QPTD -Thứ Hai, 28/11/2011, 23:23 (GMT+7)
Quân đội nhân dân phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội
Cách đây 60 năm, trong cuộc Mít tinh vận động toàn dân chăm sóc thương binh, được tổ chức tại căn cứ địa Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và được đồng bào cả nước đồng tình , hưởng ứng chọn ngày 27/7 là Ngày Thương binh- Liệt sĩ. Ngày đó, hàng năm trở thành biểu tượng sinh động về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” cao đẹp, giàu tính nhân văn của nhân dân ta đối với những người đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2007) trong bối cảnh công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt được những thành tựu quan trọng; nước ta đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII - cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Kỷ niệm này lại diễn ra đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí đó chịu ốm yếu què quặt. Vì vậy Tổ quốc,  đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy".

Với tinh thần đó, suốt mấy chục năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng vũ trang luôn quan tâm hết mực các đối tượng chính sách; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm chính trị của mình. Chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng , những người có công với Tổ quốc là một trong những chính sách lớn trong hệ thống chính sách xã hội của Nhà nước, có vị trí quan trọng, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong từng thời kỳ.
Trong thời kỳ chiến tranh, mặc dù cả nước phải dồn sức cho cuộc chiến đấu gian khổ, quyết liệt chống kẻ thù xâm lược, đất nước còn nghèo, khả năng vật chất hạn hẹp, nhưng công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội vẫn được quan tâm, thực hiện khá tốt. Đảng và Nhà nước đã sớm xác định chủ trương và ban hành nhiều văn bản, chính sách bảo đảm chế độ chăm sóc, cứu chữa, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh trong chiến đấu và tạo điều kiện để ổn định cuộc sống của gia đình liệt sĩ, thương binh, bộ đội, người có công với  cách  mạng phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của đất nước. Để tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, ngay từ cuối năm 1947, Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh 613 thành lập hệ thống cơ quan chuyên trách của Nhà nước từ cấp trung ương xuống đến liên khu, khu, tỉnh; trong quân đội là phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục, ban Thương binh thuộc các khu. Cùng với đó, hệ thống ngành Quân y gồm các bệnh viện, trạm điều trị, điều dưỡng ở các cấp được hình thành. Các hệ thống tổ chức chuyên trách trên không ngừng mở rộng, phát triển, nhất là trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; nhờ đó  đã kịp thời đáp ứng yêu cầu cao của cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ, quyết liệt chống kẻ thù xâm lược. Trong những năm chiến tranh, công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương quân đội bước đầu đã được luật pháp hoá, xã hội hoá; động viên được sự đóng góp to lớn của nhân dân. Thông qua các phong trào giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ được tổ chức, phát động rộng rãi ở các địa phương , nhân dân đã tham gia với tinh thần tự giác, tích cực, chăm lo thiết thực cả về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách; qua đó góp phần khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về mặt công tác này. Thực tiễn cho thấy, công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt đã trực tiếp góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh chính trị-tinh thần to lớn, động viên toàn quân, toàn dân hăng hái, quyết tâm chiến đấu đánh bại kẻ thù xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trong thời kỳ hoà bình, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế , xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã khẩn trương và tích cực khắc phục hậu quả nặng nề sau 30 năm chiến tranh. Trong đó, với sự nỗ lực và trách nhiệm cao, chúng ta đã hoàn thành tương đối cơ bản việc giải quyết những tồn đọng chính sách cho các đối tượng với khối lượng lớn. Chỉ tính trong 10 năm (1994-2004), Bộ Quốc phòng đã xác minh kết luận, báo tử và đề nghị trên công nhận liệt sĩ cho hơn 12 ngàn trường hợp; lập hồ sơ, giám định thương tật, cấp giấy chứng nhận thương binh cho gần 46 ngàn người; giải quyết chế độ bệnh binh cho gần 7 ngàn trường hợp; chứng nhận hàng vạn quân nhân tham gia chiến đấu ở các địa bàn bị nhiễm chất độc hoá học để được hưởng chế độ, chính sách; đề nghị khen thưởng hàng triệu huân chương, huy chương các loại. Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ được thực hiện tốt, với gần 57 ngàn hài cốt liệt sĩ được đưa về quy tập tại các nghĩa trang. Những kết quả đó có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần bảo đảm công bằng xã hội, làm dịu vợi những bức xúc, đau thương, mất mát của thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội ở địa phương, cơ sở.
Trong những năm đổi mới, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội X, Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá IX), Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành chức năng, chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách mới; từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với quân đội phù hợp với tiến trình đổi mới, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng-an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống chính sách được ban hành bảo đảm khá đồng bộ, cơ bản, thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến của các đối tượng chính sách, tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền lợi vật chất và tinh thần cho họ. Điều quan trọng là, các chính sách đó đã khơi dậy và phát huy được tiềm năng của các ngành, đoàn thể, địa phương; phát huy được tính năng động, sáng tạo của bản thân các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tự vươn lên hoà nhập với cộng đồng. Chủ trương, chính sách của Đảng thể hiện sự kết hợp hài hoà 3 nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng xã hội và nỗ lực của bản thân đối tượng chính sách. Trong đó, nguồn lực thứ ba có một ý nghĩa rất quan trọng; bởi: một mặt, nó khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách, chế độ của Nhà nước; mặt khác, động viên các đối tượng chính sách tự tin, vươn lên cải thiện cuộc sống của mình, tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Gắn liền với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, các chủ trương, chính sách ưu đãi đối với các đối tượng chính sách từng bước được luật pháp hoá thông qua hệ thống văn bản pháp quy. Tiêu biểu là Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban công tác đặc biệt chỉ đạo công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Cam-pu-chia; chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp từ 31/12/1960 về trước; chính sách đãi ngộ đối với gia đình sĩ quan tại ngũ; các chính sách liên quan đến dạy nghề, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ; Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Thi đua-Khen thưởng; Luật Bảo hiểm xã hội… Các chủ trương , chính sách đó đã và đang được cụ thể hoá trong thực tiễn cuộc sống, được toàn xã hội đón nhận, đồng tình, vừa góp phần thiết thực đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, vừa tạo động lực cho sự phát triển và ổn định của đất nước, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng , Nhà nước và chế độ XHCN.
Đi đôi với việc ban hành hệ thống văn bản chính sách, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện, Đảng và Nhà nước còn coi trọng động viên, phát huy trách nhiệm chính trị của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo các đối tượng chính sách, tạo điều kiện giúp đỡ họ có cuộc sống “yên ổn về vật chất”, “vui vẻ về tinh thần”. Nhiều năm qua, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát động, duy trì phong trào toàn dân chấp hành tốt chính sách đối với quân đội và chính sách hậu phương quân đội. Phong trào này được các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện, với sự tham gia tích cực của toàn dân, đã phát triển sâu rộng trong cả nước bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Điển hình là các phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa”,  làm “nhà tình nghĩa”, đỡ đầu con liệt sĩ… cùng các hoạt động khác, như: lập quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, nhận phụng dưỡng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", tạo việc làm cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, quân nhân phục viên, xuất ngũ… Thực tiễn sinh động của các phong trào quần chúng đã thể hiện sâu sắc truyền thống, đạo lý đầy nhân ái, tình nghĩa của dân tộc; đồng thời, cũng cho thấy vai trò to lớn và khả năng sáng tạo vô tận của nhân dân .
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân đã quán triệt và thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội; tích cực phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương phát triển sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Trong đó, đáng chú ý là cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã tham gia thực hiện có hiệu quả 5 chương trình tình nghĩa, vận động đóng góp hàng trăm tỉ đồng, gồm: xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 100 tỉ đồng, xây dựng mới, sửa chữa và tặng gần 4500 nhà tình nghĩa trị giá gần 45 tỉ đồng; tặng gần 22 ngàn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỉ đồng; giúp đỡ tiền vốn, công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, vườn cây ao cá trị giá trên 5 tỉ đồng; nhận chăm sóc, phụng dưỡng 1402 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, các đơn vị còn trích hàng trăm tỉ đồng để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; tạo việc làm cho hàng ngàn trường hợp là con thương binh, con liệt sĩ; tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và giúp các gia đình liệt sĩ hàng triệu ngày công lao động. Các bệnh viện quân đội đã khám, chữa bệnh miễn, giảm viện phí cho hàng vạn lượt đối tượng chính sách. Các tổ chức Đoàn Thanh niên trong quân đội đã phát động phong trào nhận đỡ đầu 10 ngàn địa chỉ tình nghĩa… Hiện nay, toàn quân đang tích cực triển khai Chương trình xây dựng 1000 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách. Những việc làm đầy nghĩa tình đó thể hiện ý thức, trách nhiệm chính trị của cán bộ, chiến sĩ quân đội, thể hiện bản chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”; đồng thời, đó cũng là biểu hiện tập trung truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước theo hướng đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế đang tạo ra nguồn lực mới, khả năng mới cho xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo đảm chính sách cho các đối tượng nói riêng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản đó, đất nước cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức; trong đó, thách thức lớn nhất là âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Chúng thường lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của ta trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để chống phá, kích động, gây chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, hòng làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công, chính sách hậu phương quân đội. Đối với quân đội, trước hết phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm , chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ  8, trực tiếp là Chỉ thị 216/CT-ĐUQSTƯ của Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sĩ , chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:
Một là, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công, chính sách hậu phương quân đội phù hợp với sự phát triển của đất nước và nhiệm vụ xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thực hiện tốt việc hướng dẫn, cụ thể hoá về điều kiện, tiêu chuẩn thương binh, bệnh binh, liệt sĩ phù hợp với đặc thù quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; tổ chức thực hiện chặt chẽ, chu đáo, bảo đảm cho các đối tượng chính sách sớm được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chủ động xử lý, khắc phục các trường hợp làm sót, làm sai chế độ, chính sách và những yếu kém trong tổ chức thực hiện .
Ba là, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ. Chủ động khai thác thông tin từ nhiều nguồn, bảo đảm kịp thời các điều kiện về lực lượng, phương tiện, ngân sách; có kế hoạch, biện pháp sát hợp, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc quy tập mộ liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài vào năm 2010.
Bốn là, thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá công tác chăm sóc người có công với cách mạng; tăng cường tuyên truyền , giáo dục , động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, tham gia tích cực các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị. Quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” , thực hiện tốt chương trình xây dựng nhà tình nghĩa , phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng , góp phần chăm sóc các đối tượng chính sách.
Năm là, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Nhà nước, địa phương, kết hợp các nguồn lực, góp phần từng bước cải thiện nhà ở đối với cán bộ có nhiều cống hiến, cán bộ công tác ở địa bàn khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa; có chính sách giúp đỡ gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt chế độ khám, chữa bệnh đối với thân nhân cán bộ, chiến sĩ; góp phần chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu, cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo; tích cực đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ và đối tượng chính sách.
Thực hiện tốt những nội dung cơ bản nêu trên là thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Với bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của mình, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, góp phần bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong tình hình mới.
Đại tướng Phùng Quang Thanh
Ủy viên Bộ chính trị, Phó bí thư ĐUQSTƯ
Bộ trưởng Bộ quốc phòng
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết