QPTD -Thứ Bảy, 30/07/2011, 20:48 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 2-2009

-    Xã luận - Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định bản chất cách mạng và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.

-    Thông báo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X).

-    Đại tướng Lê Văn Dũng - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội trong tình hình mới.

-    Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên - Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

-    Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Quân đội nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

-    Thiếu tướng Nguyễn Châu Thanh- Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2009.

Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội X

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 -    Nguyễn Quốc Phẩm - Cương lĩnh năm 1991 và những vấn đề đặt ra về thời đại ngày nay.

-    Thiếu tướng Phạm Ngọc Hùng - Những phát triển về nhận thức xây dựng tiềm lực và sức mạnh quốc phòng từ Cương lĩnh 1991 đến nay.

-    Thiếu tướng Vũ Đăng Khiên - Tăng cường rèn luyện y đức - một yêu cầu cơ bản trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Học viện Quân y.

-    Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang- Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ trong thời kỳ mới ở Binh đoàn 15.

-    Đại tá Lương Quốc Thọ - Lực lượng vũ trang Tiền Giang gắn các phong trào thi đua với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH

 -    Thiếu tướng Trần Hoa - Bộ đội Biên phòng với chặng đường 50 năm quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

-    Hoàng Xuân Lộc - Phấn đấu xây dựng Yên Bái phát triển về kinh tế-xã hội, mạnh về quốc phòng-an ninh.

-    Nguyễn Thanh Bình - Hà Tĩnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  quốc phòng, quân sự địa phương.

-    Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh- Lực lượng vũ trang Quân khu 2 tham gia phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" trên địa bàn.

-    Đại tá Nguyễn Quang Đạm- Một số giải pháp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Quân sự nước ngoài

 -    Nguyễn Nhâm - Phải chăng xu thế đa cực hóa thế giới đang hình thành rõ nét? 

Vấn đề - Sự kiện

 -    Mạch Quang Thắng - Đảng Cộng sản Việt Nam  là lương tâm, trí tuệ, danh dự của dân tộc. 

Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

 -    Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiên - Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng ở Quân chủng Hải quân.

-    Đại tá Phạm Quang Xuân - Binh chủng Công binh tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

-    Đại tá Võ Tấn Thành - Ngành Hậu cần Quân khu 7 đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác.

-    Đại tá Lê Tiến Hải - Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở Viện Y học Hàng không.

-    Đại tá An Viết Bình - Xây dựng cấp ủy trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Trường Sĩ quan Pháo binh.

-    Đại tá Bùi Đình Phái - Cơ quan quân sự tỉnh Hòa Bình phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

-    Đại tá Mai Thế Hoạt - Đoàn M.70 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Giáo dục quốc phòng-an ninh - Giáo dục pháp luật

trong quá trình CNH, HĐH đất nước

 -    Đại tá Phương Minh Quang - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

-    Thượng tá  Hà Hải Triều - Quận Cầu Giấy nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng-an ninh. 

Nghiên cứu - Trao đổi

 -    Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực xử lý bom mìn ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và một số giải pháp.

-    Trung tá  Nguyễn Văn Huy - Bàn về tăng cường mối quan hệ giữa khoa học-công nghệ với giáo dục- đào tạo trong quân sự. 

 Lịch sử, kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc

 -    Nguyễn Minh Đức - "Thiên - địa - nhân" - những nhân tố quan trọng trong xây dựng căn cứ địa chống giặc ngoại xâm.

 
Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 28/02/2020

HCMSJC45.85046.500
Hà NộiSJC45.85046.520
Đà NẵngSJC45.85046.520

Thời tiết