QPTD -Thứ Tư, 24/08/2011, 16:44 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 9-2010

 -    Phạm Gia Khiêm  - Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ mới.  

-    Đại tướng Lê Văn Dũng - Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Quân đội nhân dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

-    Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên - Xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

-    Phạm Hồng Chương - Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước mới ở nước ta sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

-    Thiếu tướng Phạm Văn Thạch - Sức mạnh của nhân dân trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

-   Đỗ Văn Chiến - Tuyên Quang phát huy truyền thống "Thủ đô kháng chiến", thực hiện kết hợp tốt hai nhiệm vụ chiến lược trong điều kiện mới.

Tiến tới Đại hội XI của Đảng

 -    Đồng Đức - Phạm Trang - Quang Chuyên - Tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới (Phần 1: Quan điểm của Đảng về tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc).

-    Dương Bá Khuê - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ - đảm bảo quan trọng để xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 -    Trung tướng Chu Tiến Cường - Làm theo lời dạy của Bác Hồ, đẩy mạnh xây dựng y đức trong ngành Quân y.

-    Đại tá Phương Minh Quang - Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải phòng thực hiện tốt công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

-    Đại tá Phạm Tiến Dũng - Đoàn S9 đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH

 -    Trung tướng Nguyễn Đức Lâm - Phấn đấu xây dựng và phát triển ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam tiên tiến, hiện đại.

-    Trung tướng Trần Hoa - Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

-    Đinh Văn Cương - Hà Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh.

-    Hoàng Việt Cường - Hòa Bình tăng cường xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, gắn kết phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh.

-    Trung tướng Nguyễn Đức Xê - Học viện Lục quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo.

-    Thiếu tướng Nguyễn Doãn Não - Để khu kinh tế-quốc phòng Binh đoàn 16 phát triển ổn định, vững chắc.

Quân sự nước ngoài

 -    Nguyễn Thị Hằng - Hợp tác quốc phòng ASEAN - nhìn từ góc độ đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

-    Hương Ly - Vài nét về tổ chức Quân ủy Trung ương của Trung Quốc.

Vấn đề - Sự kiện

-   Nguyễn Mạnh Hùng - "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" - từ chủ trương đến hiện thực ở nước ta.

-    Vũ Phù Nghĩa - Có phải chăng "độc đảng là đồng hành với độc đoán, mất dân chủ"?

Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

 -    Trung tướng Mai Quang Phấn - Một số giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 vững mạnh về chính trị.

-    Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương - Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

-    Đại tá Trương Văn Hai - Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác quân sự, quốc phòng thời kỳ mới.

-    Đại tá Nguyễn Ngọc Ân - Cơ quan quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát huy tốt vai trò tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

-    Đại tá Trương Văn Tài - Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu kết hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

-    Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Nhà máy Z175 nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong cơ chế thị trường.

-    Đại tá Ngô Văn Phát - Công tác tuyên truyền biển, đảo của Vùng E Hải quân.

-    Nguyễn Văn Quý - Lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh ở huyện Đức Thọ.

Giáo dục quốc phòng-an ninh - Giáo dục pháp luật trong quá trình CNH, HĐH đất nước

 -    Hoàng Mạnh Hiển - Hà Nội tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh.

-    Đại tá Nguyễn Văn Liên - Bộ đội Biên phòng Bình Phước nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nghiên cứu - Trao đổi

 -    Chuẩn Đô đốc Phạm Ngọc Minh - Giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng của Hải quân trong tình hình mới.

-    Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Một số giải pháp nâng cao trình độ tác chiến của lực lượng phòng không Lục quân.

-    Thiếu tướng Lê Đình Hùng - Bàn về phương thức và giải pháp kết hợp giữa hệ thống thông tin quân sự với thông tin dân sự trong tác chiến phòng thủ biển, đảo.

-    Đại tá Nguyễn Trọng Minh - Mấy suy nghĩ về phương hướng phát triển công nghiệp quốc phòng ở nước ta hiện nay.

-    Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Hiệp định về vùng nước lịch sử giữa Việt Nam và Cam-pu-chia.

Lịch sử, kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc

 -    Trung tướng Ma Thanh Toàn - Bác Hồ với Chiến dịch Biên Giới năm 1950.

Hộp thư Tạp chí Quốc phòng toàn dân

 -    Huy Bách - Trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên ở Binh đoàn Hương Giang.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620