QPTD -Thứ Ba, 06/09/2011, 00:30 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 6 - 2008

-   Đại tướng Phùng Quang Thanh - Toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

-   Trung tướng Ngô Xuân Lịch - Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quân đội.


Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội X
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

-   Phó đô đốc Trần Thanh Huyền - Thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình đội ngũ chính ủy, chính trị viên ở Quân chủng Hải quân hiện nay.

-   Trần Viết Hơn - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Phan Ngọc Liên - "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lịch sử và hiện tại.

-   Đại tá Nguyễn Xuân Bằng - Trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật Thông tin với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

-   Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Học phong cách làm báo của Bác Hồ.


Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH, HĐH

-   Lê Doãn Hợp - Ngành Thông tin và Truyền thông trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Trung tướng Đồng Minh Tại - Đổi mới công tác đào tạo cán bộ hậu cần quân đội trong tình hình mới.

-   Huỳnh Minh Chính - Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy hợp tác nhằm duy trì ổn định và phát triển trên Biển Đông.

-   Thiếu tướng Nguyễn Đức Thận - Binh đoàn Hương Giang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.


Quân sự nước ngoài

-   Quang Hậu - Đôi nét về chiến lược an ninh lương thực của một số nước châu Á hiện nay.


Vấn đề - Sự kiện


-   Nguyễn Đức Thùy - Về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong thời kỳ đổi mới ở nước ta.


Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

-   Trung tướng Nguyễn Đức Sơn - Xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Bộ Tổng tham mưu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

-   Đại tá Nguyễn Văn Côn - Binh chủng Pháo binh xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

-   Đại tá Nguyễn Trọng Khoan - Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật ở Binh đoàn Quyết Thắng.

-   Đại tá Hà Minh Thắng - Công tác dân quân, tự vệ ở Vĩnh Phúc - kết quả và một số vấn đề đặt ra.

-   Đại tá Nguyễn Hữu Truyền - Đoàn C.68 tiếp nối truyền thống Anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

-   Đại tá Phạm Viết Thích - Kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở Tổng công ty Bay dịch vụ Việt Nam.

-   Đại tá Trịnh Hồng Khanh - Giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Đoàn M.47.

-   Thượng tá Phan Văn Muôn - Quận Phú Nhuận nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ.


Sinh hoạt tư tưởng


-   V.K.T - Kẻ nói cần có người nghe!


Giáo dục quốc phòng - an ninh - giáo dục pháp luật
trong quá trình CNH, HĐH đất nước

-   Đại tá Nguyễn Văn Thấn - Quân khu 3 đẩy mạnh giáo dục quốc phòng-an ninh toàn dân - kết quả và một số kinh nghiệm.

-   Đại tá Quách Thành Vinh - Điều rút ra từ hoạt động xét xử của ngành Tòa án Quân sự năm 2007.


Nghiên cứu - Trao đổi

-   Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - Chống địch chia cắt chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc - vấn đề và giải pháp.

-   Trương Văn Tiếp - Xây dựng chi bộ quân sự ở Long An và vấn đề đặt ra.

-   Đức Lê - Nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

-   Thượng tá Nguyễn Văn Bảy - Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn - một đòi hỏi bức thiết hiện nay.


Lịch sử, kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc


-   Trung tá Nguyễn Huy Động - Nghệ thuật tổ chức hệ thống giao thông chiến lược - chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:28 - 13/12/2019

EUR25681.5326532.46

GBP30893.1731387.92

USD2311023230

Giá vàng

Thời tiết