QPTD -Thứ Hai, 22/08/2011, 23:52 (GMT+7)
Một số vấn đề về sử dụng lực lượng Tăng - Thiết giáp tham gia tác chiến trong khu vực phòng thủ

Sử dụng lực lượng Tăng-Thiết giáp (LLTTG) tham gia tác chiến trong KVPT là sự phát triển mới về nghệ thuật quân sự, là vấn đề quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tác chiến trong khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố) là hoạt động đánh địch tiến công từ ngoài vào hoặc địch gây bạo loạn vũ trang bên trong, với sự phối hợp các hoạt động đấu tranh: chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội và ngoại giao...; trong đó, đấu tranh quân sự là chủ yếu, được thực hiện theo một kế hoạch thống nhất, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân và sự chỉ huy thống nhất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (thành phố), nhằm đánh bại tiến công của địch, bảo vệ vững chắc KVPT. Lực lượng tham gia tác chiến trong KVPT thường bao gồm: lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, bộ đội chủ lực và các lực lượng khác của KVPT; trong đó, LLVT là nòng cốt. LLTTG tham gia tác chiến có thể là lực lượng của các đơn vị chủ lực, hoặc tăng-thiết giáp (TTG) của bộ đội địa phương.

Tác chiến của KVPT trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) thường diễn ra trên phạm vi rộng, địch tiến công trên nhiều hướng, sử dụng nhiều lực lượng, vũ khí, trang bị hiện đại, tình huống tác chiến diễn ra căng thẳng, ác liệt, tương quan lực lượng biến động nhanh. Điều đó đòi hỏi người chỉ huy và cơ quan tham mưu phải phát huy thế trận và sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong KVPT. Việc sử dụng LLTTG tham gia tác chiến trong KVPT, trước hết cần nắm vững nguyên tắc cơ bản là: sử dụng tập trung trên hướng chủ yếu, KVPT then chốt, thời cơ quyết định, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến thuật, chiến dịch, trên địa bàn đã chuẩn bị trước; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác; bảo đảm đánh chắc thắng, phát huy sức mạnh, khả năng đột kích của TTG trong từng nhiệm vụ, từng trận đánh. Khả năng LLTTG tham gia tác chiến trong KVPT tỉnh (thành phố) còn tuỳ thuộc vào ý định sử dụng lực lượng của người chỉ huy, phù hợp với điều kiện địch, ta, địa hình, thời tiết khu vực diễn ra các hoạt động tác chiến. Khi sử dụng LLTTG tham gia chống bạo loạn có vũ trang trong KVPT, cần cân nhắc thận trọng, nghiên cứu, tính toán cụ thể những thuận lợi, khó khăn để đạt hiệu quả cao nhất.

Trong điều kiện mới của chiến tranh BVTQ (nếu xảy ra), LLTTG có thể được giao thực hiện nhiệm vụ trong một số trường hợp sau:

1. Là lực lượng cơ động đánh địch tiến công vào KVPT bằng đường bộ, đổ bộ đường không, đổ bộ đường biển, tiến công vượt điểm, thọc sâu, vu hồi trong chiến tranh BVTQ. Khi có lệnh tham gia tác chiến, LLTTG cần nắm chắc thời cơ, nhanh chóng cơ động lực lượng vào triển khai đội hình tiến công, hình thành thế bao vây, áp sát quân địch. Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác trên các hướng (mũi) tiến công, bất ngờ nổ súng, thực hành đột phá mạnh, đột kích nhanh, chi viện cho bộ binh và cùng bộ binh đánh chiếm các mục tiêu được giao. Trong quá trình chiến đấu, phải vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các hình thức chiến thuật: đột kích, thọc sâu; các thủ đoạn chiến đấu, bắn ngắm trực tiếp, dùng hoả lực, xung lực tiêu diệt địch; kết hợp với lực lượng tại chỗ, thực hiện đánh cả phía trước, bên sườn và phía sau, phá thế tiến công của chúng, giữ vững thế chủ động, đánh bại các thủ đoạn đối phó của địch, tiêu hao lớn sinh lực, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh của địch.

2. Cùng lực lượng binh chủng hợp thành phòng ngự, giữ vững mục tiêu chủ yếu, KVPT then chốt, ngăn chặn, trì hoãn các hướng, mũi tiến công đường bộ, đổ bộ đường không, đổ bộ đường biển của địch trong chiến tranh BVTQ. LLTTG dựa vào thế trận KVPT tỉnh (thành phố) và thế tác chiến của quân khu tạo ra, phối hợp chặt chẽ với LLVT trong KVPT, triển khai đội hình liên hoàn, vững chắc, đánh địch tiến công trên nhiều hướng; kết hợp chặt chẽ giữa chốt giữ với bảo vệ từ xa. Chú trọng tổ chức phòng tránh địch tiến công hoả lực, tiến hành ngụy trang, nghi binh để bảo toàn lực lượng. Khi địch tiến công, dựa vào công sự, trận địa, kết hợp với chủ động xuất kích ngắn để kịp thời đánh địch, giữ vững các khu vực, mục tiêu được giao, kiên quyết đánh bại tiến công của địch. Khi địch đột nhập vào khu vực phòng ngự, TTG cùng các lực lượng khác thực hành phản kích, khôi phục lại thế trận phòng ngự.

3. Làm nhiệm vụ chống bạo loạn có vũ trang ở các khu vực trọng điểm; trong trường hợp các lực lượng khác không dập tắt được, tình hình bạo loạn có nguy cơ phát triển rộng, kéo dài và chỉ khi có lệnh của người chỉ huy cao nhất có thẩm quyền quyết định. Khi LLTTG được giao nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trọng yếu trong KVPT, trước sự tiến công, bao vây của lực lượng bạo loạn có vũ trang, cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, trước hết tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng bị kích động, không tiếp tay cho bọn phản động, giải tán đám đông... Nếu bọn phản động có vũ trang ngoan cố tiến công vào mục tiêu thì có thể phối hợp với lực lượng chống bạo loạn của địa phương kiên quyết ngăn chặn, không cho chúng đánh chiếm mục tiêu. Trường hợp LLTTG tham gia tiến công tiêu diệt lực lượng bạo loạn có vũ trang, cần nhanh chóng cơ động lực lượng áp sát khu vực bạo loạn, cùng các lực lượng khác hình thành thế bao vây khu vực có lực lượng bạo loạn đang chiếm giữ, không cho chúng đưa thêm lực lượng và phương tiện vào khu vực mục tiêu, cắt đứt các đường liên lạc của chúng với bên ngoài. Khi có lệnh tiến công tiêu diệt địch, TTG lợi dụng địa hình, dùng hoả lực chi viện cho các lực lượng khác tập kích vào khu vực chủ yếu, nơi có bọn chỉ huy cầm đầu cuộc bạo loạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng của ta trên nhiều hướng tiến vào đánh chiếm mục tiêu.

4. Thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cần thiết khác khi được cấp trên giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp tác chiến; phối hợp chặt chẽ với LLVT và nhân dân địa phương, tạo thành sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng LLTTG tham gia tác chiến trong KVPT địa phương, các đơn vị TTG cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, xây dựng các đơn vị TTG vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tích cực đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần “Đã ra quân là đánh thắng”. Chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết về âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các tình huống bạo loạn, lật đổ và tình huống gây chiến tranh xâm lược. Tổ chức, xây dựng LLTTG theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm cân đối giữa các vùng, miền, trong thế trận phòng thủ chung của cả nước; đẩy mạnh củng cố, nâng cấp các đơn vị TTG của LLVT địa phương làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Hai là, tổ chức xây dựng thế trận TTG trong KVPT địa phương. Trong thời bình, chúng ta có điều kiện chuẩn bị thế trận TTG trên từng hướng, địa bàn trong thế trận của KVPT địa phương. Vì vậy, căn cứ vào đặc điểm địa bàn khu vực tác chiến được giao, từng đơn vị TTG phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong KVPT, thống nhất phương án, kế hoạch tổ chức xây dựng, cải tạo hệ thống công trình chiến đấu và bảo đảm chiến đấu, như: đường cơ động, khu vực tập kết, công sự, trận địa xuất phát tiến công...; phát huy vai trò của bộ đội công binh, binh chủng hợp thành, LLVT địa phương và nhân dân trong KVPT để chuẩn bị đường cơ động cho TTG. Hằng năm, cần bổ sung, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch cơ động SSCĐ trên các hướng, địa bàn trong từng KVPT, tạo lập thế trận TTG trong thời bình để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tác chiến khi chiến tranh xảy ra.

Ba là, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng chiến đấu của các đơn vị TTG. Đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm; tập trung nâng cao trình độ khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị hiện có và vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp tác chiến, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh đột kích, khả năng cơ động chiến đấu của TTG. Coi trọng huấn luyện hiệp đồng trong từng kíp xe, từng phân đội với tinh thần “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể”, làm cơ sở để nâng cao trình độ hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác trong KVPT. Việc tổ chức huấn luyện, diễn tập phải chú trọng bồi dưỡng lý luận về nghệ thuật tác chiến trong KVPT cho đội ngũ cán bộ; thống nhất nội dung, thứ tự các bước tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập chiến đấu trong KVPT có sự tham gia của các lực lượng, trong đó có LLTTG. Xây dựng các tình huống luyện tập sát với hành động tác chiến của Bộ đội TTG trong KVPT. Huấn luyện nội dung phòng, chống vũ khí công nghệ cao phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về nghệ thuật quân sự và khoa học kỹ thuật quân sự; kết hợp chặt chẽ giữa ngụy trang, nghi binh, phòng tránh với đánh trả phù hợp.

Bốn là, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Trong thời gian tới, các đơn vị TTG cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định về dự trữ SSCĐ theo tinh thần Chỉ thị số 38/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức bảo đảm, dự trữ hậu cần, kỹ thuật SSCĐ ở các cấp; coi trọng tổ chức, xây dựng các kho (trạm) dự trữ vật chất kỹ thuật ở từng vùng, miền và có kế hoạch sẵn sàng huy động, khai thác các nguồn vật chất tại chỗ, bảo đảm cho hoạt động tác chiến của LLTTG cũng như các lực lượng khác tham gia tác chiến trong KVPT, nhất là đối với các địa bàn: đảo, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến trong mọi tình huống. Mặt khác, cần nêu cao tinh thần “Tự lực, tự cường”, bảo đảm lượng vật chất kỹ thuật cho xe tăng hành quân, chiến đấu trong điều kiện địa hình phức tạp, tình hình chiến tranh căng thẳng, ác liệt, dài ngày và tình huống bị địch chia cắt về chiến dịch, chiến lược.

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật. Thường xuyên duy trì, bảo đảm hệ số kỹ thuật nhóm xe làm nhiệm vụ SSCĐ bằng 1. Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào cải tiến, hiện đại hoá trang bị, phương tiện kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý trang bị kỹ thuật, huấn luyện SSCĐ, góp phần khắc phục khó khăn trong điều kiện phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất có hạn.

Nghệ thuật tổ chức, sử dụng LLTTG tác chiến trong KVPT tỉnh (thành phố) là một vấn đề mới, phức tạp, liên quan đến nhiều lực lượng. Vì vậy, cán bộ chỉ huy các cấp, lãnh đạo, chính quyền địa phương, đặc biệt là người cán bộ TTG phải thường xuyên quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nguyên tắc phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng; kết hợp chặt chẽ tác chiến của LLVT với các mặt đấu tranh khác, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của địch, bảo vệ vững chắc KVPT. Một vấn đề hết sức quan trọng là cán bộ chỉ huy các cấp phải nghiên cứu, nắm chắc nhiệm vụ, khả năng, trường hợp sử dụng TTG để phát huy được ưu thế, sức mạnh, sức đột kích của TTG khi tham gia tác chiến trong KVPT. Mặt khác, từng đơn vị, địa phương cần tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm, nghiên cứu, bổ sung, làm phong phú cả về lý luận và thực tiễn về sử dụng LLTTG trong KVPT, góp phần nâng cao hiệu quả tác chiến của LLTTG, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Thiếu tướng VŨ BÁ ĐĂNG

Tư lệnh Binh chủng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620