QPTD -Chủ Nhật, 20/11/2011, 22:47 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 4-2007
- Trung tướng Nguyễn Khắc Nghiên - Đại thắng mùa Xuân 1975 - khẳng định đường lối quân sự đúng đắn của Đảng và mấy vấn đề về bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
- Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác tài chính quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
- Trung tướng Phạm Hồng Thanh - Một số vấn đề về công tác tư tưởng trong quân đội khi nước ta đã gia nhập WTO.                     
 
Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
- Mạch Quang Thắng - Rèn luyện nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trung tướng Phạm Quang Cận - Phong cách tư duy quân sự Lê Duẩn.
- Thiếu tướng Vũ Quang Lộc - Giữ vững định hướng XHCN trong phát triển kinh tế khi nước ta đã là thành viên của WTO.  
- Đinh Văn Cương - Phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với tăng cường quốc phòng-an ninh ở tỉnh Hà Nam trong thời kỳ mới.
 
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH, HĐH
 
- Thiếu tướng Mai Hồng Bỉnh - Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng - một yêu cầu quan trọng của công tác tư tưởng-văn hóa trong quân đội hiện nay.
- Hoàng Văn Thái - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
- Thiếu tướng Chu Tiến Cường - Xây dựng ngành Quân y trong tiến trình hội nhập. 
- Thiếu tướng Nguyễn Doãn Não - Khu kinh tế-quốc phòng Binh đoàn 16 kết hợp phát triển kinh tế với bố trí lại dân cư, tạo thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn.
- Chu Văn Đạt - Nam Định đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Quân sự nước ngoài
 
- Kim Phượng - Xây dựng quốc phòng, quân đội ở một số nước - nhìn từ góc độ chi tiêu ngân sách.
 
 Vấn đề - Sự kiện
 
- Nguyễn Thế Doanh - "Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam".
- Nguyễn Văn Mạnh - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII sẽ là cuộc bầu cử thật sự dân chủ.
 
Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm
 
- Đại tá Trần Quang Phương - Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị - kết quả và kinh nghiệm bước đầu.
-  Đại tá Từ Linh - Trung tâm Thông tin Khoa học-Công nghệ-Môi trường/Bộ Quốc phòng: 25 năm xây dựng và trưởng thành. 
-  Đại tá Lê Hữu Tần - Truờng Quân sự Quân khu 4 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. 
- Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng - Đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quân khu 7 - vấn đề và giải pháp. 
- Đại tá Tiêu Xuân Hồng - Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang Tuyên Quang phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.  
- Đại tá Trịnh Duy Huỳnh - Lực lượng vũ trang Thái Bình phấn đấu làm tốt vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.
 
Giáo dục quốc phòng - Giáo dục pháp luật  trong quá trình CNH, HĐH đất nước
 
- Đại tá Thái Xuân Dương - Tổng cục Kỹ thuật đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.      
- Đại tá Nguyễn Chí Hướng - Quảng Trị đẩy mạnh giáo dục quốc phòng trong tình hình mới.
 
 Nghiên cứu - Trao đổi
 
- Thiếu tướng Nguyễn Như Huyền - Mấy vấn đề về tác chiến phòng ngự chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.                     
 
Lịch sử kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc
 
- Trung tướng Lê Hữu Đức - Đánh địch trên ba vùng chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
 
 
Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470