QPTD -Thứ Năm, 24/11/2011, 23:46 (GMT+7)
Quân chủng Hải quân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Hải quân nhân dân Việt Nam đảm đương nhiệm vụ trên một hướng chiến lược trọng yếu, giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển; đồng thời, phối hợp với các lực lượng khác để quản lý, giữ gìn an ninh biển theo đúng pháp luật Việt Nam, luật pháp và Công ước quốc tế về biển. ý thức rõ trách nhiệm và để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó, những năm qua, Quân chủng đã có chủ trương và nhiều giải pháp tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác, nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là vấn đề được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đặc biệt quan tâm.

Quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh huấn luyện của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng, các đơn vị đã bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tập trung đổi mới công tác huấn luyện cả về chương trình, nội dung, tổ chức phương pháp và bảo đảm cơ sở vật chất; cả trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức huấn luyện.
Đến nay, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện đã có sự thống nhất cao từ Quân chủng đến đơn vị; năng lực tổ chức, điều hành huấn luyện của cơ quan Quân huấn các cấp ngày càng được nâng cao. Công tác giáo dục, huấn luyện được triển khai đồng bộ từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt, tổ chức thực hiện đến kiểm tra và thống kê kết quả. Công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, SSCĐ được tiến hành thường xuyên; tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với giáo dục chính trị theo chương trình, nội dung quy định, các đơn vị còn vận dụng nhiều hình thức, biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng; duy trì có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới theo hướng phân cấp mạnh; nội dung tập huấn toàn diện trên các mặt quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, tập trung vào những nội dung mới, nhất là trong công tác tham mưu, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy.
Xuất phát từ đặc điểm vừa huấn luyện vừa làm nhiệm vụ tuần tra, SSCĐ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Quân chủng luôn chú trọng huấn luyện, diễn tập sát với nhiệm vụ, phương án chiến đấu, gắn với từng địa bàn; huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, cả chỉ huy, cơ quan và phân đội, trọng điểm là cấp hải đội và tương đương. Để bảo đảm tính liên tục, hệ thống, sau khi huấn luyện chiến sĩ mới theo chương trình của Bộ, một số chiến sĩ được tuyển chọn, đào tạo tại các trung tâm huấn luyện của Quân chủng, các đơn vị tiếp tục tổ chức huấn luyện chuyên môn theo nhiệm vụ từng tàu, từng đơn vị.  Chú trọng kết hợp huấn luyện với tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tập trung nâng cao khả năng tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng cụm lực lượng đánh địch đổ bộ đường không, đổ bộ đường biển, đánh chiếm lại các mục tiêu trên đảo,... Hằng năm, 100% số tàu được huấn luyện theo giáo trình cơ bản K1, K2; kết quả 100% đạt yêu cầu, có 95% khá, giỏi. Công tác diễn tập, bắn đạn thật được đổi mới theo hướng tăng những tình huống khó, điều kiện phức tạp; nâng cao khả năng phòng tránh, đánh trả trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Năm 2006, 75% lữ đoàn tàu đã hoàn thành huấn luyện diễn tập vòng tổng hợp dài ngày trên biển, kết hợp sát hạch chiến thuật và bắn đạn thật theo kế hoạch. Công tác hội thi, hội thao cũng có bước phát triển mới cả về nội dung, hình thức và quy mô. Hằng năm, các ngành, các cấp đều tổ chức hội thao, hội thi, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ ở các đơn vị.
Tuy nhiên, công tác huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị vẫn còn những hạn chế. Nổi lên là, tổ chức phương pháp huấn luyện chậm được đổi mới; chương trình, nội dung huấn luyện cứu nạn, cứu hộ thiếu tính cơ bản, thống nhất, chủ yếu là vận dụng trình độ sẵn có để ứng dụng giải quyết tình huống. Trình độ huấn luyện theo phân cấp của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng huấn luyện cán bộ chuyên môn, kỹ thuật ở các nhà trường, bệnh viện, nhà máy, đơn vị kinh tế còn thấp so với yêu cầu; thậm chí còn có hiện tượng cắt xén nội dung. Trong diễn tập, công tác hiệp đồng chưa thật chặt chẽ, tình huống còn đơn giản; chưa chú trọng rèn luyện năng lực tham mưu, tư duy chiến thuật của cán bộ cơ quan các cấp; tổ chức diễn tập dự bị động viên chưa được quan tâm đúng mức...
Thời gian tới, Quân chủng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong điều kiện có cả thuận lợi và khó khăn, nhưng thuận lợi là cơ bản. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) của Đảng về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" với sự định hướng “mạnh về biển, giàu lên từ biển, đảm bảo vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển” sẽ tạo ra sự phát triển mới, tương xứng với tiềm năng biển của Tổ quốc. Qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Quân chủng đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực, mà trực tiếp là Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh quốc gia. Đặc điểm thời tiết, khí hậu, thủy văn trên các vùng biển của nước ta phức tạp, bất thường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của bộ đội Hải quân. Mặt khác, mặc dù có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, song công tác bảo đảm vũ khí, trang bị của Quân chủng vẫn còn những khó khăn. Trong khi đó, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, Quân chủng còn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; làm nòng cốt trong cứu nạn, cứu hộ, tham gia giải quyết thảm họa môi trường trên biển.
Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, các đơn vị trong Quân chủng cần tiếp tục đổi mới toàn diện. Nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, do người chỉ huy trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện.
Trong giáo dục chính trị, cần tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về công tác huấn luyện, SSCĐ. Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Qua đó, xây dựng tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc “huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của đơn vị trong thời bình”, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong huấn luyện, SSCĐ.
Trong huấn luyện quân sự, tập trung huấn luyện cơ bản, vững chắc cấp phân đội, trọng điểm là cấp hải đội và tương đương; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, chức năng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ phải tập trung nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, khả năng chỉ đạo tổ chức huấn luyện của cán bộ. Phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến dịch lên một bước mới; đẩy mạnh đổi mới phương pháp diễn tập chỉ huy-cơ quan, diễn tập chiến thuật tổng hợp của các cấp.
Huấn luyện cho bộ đội có kỹ thuật cơ bản, vững chắc, nhất là trong các bài bắn đạn thật đối hải, đối không, thả mìn, rà quét thủy lôi, làm cơ sở để huấn luyện chiến thuật tàu và chiến thuật ngành đạt kết quả cao. Chú trọng huấn luyện hiệp đồng tác chiến với quân chủng Phòng không-Không quân và giữa các lực lượng trong Quân chủng như: Đặc công Hải quân, Tên lửa bờ, Hải quân đánh bộ theo từng hướng, từng địa bàn trong khu vực phòng thủ gắn với nhiệm vụ chống lấn chiếm, xung đột trên biển, đảo. Tăng cường kiểm tra diễn tập bắn đạn thật có một phần thực binh, diễn tập cơ động lực lượng trong phòng tránh, đánh trả đòn tiến công hỏa lực đường không của địch, tổ chức đánh địch đổ bộ đường biển, đường không; huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp với thời gian từ 10 đến 15 ngày trên thao trường biển, đảo theo địa bàn vùng. Huấn luyện lực lượng binh chủng chiến đấu nâng cao khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, vừa có khả năng tác chiến độc lập vừa giỏi tác chiến hiệp đồng với lực lượng tàu, hải quân đánh bộ, bộ binh...; đồng thời, có khả năng cơ động cao, giỏi ngụy trang, nghi binh che giấu lực lượng. Trong huấn luyện hậu cần, kỹ thuật Hải quân, cần tập trung vào nội dung chuyển trạng thái SSCĐ, tiếp tế hậu cần trên biển, vận tải quân sự. Huấn luyện kỹ thuật bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị cho nhân viên kỹ thuật theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các đơn vị cần coi trọng tổ chức học tập và khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tự học tập, nâng cao kiến thức về pháp luật, ngoại ngữ, kinh tế đối ngoại,... 
Là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, từng đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh kết hợp nhiệm vụ huấn luyện với các hoạt động tuần tra, quản lý vùng biển, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết thảm họa môi trường... Các đơn vị trực SSCĐ được luân phiên tổ chức huấn luyện. Nội dung huấn luyện SSCĐ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: báo động chuyển trạng thái SSCĐ, cơ động lực lượng ra khu vực sơ tán bí mật, ngụy trang che giấu lực lượng, tổ chức triển khai đội hình hành quân..., phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hoạt động trên biển, tăng cường tuần tra, quản lý biển, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xâm nhập chủ quyền vùng biển của ta bất kỳ với mục đích gì; ngăn chặn các hoạt động đánh bắt hải sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên trái pháp luật, những hành động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép... Bên cạnh đó, cần tiếp tục bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện SSCĐ; coi trọng việc luyện tập phương án tác chiến ở vùng biển xa, khu vực biển, đảo chiến lược của Tổ quốc; duy trì an ninh, trật tự an toàn trên biển đúng với pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.
Cùng với các nội dung đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện, giải quyết thảm họa môi trường... kể cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, ở vùng biển, đảo xa bờ. Kết hợp huấn luyện dã ngoại với công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, nhất là trên địa bàn chiến lược, đảo xa. Huấn luyện cho lực lượng chuyên trách sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, trang bị chuyên dụng có trong biên chế, nhất là vũ khí, trang bị mới; tổ chức huấn luyện thuần thục các phương án, sẵn sàng đối phó kịp thời với mọi tình huống.
Thực tiễn cho thấy, cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện của Quân chủng chưa đáp ứng yêu cầu. Do vậy, các đơn vị cần quan tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất, hiện đại hóa mô hình, học cụ huấn luyện. Đặc biệt là phát huy khả năng của ngành Kỹ thuật Hải quân trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị, mô hình, học cụ huấn luyện. Mặt khác, cần tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc mua sắm một số loại đồ dùng, thiết bị huấn luyện mô phỏng có tính năng kỹ thuật hiện đại, trong nước chưa có khả năng sản xuất. Đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của bộ đội trong việc cải tiến mô hình, học cụ. Kiên quyết khắc phục tình trạng sử dụng mô hình, thiết bị luyện tập lạc hậu, thiếu thực sự, thực tế, không đúng quy cách hoặc tình trạng huấn luyện chay.
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 85/CT-TM của Tổng tham mưu trưởng về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng chính qui Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm tới"; Nghị quyết 1483/ NQ-ĐUQC của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về "tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đổi mới phong cách, tác phong công tác"; Chỉ thị 5 xây, 5 chống, 5 không của Trưởng ban chỉ đạo 1438 Quân chủng; thực hiện nghiêm túc Điều lệnh quản lý bộ đội, Điều lệnh đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ theo cương vị, chức trách, duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định, quy tắc về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, phấn đấu giảm tỷ lệ quân nhân vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; không có vụ việc nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, trong công tác; không còn hiện tượng đào, bỏ ngũ; giảm  thấp nhất các trường hợp mất an toàn khi tham gia giao thông.
Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Minh
Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân chủng
 
Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết