thôn không ngừng được cải thiện, nâng cao. Nhiều công trình trọng điểm có quy mô lớn được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng như: nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A, hầm đường bộ Hải Vân, đường 14 B, cầu Tuyên Sơn, nâng cấp cảng Tiên Sa; các tuyến đường: Ngô Quyền, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Sơn Trà - Điện Ngọc, Điện Biên Phủ, Bạch Đằng,... vừa phục vụ cho phát triển KT-XH, vừa phục vụ cho nhiệm vụ QP-AN. Việc chăm lo nâng cấp hệ thống bưu chính- viễn thông, đài phát thanh - truyền hình, truyền thanh, internet,... vừa góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thông tin, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH và QP-AN. Với quan điểm coi phát triển văn hóa là tạo nền tảng tinh thần cho xã hội, Thành phố chú trọng xây dựng và phát huy nguồn lực con người; coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, phát triển nhân lực, thu hút chất xám, đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các ngành KT-XH và LLVT. Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành phổ cập giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi; gần 90% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học; môi trường văn hóa Thành phố phát triển lành mạnh, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng ở cơ sở. Hệ thống y tế từ Thành phố về phường, xã được củng cố thêm một bước; kết hợp giữa y tế công cộng với sự ra đời của các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân, kết hợp giữa dân y với quân y và cơ sở khám, chữa bệnh của các ngành, đã tạo ra một màng lưới chăm sóc sức khỏe tốt cho cộng đồng, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi tình huống và bão lũ, thiên tai có thể xảy ra. Những vấn đề bức xúc về xã hội được chỉ đạo giải quyết trên quan điểm tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; các chỉ tiêu về xóa nghèo cơ bản được hoàn thành; đời sống các đối tượng chính sách được cải thiện; sự chênh lệch về đời sống giữa các khu vực dân cư từng bước được thu hẹp... Những kết quả quan trọng đó đã tạo ra cơ sở, nền tảng cả về chính trị- tinh thần cũng như tiềm lực vật chất- kỹ thuật cho thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tiến trình phát triển của Thành phố. 
Thấu suốt tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) của Đảng, đồng thời nhận thức rõ ý nghĩa chiến lược của Đà Nẵng trong thế chung của khu vực Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở Thành phố luôn coi BVTQ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 56/CT của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, Thành ủy Đà Nẵng đã có Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng Thành phố thành KVPT cơ bản, liên hoàn, vững chắc”. Đảng ủy Quân sự Thành phố đã chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xác định nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), biên phòng toàn dân; gắn quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH với củng cố, tăng cường tiềm lực QP-AN trên các khu vực trọng điểm. Thành phố đã huy động từ các nguồn ngân sách, đầu tư gần 60 tỷ đồng xây dựng các công trình phòng thủ quan trọng ở các KVPT  then chốt, đi đôi với tăng cường quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng, khu quân sự và địa hình có giá trị cao về QP-AN; tổ chức các cuộc diễn tập KVPT cấp Thành phố theo cơ chế 02 của Bộ Chính trị. Đồng thời, chú trọng xây dựng nền tảng chính trị- tinh thần vững chắc trên địa bàn; trọng tâm là nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng cơ sở chính trị xã, phường vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng cái gọi là “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, hòng lôi kéo, kích động quần chúng chống đối chính quyền của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường chính trị- xã hội ổn định. Công tác giáo dục quốc phòng (GDQP) toàn dân từng bước được xã hội hóa, trước hết là bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và GDQP cho đối tượng học sinh, sinh viên. 10 năm qua, Thành phố đã tổ chức được hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 3.000 lượt cán bộ các đối tượng; trong đó, 100% cán bộ chủ chốt của huyện, quận, xã, phường, thị trấn đã hoàn thành chương trình GDQP; hằng năm, trên 3 vạn học sinh và hơn 5.000 sinh viên được GDQP  theo chương trình, nội dung qui định. Nhờ làm tốt công tác này, nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành, các địa phương về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược được nâng lên; tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống tội phạm được đề cao ngay từ cơ sở; các yếu tố có thể nảy sinh “điểm nóng” phức tạp từng bước được loại dần; nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển được khơi dậy và phát huy. Đặc biệt, Thành phố thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT, trước hết là chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cả lực lượng thường trực cũng như lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV). Các đơn vị quân đội, công an, biên phòng, DQTV ở Đà Nẵng tích cực tham gia làm tốt công tác dân vận, xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở, tích cực, chủ động, dũng cảm giúp dân phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Bên cạnh những kết quả về KT-XH, QP-AN, Thành phố còn đứng trước nhiều hạn chế, bất cập. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng chưa bền vững; quy mô kinh tế của Thành phố chưa tương xứng với vai trò của một thành phố động lực. Trên lĩnh vực QP-AN, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở xã, phường có lúc, có nơi, có nhiệm vụ chưa toàn diện, kịp thời;  thế trận QPTD, ANND, biên phòng toàn dân chưa thật sự vững chắc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT có mặt chưa ngang tầm với yêu cầu đòi hỏi; công tác GDQP, giáo dục pháp luật chưa thực sự sâu rộng...
Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được 10 năm qua và để xây dựng Đà Nẵng trở thành một đô thị lớn của cả nước, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về QP-AN của khu vực miền Trung và cả nước, Thành phố đã và đang hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2010 và Tầm nhìn 2020. 
Thực hiện phương hướng đó, trước hết Đà Nẵng cần tập trung mọi nỗ lực tạo bước đột phá về KT-XH, thúc đẩy chuyển dịch và hoàn thiện cơ cấu kinh tế “công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp”, tiến tới sau năm 2010 chuyển sang cơ cấu “dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp”. Điều đó đòi hỏi cùng với sự phát triển công nghiệp cần đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nền tảng để phát triển các ngành dịch vụ sau năm 2010; chú trọng phát triển kinh tế biển với các dịch vụ cảng biển, nhằm khai thác lợi thế tuyến hành lang Đông-Tây, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng thành cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế; phát triển các dịch vụ bưu chính- viễn thông, tài chính, chuyển giao công nghệ, tư vấn,... Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đô thị, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại hóa, đi đôi với nâng cao năng lực quản lý đô thị. Nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước đi đôi với phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế; tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với các địa phương trong cả nước, nhất là các địa phương trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên; xúc tiến mạnh các hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác đầu tư với các nước trong khu vực và quốc tế. Đầu tư toàn diện để lĩnh vực văn hóa, tinh thần có bước phát triển năng động, rõ nét, tương xứng với tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng kỹ thuật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, thể thao; chăm lo đến việc làm, nhà ở cho nhân dân và xây dựng nếp sống văn minh cả ở đô thị và vùng nông thôn. Phấn đấu trong giai đoạn 2005-2010, GDP tăng trung bình hằng năm 14-15%; thu ngân sách chiếm 22-23% GDP; đến năm 2010 thu nhập bình quân đầu người đạt 2000 USD/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,5%; hằng năm giải quyết việc làm cho khoảng 3,2-3,5 vạn lao động...
 Đi đôi với phát triển KT-XH, Đà Nẵng đặc biệt quan tâm nhiệm vụ củng cố QP-AN, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN, làm cho mỗi bước tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, thế trận QP-AN. Điều đó cần được tiếp tục thể hiện từ trong chủ trương, quy hoạch, kế hoạch phát triển các chương trình, dự án, bảo đảm việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp với kế hoạch củng cố các công trình QP-AN, tăng cường khả năng phòng thủ của khu vực một cách liên hoàn, vững chắc, đáp ứng cả trước mắt và lâu dài. Trong quá trình phát triển KT-XH chú trọng bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo vệ các công trình quốc phòng; chủ động ngăn ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu và các hành động lợi dụng các quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội để thực hiện mục đích chính trị, quân sự và các mục đích khác.
Theo tinh thần đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về “Xây dựng Thành phố thành KVPT cơ bản, liên hoàn, vững chắc”. Trên cơ sở đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị, tập trung phát triển KT-XH đi đôi với củng cố thế trận QPTD, gắn với thế trận ANND, biên phòng toàn dân; bảo đảm chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị; sẵn sàng đối phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống, kể cả khi địch gây chiến tranh, sử dụng vũ khí công nghệ cao. Xuất phát từ đặc thù của Đà Nẵng, chủ trương của Đảng bộ Thành phố là, xây dựng KVPT phải thực hiện theo phương châm toàn diện, nhưng có trọng điểm; bằng lực lượng và sức mạnh tại chỗ; lấy xây dựng về chính trị làm nền tảng, xây dựng về KT-XH làm trọng tâm, củng cố QP-AN làm trọng điểm; trong đó, lấy xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện là khâu trung tâm; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị vững mạnh là khâu then chốt.
Để thực hiện điều đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng lòng tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; ra sức đoàn kết, phấn đấu xây dựng Thành phố theo hướng hiện đại, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp theo hướng pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự “của dân, do dân, vì dân”; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; tích cực đấu tranh đẩy lùi tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội; phấn đấu xây dựng Thành phố “5 không” (không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng và không để xảy ra những tệ nạn xã hội nghiêm trọng khác); không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác GDQP toàn dân theo Chỉ thị 62 của Bộ Chính trị, nhất là bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nâng cao chất lượng GDQP cho học sinh, sinh viên; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm xây dựng ý thức công dân cho mọi người dân, hướng tới một xã hội có kỷ cương, trật tự, nền nếp.
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị, sức mạnh chiến đấu và trình độ SSCĐ của các LLVT Thành phố. Tập trung xây dựng quân đội, công an, bộ đội biên phòng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thường xuyên rà soát, kiện toàn về tổ chức, biên chế của quân đội, công an, biên phòng theo quy định của cấp trên, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Thành phố. Chăm lo xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, ưu tiên những địa bàn trọng tâm, trọng điểm, dân quân biển; duy trì lực lượng DQTV đạt tỷ lệ 1,5% so với số dân, trước hết là độ tin cậy về chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, đủ khả năng làm lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở; xây dựng lực lượng DBĐV có trình độ SSCĐ cao, khả năng huy động nhanh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ phù hợp với tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc các chế độ SSCĐ ở các cấp, tăng cường xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng quân báo nhân dân ở cơ sở, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho các nhiệm vụ. Thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa quân sự, công an, bộ đội biên phòng, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng yếu. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cả lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV. Tổ chức tốt các phương án tác chiến phòng thủ ở các quận, huyện, xã, phường theo kế hoạch, đồng thời thực hiện tốt chính sách “an dân”, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, xây dựng “thế trận lòng dân” vững bền, tạo nền tảng xây dựng KVPT vững chắc, làm cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, QP-AN, bảo vệ môi trường hòa bình cho công cuộc xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu, mạnh, đẹp, xứng đáng với tầm vóc của “đô thị loại 1”- vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Trần Văn Minh
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:57 - 25/05/2020

HCMSJC48.50048.900
Hà NộiSJC48.50048.920
Đà NẵngSJC48.50048.920

Thời tiết