QPTD -Thứ Tư, 27/07/2011, 17:53 (GMT+7)
Những ý kiến tâm huyết từ bạn đọc

Sự quan tâm, cổ vũ, động viên, đóng góp ý kiến xây dựng Tạp chí của bạn đọc, cộng tác viên là một nhân tố quan trọng để Tạp chí QPTD không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến của bạn đọc gửi tới Tòa soạn trong thời gian qua.

Trung tướng Nguyễn Việt Quân

Ủy viên BCHTƯ Đảng, Ủy viên ĐUQSTƯ, Chính ủy Quân khu 9

Tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Những bài viết đăng trên Tạp chí mang tính lý luận, thời sự, thực tiễn và dự báo, phát hiện cao, vì vậy có tác dụng tốt đối với bạn đọc nói chung, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 nói riêng; nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn Quân khu. Việc nghiên cứu, sử dụng Tạp chí dần đi vào nền nếp, có hiệu quả thiết thực với bạn đọc ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu.

Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình

Quân chủng Hải quân

Phải khẳng định rằng: đối với Quân chủng Hải quân, nhất là đội ngũ cán bộ trung, cao cấp thì Tạp chí QPTD luôn là người bạn tin cậy, không thể thiếu. Nó không những đáp ứng được nhu cầu về thông tin trong đời sống tinh thần mà còn là một cẩm nang trong học tập, nghiên cứu, là một nét "văn hóa đọc" của hầu hết cán bộ, sĩ quan trong Quân chủng.

Đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trong thời gian qua, Tạp chí QPTD đăng nhiều bài có nội dung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về chức năng, nhiệm vụ cũng như kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân. Qua đó đã góp phần làm cho các ngành, các cấp, các địa phương và quân dân cả nước hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của biển, đảo cũng như vai trò làm nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của lực lượng Hải quân...

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Vụ phó vụ Báo chí-Xuất bản - Ban Tuyên giáo Trung ương

Tạp chí QPTD là một trong những tờ báo luôn đi đầu trong lĩnh vực đấu tranh tư tưởng, với rất nhiều bài viết sắc sảo, mang tính thuyết phục cao, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, loạt bài về vấn đề nhân quyền, tôn giáo đăng trên Tạp chí luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, là nguồn tư liệu tốt cho nhiều cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo. Bên cạnh những ưu điểm, theo tôi, Tạp chí cần nâng cao hơn tính lý luận của các bài trong chuyên mục tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm.

Đồng chí Hà Duy Cường

Tây Ninh

Có nhiều nhận xét mà tôi đã nghe từ những cán bộ được Tòa soạn gửi Tạp chí, cũng như các đồng chí thông qua người thân, bạn bè mượn Tạp chí để đọc. Những nhận xét tuy khác nhau ở nhiều mảng đề tài, song cái đa số là ở hai mảng sau đây:

Một là: Tạp chí được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia viết bài; bài viết của các đồng chí đó thể hiện rõ tính định hướng những vấn đề trọng yếu của quốc gia trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Hai là: Tất cả các bài viết về đấu tranh tư tưởng, ý thức hệ đều thể hiện tính khoa học, sự sắc bén, sâu sắc của lý luận, tính chiến đấu, tính Đảng cao. Cùng với Tạp chí Cộng sản, Tạp chí QPTD đi tiên phong trong lĩnh vực đấu tranh với những tư tưởng sai trái, mơ hồ, thù địch, bảo vệ những giá trị vĩnh cửu của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Theo tôi, Tạp chí cần mở rộng đội ngũ cộng tác viên, bao gồm cả bạn đọc và bạn viết, cả trong và ngoài quân đội.

Trung tướng Lê Minh Cược

Chính ủy Quân khu 2

Các bài viết trong các chuyên mục thể hiện được sự quán triệt và phân tích sâu sắc những nội dung đổi mới trong đường lối chính trị, đường lối quân sự, đường lối xây dựng nền QPTD của Đảng trong thời kỳ mới. Nhiều bài viết ngắn gọn nhưng nội dung phong phú, sát hợp với những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra về xây dựng LLVT nhân dân, Quân đội nhân dân, xây dựng nền QPTD, an ninh nhân dân hiện nay. Đặc biệt, đã rất chú trọng nội dung đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình", đập tan  những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước...

Đối với Quân khu 2, nội dung các bài viết của Tạp chí QPTD đã góp phần quan trọng trong xây dựng bản lĩnh chính trị, trình độ và khả năng SSCĐ, bảo đảm cho LLVT Quân khu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, với những kinh nghiệm và cách làm hay của các đơn vị mà Tạp chí thông tin đã giúp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu nghiên cứu, vận dụng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ.

Đại tá Lã Quý Mùi

Phó chính ủy Binh đoàn 15

Tạp chí QPTD đã thu hút được nhiều tác giả tiêu biểu của cả nước gửi bài viết. Các đồng chí có một đội ngũ biên tập viên năng động, nên đã tuyển chọn, đăng tải được nhiều bài viết sắc sảo về lý luận, sát với thực tiễn, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính định hướng giáo dục, góp phần cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn quân thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội. Cách bài trí các chuyên mục khoa học, nên dễ tìm kiếm; các chuyên đề rõ ràng, nên dễ tra cứu; nội dung đa dạng về lĩnh vực, phong phú về góc độ nhìn nhận đã tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc tham khảo và vận dụng. Chất lượng in ấn tốt, hình ảnh minh họa sinh động, có giá trị trong tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo tính thẩm mỹ và tính nghệ thuật.

Chúng tôi mong muốn Tạp chí QPTD dành nhiều "đất" hơn nữa để tuyên truyền về khối kinh tế-quốc phòng nói chung và Binh đoàn 15 nói riêng; nhất là nhiệm vụ xây dựng địa bàn dân cư xã hội toàn diện cả kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đây vừa là công tác tuyên truyền, giáo dục, vừa là nguồn cổ vũ, động viên các đơn vị làm nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Nên phát hành Tạp chí đến các công ty, xí nghiệp, đoàn kinh tế-quốc phòng để cán bộ ở các cơ sở đó nghiên cứu, bổ sung kiến thức, vận dụng vào thực tiễn thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Văn Bản

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam

Theo đánh giá chung của bạn đọc, của đội ngũ lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cá nhân tôi là cộng tác viên được cung cấp Tạp chí, đều có một nhận xét chung là: Tạp chí luôn giữ được tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu cao, cả về mặt lý luận và thực tiễn. Cá nhân tôi thường xuyên đọc, nghiên cứu và sử dụng làm tư liệu khi thực hiện công tác giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, hay nói chuyện thời sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nói chuyện chuyên đề cho các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Là tạp chí lý luận, nên Tạp chí thường đăng tải các bài về những vấn đề liên quan đến đường lối, quan điểm. Do vậy, Tạp chí cố gắng khắc phục sự khô khan, công thức; làm sao để bài viết có tính thực tiễn cao, phản ánh được hơi thở của cuộc sống mà vẫn bảo đảm được tính lý luận.

Đại tá Dương Tiến Soạn

Phó chính ủy BCHQS tỉnh Hà Giang

Thực tiễn nghiên cứu, tham khảo các bài viết của Tạp chí đã đem lại cho chúng tôi những kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm hay trong công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội về nhiệm vụ củng cố, xây dựng LLVT đã được chúng tôi học tập, vận dụng phù hợp với thực tiễn của một tỉnh miền núi biên giới, như: đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; huấn luyện chuyển hạng dự bị động viên, phát triển lực lượng dân quân, tự vệ thuộc đối tượng giáo viên, y tế làng xã vùng cao hoặc những kinh nghiệm và bài học giải quyết các vấn đề về an ninh... Đây là những kinh nghiệm mà chúng tôi đã nghiên cứu và vận dụng vào địa bàn Hà Giang, đạt kết quả khả quan.

Trung tá Trần Quốc Huy

Phòng KHCN-MT Quân khu 3

Là cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học thường xuyên đọc và nghiên cứu Tạp chí QPTD, cảm nhận của riêng tôi là: Tạp chí QPTD rất bổ ích, giúp tôi rất nhiều trong công tác.

Tạp chí luôn truyền tải đến bạn đọc hơi thở cuộc sống. Nhân những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và quân đội (Đại hội Đảng toàn quốc, kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Quân chính toàn quân...), Tạp chí đăng tải những văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội vừa cung cấp tư liệu, sự kiện, đồng thời thống nhất nhận thức, định hướng hành động, làm cơ sở cho toàn quân triển khai thực hiện, làm luận cứ trong nghiên cứu khoa học, vận dụng vào hoạt động thực tiễn. Hình thức Tạp chí được trình bày trang nhã, tạo được sự cuốn hút người đọc, nhất là Tạp chí đăng ảnh tư liệu quý, ảnh hoạt động trong toàn quân, tăng sự phấn khích cho người đọc. Văn phong biên soạn chặt chẽ, cẩn trọng trong từng câu, từ ngữ.

Trong thời gian tới, mong Tạp chí nghiên cứu, tăng dung lượng bài viết về kinh nghiệm xây dựng khu vực phòng thủ của các địa phương trong cả nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO...

Đồng chí Phạm Công Tuyên

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Nội dung mà Tạp chí QPTD thể hiện khá phong phú, đa dạng, sinh động các lĩnh vực hoạt động của các đơn vị trong toàn quân. Nhiều bài viết thể hiện tính chính trị, tính chiến đấu cao; tính lý luận và thực tiễn kết hợp nhuần nhuyễn. Mỗi số đều có các bài mang tính định hướng, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội ta sát hợp với tình hình thực tiễn của đất nước. Nhiều bài có tác dụng giáo dục truyền thống tốt. Một số bài viết đi sâu phân tích làm rõ hơn sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống...

Các chuyên mục, nhìn chung phân bố hợp lý, chất lượng khá đồng đều. Một số chuyên mục có các bài viết sắc sảo, thể hiện tính thời sự, nhanh nhạy, góp phần tích cực phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Về hình thức: nhìn chung, bài vở được in ấn rõ ràng, trung bình mỗi bài không quá dài, dễ đọc, dễ theo dõi; ít sai lỗi morát; trình bày bìa và một số hình ảnh hoạt động các đơn vị có màu sắc đẹp. Chất lượng in ấn và công tác phát hành Tạp chí ngày càng tiến bộ.

 

Đại tá Hồ Trọng Đào

Chính ủy Đoàn B12

Tôi thường xuyên dành thời gian thích hợp để nghiên cứu Tạp chí QPTD. Các chuyên mục, các bài viết trên Tạp chí rất phong phú, đa dạng và đều bổ ích, phản ánh những góc độ khác nhau trong sự nghiệp xây dựng nền QPTD và LLVT nhân dân phù hợp với từng loại hình đơn vị. Đặc biệt, Tạp chí đã tập trung đề cập và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề cần được trao đổi, học tập và những kinh nghiệm, biện pháp hay qua thực tế ở một số đơn vị trong từng giai đoạn của quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; qua đó trực tiếp góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị cũng như công tác bảo đảm khác ở đơn vị.

Về số lượng phát hành, tôi cho rằng cần tăng thêm số lượng cho các khoa giáo viên của các trường Quân sự, cũng như cho hệ thống thư viện, phòng Hồ Chí Minh của các đơn vị trong toàn quân. Có thể bán tại các ki ốt sách báo để giúp cán bộ cơ sở, bạn đọc rộng rãi có điều kiện nghiên cứu, học tập.

(Thực hiện: Minh Thuận)

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết