QPTD -Thứ Ba, 09/08/2011, 22:30 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 6-2009

-   Trung tướng Ngô Xuân Lịch - Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.

-   Trung tướng Trần Quang Khuê - Quân đội phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội X

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

-   Hoàng Xuân Lâm - Cương lĩnh 1991 với việc gắn kết quốc phòng-an ninh trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

-   Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.

-   Khắc Thường - Đình Phiếm - Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với việc gìn giữ và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. (Phần III: Để Cuộc vận động tiếp tục lan tỏa sâu rộng, vững chắc và phát huy hiệu quả thiết thực).

-   Đại tá  Nguyễn Nam Điện - Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Nhà máy in Quân đội 2.

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH

  -   Nguyễn Văn Vượng - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự ở Thái Nguyên.

-   Trương Chí Trung - Bắc Kạn chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

-   Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Cục Phòng không Lục quân với nhiệm vụ xây dựng lực lượng Phòng không lục quân và Phòng không nhân dân.

-   Đại tá  Nguyễn Văn Côn - Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh xây dựng vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi.

-   Đại tá  Nguyễn Mạnh Hùng - Mấy vấn đề cơ bản về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ hiện nay.   

Quân sự nước ngoài 

-   Đại tá Đoàn Hùng Minh và Đại tá Lê Mạnh Quang - Quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng của một số nước trên thế giới.

Vấn đề - Sự kiện

 -   Phạm Bình Minh - Các thành tựu thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

-   Nguyễn Thế Kỷ - Tự do báo chí và tính Đảng của báo chí.

-   Cao Đức Thái - Cơ sở chính trị, pháp lý bảo đảm quyền làm chủ Nhà nước và xã hội của người dân Việt Nam.

Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

 -   Thiếu tướng Nguyễn Thanh Thược - Lực lượng vũ trang Quân khu 3 tăng cường công tác dân vận trên địa bàn.

-   Thiếu tướng Lưu Trọng Lư  - Mấy kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự của tỉnh Điện Biên.

-   Thiếu tướng Võ Hồng Quang - Thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Pháp lệnh về Dự bị động viên ở Bến Tre.

-   Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Thực hiện "Hai đột phá" trong ngành Kỹ thuật Quân chủng Hải quân.

-   Đại tá Phan Bá Dân - Ngành Hậu cần Quân khu 3 phát huy nội lực bảo đảm tốt đời sống của bộ đội.

-   Thượng tá Lê Việt Hồng - Kết quả và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở thị xã Cam Ranh .

-   Trung tá Phạm Khắc Triệu - Bệnh viện 4 thực hiện tốt công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Giáo dục quốc phòng-an ninh - Giáo dục pháp luật

trong quá trình CNH, HĐH đất nước 

-   Trung tướng Hoàng Châu Sơn - Xây dựng Luật Dân quân tự vệ - vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay.

-   Đại tá Quách Thành Vinh - Tăng cường đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Nghiên cứu - Trao đổi 

-   Đại tá Nguyễn Viết Hiển - Mấy giải pháp tăng cường sức mạnh bảo vệ vùng biển, đảo Trường Sa.

-   Đại tá Ngô Hữu Minh - Xây dựng đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội thời kỳ mới.

-   Đức Lê - Phương thức và thủ đoạn tiến hành chiến tranh tâm lý trong thời bình của các thế lực thù địch.

-   Đại tá Nguyễn Đức Tỉnh - Một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế biển với tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

-   Trung tá Trần Đình Thắng - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay. 

  Lịch sử, kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc 

-   Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ - Sứ mệnh lịch sử của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Hộp thư Tạp chí Quốc phòng toàn dân  

-   Huy Bách - Tin thư, bài của bạn đọc, cộng tác viên.

 
Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:18 - 27/02/2020

HCMSJC46.00046.700
Hà NộiSJC46.00046.720
Đà NẵngSJC46.00046.720

Thời tiết