QPTD -Thứ Bảy, 17/09/2011, 23:58 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 12-2008

-    Đại tướng Phùng Quang Thanh - Xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

-    Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng - Mấy vấn đề về nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

-    Trung tướng Phạm Hồng Lợi - Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội X

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

-    Đại tá Hoàng Xuân Lâm - Từ Cương lĩnh 1991, nhìn lại sự phát triển về lý luận bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta.

-    Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Công tác cán bộ ở Binh đoàn 12 trước yêu cầu mới của nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng.

-    Nguyễn Bích Hạnh - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bằng phong trào "Thi đua ái quốc" theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

-    Đại tá  Nguyễn Tiến Ch - Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng ý thức pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH  

-    Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - Quân khu 4 nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

-    Nguyễn Tuấn Minh - Bà Rịa-Vũng Tàu chú trọng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh.

-    Phạm Văn Duy - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

-    Đại tá  Trần Văn Mừng - Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở Thái Bình.

-    Nguyễn Học Từ - Nguyễn Văn Bảy - Xây dựng nông thôn Việt Nam trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc XHCN (II: Tiêu chí và giải pháp xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc hiện nay). 

Quân sự nước ngoài 

-    Nguyễn Trung - Thế giới năm 2008 - một số vấn đề quân sự, chính trị nổi bật. 

Vấn đề - Sự kiện 

-    Vũ Hữu Ngoạn  - Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

-    Nguyễn Ngọc Hồi  - Quân đội không thể phi chính trị. 

Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm 

-    Đại tá Phạm Ngọc Cảnh - Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường trước yêu cầu phát triển của nhiệm vụ.

-    Đại tá Thái Hồng Lĩnh - Trường Sĩ quan Công binh thi đua dạy tốt, học tốt.

-    Đại tá Nguyễn Văn Lăng - Hiệu quả của việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong lực lượng vũ trang Bến Tre.

-    Đại tá Bùi Hoài Thanh - Một số kinh nghiệm thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang Nghệ An.

-    Đại tá Dương Hiền - Cơ quan quân sự Lạng Sơn phát huy vai trò tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

-    Đại tá Chu Thanh Đại - Bắc Giang xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ - kết quả và kinh nghiệm.

-    Đại tá Văn Đình Tiến - Kinh nghiệm tổ chức phong trào thanh niên ở Đoàn Thông tin S.14.

-    Đại tá Hoàng Tư Đô - Đoàn H.01 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. 

Giáo dục quốc phòng-an ninh - Giáo dục pháp luật

trong quá trình CNH, HĐH đất nước 

-    Đại tá Hoàng Ngọc Thái - Hiệu quả từ hội thi kiến thức quốc phòng-an ninh của cán bộ, công chức tỉnh Ninh Thuận.

-    Đại tá Phạm Văn Chua - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Đoàn B.30. 

Nghiên cứu - Trao đổi 

-    Đại tá Đoàn Hùng Minh - Công nghiệp Quốc phòng trong quá trình hoàn thiện thể chế  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

-    Đại tá Nguyễn Viết Nhiên - Bàn về xây dựng thế trận hải quân trong chiến lược biển.

-    Đại tá Trần Xuân Sơn - Một số đặc điểm kinh tế-xã hội tác động tới công tác dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn Tây Nguyên.

-    Thượng tá Lương Ngọc Vĩnh - Giáo dục chính trị đầu khóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo.  

Lịch sử, kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc 

 -    Phan Ngọc Liên - Giữ vững giá trị phẩm chất, đạo đức "Bộ đội Cụ Hồ" trong bối cảnh lịch sử hiện nay. 

Hộp thư Tạp chí Quốc phòng toàn dân  

-    Trao đổi ý kiến giữa bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí Quốc phòng toàn dân tại Trường Sĩ quan Lục quân 2.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:59 - 31/03/2020

HCMSJC47.00048.200
Hà NộiSJC47.00048.220
Đà NẵngSJC47.00048.220

Thời tiết