QPTD -Thứ Tư, 07/12/2011, 23:55 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 8 – 2006

-   Tô Huy Rứa - Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay.

-   Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Quân đội đẩy mạnh sản xuất, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
-   Võ Thanh Bình - Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh ở tỉnh Cà Mau trong thời kì mới.
Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam -
Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội X.
-   Quang Cận - Các thành phần kinh tế, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
-   Trần Đinh Quảng - Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh.
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH, HĐH.
-   Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Lực lượng, thế trận quốc phòng - biểu hiện tập trung sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân trong thời kì mới.
-   Đại tá Hồ Quốc Toản - Một số giải pháp cơ bản đẩy mạnh xây dựng khu kinh tế-quốc phòng trên các địa bàn chiến lược xung yếu.
-    Đại tá Hứa Thanh Giang - Bắc Kạn xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Quân sự nước ngoài.
 
-   Đồng Đức - Phạm Liên - Chiến lược kết hợp kinh tế với quốc phòng của một số nước châu Á hiện nay.
-   Nguyễn Trung - Bình luận: Bạo lực, chiến tranh không thể là giải pháp hữu hiệu ở Trung Đông.
Vấn đề - Sự kiện
-   Nguyễn Viết Hiển - Lá bài "dân chủ".
-   Đại tá Trần Nam Chuân - Cảnh giác và quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới.
Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm.
-    Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Chế độ chính ủy, chính trị viên - truyền thống và thực tiễn.
-   Trung tướng Bùi Xuân Chủ - Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, thiết thực nâng cao hiệu lực công tác lãnh đạo, chỉ huy ở Tổng cục Hậu cần.
-   Thiếu tướng Tô Đình Phùng - Huấn luyện theo hướng "cơ bản, thiết thực, vững chắc", đồng bộ và chuyên sâu ở Binh đoàn Quyết Thắng - kết quả và vấn đề đặt ra.
-   Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Dũng - Mấy vấn đề về công tác cán bộ ở Binh đoàn  Tây Nguyên.
-   Thiếu tướng Nguyễn Đức Xê - Trường sĩ quan Lục quân 2 tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo.
-   Đại tá Từ Ngọc Lương - Đoàn B.5 khắc phục khó khăn, nỗ lực xây dựng đơn vị điểm về vững mạnh toàn diện.
-   Trung tá Ngô Văn Đương - Đơn vị M.34 phấn đấu nâng cao chất lượng đảm bảo thông tin liên lạc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Giáo dục quốc phòng - Giáo dục pháp luật
trong quá trình CNH, HĐH đất nước.
-   Đại tá Trần Tấn Hùng - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học viên đào tạo dài hạn ở Học viện Kỹ thuật quân sự.
-   Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng - Giáo dục quốc phòng trong các bộ, ngành - thực trạng và vấn đề đặt ra.
Nghiên cứu - Trao đổi.
-   Thượng tá Trần Thanh Chuyền - Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp quốc phòng.
-   Đại tá Lê Văn Tân - Xây dựng môi trường văn hóa ở các đơn vị hải quân trên quần đảo Trường Sa - mấy vấn đề cần quan tâm.
-    Trung tá Nguyễn Minh Sơn - Thực hiện có hiệu quả tự phê bình và phê bình, góp phần củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Lịch sử, kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc.
-   Trần Huyền - Thắng lợi của cách mạng tháng Tám - một điển hình về công tác vận động quần chúng của Đảng ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Hộp thư Tạp chí Quốc phòng toàn dân.
-    Huy Bách - Tổng hợp ý kiến bạn đọc ở Binh đoàn Quyết Thắng với Tạp chí Quốc phòng toàn dân.
 
Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:18 - 27/02/2020

HCMSJC46.00046.700
Hà NộiSJC46.00046.720
Đà NẵngSJC46.00046.720

Thời tiết