QPTD -Thứ Hai, 31/10/2011, 21:57 (GMT+7)
Đơn vị S.38 nâng cao năng lực vận tải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Đơn vị vận tải chiến lược S.83 (Tổng cục Hậu cần) được giao nhiệm vụ vận chuyển binh khí kỹ thuật, vật chất hậu cần, cơ động bộ đội cho các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng; tham gia thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn khu vực miền Trung từ Bắc Quảng Trị vào tới Nam Khánh Hoà và Tây Nguyên. Địa bàn đứng chân và hoạt động của Đơn vị rộng, đường sá phức tạp; khí hậu khắc nghiệt, bão lũ, hạn hán hằng năm xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng; sự tác động của môi trường tự nhiên miền ven biển gây ăn mòn kim loại rất nhanh ảnh hưởng đến việc giữ gìn, bảo quản trang thiết bị, xe máy, vật tư.  Phần lớn phương tiện vận tải đã sử dụng nhiều năm và ngày càng xuống cấp; đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa và cán bộ chuyên ngành còn thiếu so với biên chế; trình độ chuyên môn của số lái xe mới còn yếu và thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần quân sự yêu cầu ngày càng cao, khối lượng vận tải hằng năm đều tăng và nhiều nhiệm vụ mang tính đột xuất, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ khẩn trương, hàng hóa đa dạng, nhiều chủng loại hàng hoá dễ cháy, nổ, nguy hiểm, độc hại...

Nhận thức đầy đủ nhiệm vụ cấp trên giao và những điều kiện cụ thể của mình, những năm qua Đảng uỷ, chỉ huy Đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung mọi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ vận tải thường xuyên cũng như đột xuất, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và hàng hoá. Bình quân hằng năm Đơn vị đã vận chuyển gần 40.000 tấn hàng hoá các loại (trong đó phần lớn hàng hóa có tính chất phức tạp,  yêu cầu độ an toàn cao), đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Những năm gần đây, Đơn vị liên tục đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện, dẫn đầu các đơn vị vận tải chiến lược, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, nội bộ Đơn vị đoàn kết, gắn bó. Các chế độ, nền nếp chính quy được duy trì ở tất cả các cấp; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được cải thiện; doanh trại Đơn vị (nhất là nơi làm việc, nhà ở, nhà ăn) được đầu tư xây dựng tương đối khang trang, thống nhất; hệ thống nhà xe, khu kỹ thuật được củng cố, nâng cấp; cảnh quan môi trường, khuôn viên cây xanh của Đơn vị được chỉnh trang, tu sửa; các khu tăng gia, chăn nuôi tập trung được hình thành..., đang tạo ra một diện mạo mới cho Đơn vị.

Có được những kết quả trên, trước hết là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt của Tổng cục Hậu cần, trực tiếp là Đảng uỷ, chỉ huy cục Vận tải; sự giúp đỡ, phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của Đơn vị. Trong đó, lãnh đạo, chỉ huy Đơn vị đã thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là nhân tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ; trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và trình độ chuyên môn tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đơn vị chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức, tổ chức và phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Với địa bàn đóng quân rộng, phân tán, đòi hỏi tính độc lập cao nên Đơn vị đã thường xuyên chủ động thực hiện có hiệu quả các nội dung giáo dục chính trị theo quy định của cấp trên cho mọi đối tượng. Đơn vị đã thành lập “tổ giáo viên trung tâm’’, lựa chọn thời cơ thích hợp, cơ động đi các đơn vị để đảm bảo quân số học tập cao nhất; tổ chức học bù, học vét cho các đối tượng. Trong giáo dục chính trị, Đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ các cấp gắn với giáo dục nhiệm vụ quân đội và nhiệm vụ đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động thông tin, tuyên truyền nên đã chống được hiện tượng “sáo rỗng”, thu hút được sự tập trung của người học. Đi đôi với giáo dục chính trị và xuất phát từ đặc điểm của đơn vị kỹ thuật nên Đơn vị rất coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Cùng với đó, Đơn vị thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng ngày chính trị- văn hóa- tinh thần, tổ chức nhiều hình thức vui chơi lành mạnh, thiết thực, thu hút mọi đối tượng tham gia, nhất là các ngày nghỉ cuối tuần.  

 Lãnh đạo, chỉ huy các cấp quản lý chặt chẽ chất lượng chính trị nội bộ, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ vận chuyển quan trọng, các đối tượng đảm nhiệm công việc trọng yếu, không để các tiêu cực xâm nhập vào đơn vị; sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, kịp thời giải quyết có lý, có tình những vướng mắc, không để vụ việc bất ngờ xảy ra; đồng thời, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở từng đơn vị, mọi chế độ liên quan đến quyền lợi cá nhân và tập thể đều được công khai, dân chủ. Nhờ vậy, Đơn vị đã tạo được sự thống nhất ý chí và hành động, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ luôn luôn ổn định, xác định tốt trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã thường xuyên kiện toàn cấp uỷ cả về số lượng và chất lượng; bổ sung, hoàn thiện và vận hành quy chế làm việc của cấp uỷ có hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; chống biểu hiện thụ động, ỷ lại, buông lỏng vai trò lãnh đạo. Thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt luôn bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao.

Hai là, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng vận tải và trình độ sẵn  sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.  Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên đó lãnh đạo, chỉ huy Đơn vị đã coi trọng khâu xây dựng kế hoạch tổng thể một cách khoa học, sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của Đơn vị. Căn cứ vào đó, cấp uỷ và chỉ huy các cấp lên kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ theo từng giai đoạn, từng nhiệm vụ. Hằng năm, Đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa với nhiều hình thức và biện pháp thích hợp như gửi đi đào tạo tại các trường, tập huấn chuyên môn, huấn luyện tại chức và tự học tại thực tế công tác ở đơn vị. Trong thực hành cơ động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Đơn vị đã kết hợp với việc bổ túc tay lái cho đội ngũ lái xe, mỗi lái xe được giao 200 km vừa đảm bảo an toàn cho đội hình các cấp hành quân, vừa là quá trình tự huấn luyện để “nâng cấp” tay nghề cho chính mình. Nhờ vậy, chất lượng chuyên môn của đội ngũ lái xe Đơn vị  tương đối đồng đều, đáp ứng được nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, bảo đảm thời gian, đúng địa điểm, an toàn tuyệt đối.

 Công tác vận tải nói chung, vận tải quân sự nói riêng là hoạt động mang tính hiệp đồng cao và bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Do vậy, để hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch vận chuyển được giao, vấn đề rất quan trọng là phải nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, trình độ hiệp đồng thực hành vận tải của cán bộ và kiến thức, năng lực thực hành chuyên môn nghiệp vụ của chiến sĩ, bảo đảm mọi quân nhân luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở nắm vững kế hoạch vận chuyển Đơn vị chủ động tổ chức hiệp đồng tạo chân hàng, tiến hành khảo sát tình hình cầu, đường trên tuyến vận tải, bố trí xe hợp lý cho từng nhiệm vụ, từng cung đường và từng chuyến hàng; đồng thời tận dụng tối đa hệ số lợi dụng trọng tải, hệ số lợi dụng quãng đường. Trong từng chuyến vận tải, Đơn vị tăng cường công tác kiểm tra theo trình tự nghiêm ngặt, từ công tác kiểm tra con người, phương tiện, đến kiểm tra tình trạng kỹ thuật, hệ thống an toàn trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Tổ chức đội hình hành quân khoa học, chặt chẽ, có hệ thống chỉ huy các cấp, lực lượng bảo đảm kỹ thuật đi cùng để sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, Đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn khi vận chuyển, nhất là những hàng hoá dễ cháy, nổ; chấp hành nghiêm nguyên tắc về giao nhận, thanh quyết toán trong xếp dỡ, vận chuyển hàng hoá, phòng chống mưa, nắng; chấp hành luật pháp, Nghị định của Chính phủ về an toàn giao thông và Chỉ thị 490 của Bộ Quốc phòng về quản lý và sử dụng phương tiện vận tải quân sự “cấm vận chuyển hàng ngoài nhiệm vụ”, không để vụ việc phải xử lý trong vận chuyển, bảo đảm an toàn về người và trang bị. Thường xuyên quản lý chặt chẽ các nhóm xe cả số lượng, chất lượng và đồng bộ. Tích cực đổi mới nội dung ngày kỹ thuật tuần và ngày hội kỹ thuật tháng có chất lượng tốt. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” đạt hiệu quả thiết thực; phát huy sáng kiến kỹ thuật, nâng cao năng lực, chất lượng kỹ thuật và an toàn trong quá trình sửa chữa. Đẩy mạnh các hoạt động hội thao, hội thi thường xuyên, với hình thức phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo cơ sở duy trì tình trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe máy luôn ở trạng thái ổn định.

Ba là, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế ở cơ quan, đơn vị đúng quy định của cấp trên, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đơn vị. Có kế hoạch luân chuyển lái xe, thợ sửa chữa giữa các đơn vị nhằm rèn luyện khả năng thực hành vận chuyển và trình độ tay lái. Đồng thời điều động, sắp xếp số quân nhân nghĩa vụ và nhân viên ở cơ quan phù hợp, nhằm phát huy nguồn lực lao động. Duy trì thực hiện tốt các nội dung xây dựng nền nếp chính quy, nhất là chính quy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và từng quân nhân. Tập trung quản lý toàn diện đơn vị, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, kiến thức cần thiết về pháp luật, ý thức thực hiện điều lệnh Quản lý bộ đội, Quy định 2530 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và pháp luật Nhà nước. Duy trì nghiêm chế độ trong ngày, trong tuần thành nền nếp, tạo sự ổn định vững chắc trong Đơn vị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra của chỉ huy các cấp, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm, đấu tranh ngăn chặn và xử lý dứt điểm.

Tiếp tục củng cố doanh trại chính quy, chỉnh trang khuôn viên tạo cảnh quan, môi trường “xanh - sạch - đẹp”. Đẩy mạnh phong trào thi đua tăng gia sản xuất, phát huy tinh thần tự lực, tự cường tạo nguồn thu cải thiện đời sống bộ đội. Lồng ghép nội dung các phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động 50 và các phong trào, cuộc vận động khác, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đơn vị. Thường xuyên quan tâm đến công tác chính sách, hậu phương gia đình quân nhân, để đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thực sự yên tâm công tác, gắn bó xây dựng Đơn vị.                                    

Phát huy kết quả, kinh nghiệm hoạt động những năm qua và để xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Đơn vị S.83 ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện - nhân tố quyết định hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Văn Giản

Chỉ huy trưởng Đơn vị

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:00 - 31/03/2020

HCMSJC47.10048.300
Hà NộiSJC47.10048.320
Đà NẵngSJC47.10048.320

Thời tiết