QPTD -Thứ Sáu, 16/09/2011, 23:30 (GMT+7)
Đơn vị Công binh H.99 với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ (huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia xây dựng các công trình quân sự, quốc phòng và sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác), Đơn vị Công binh H.99 - Binh đoàn Quyết thắng đã triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện; trong đó, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một nội dung quan trọng.

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện lực lượng, phương tiện phân tán trên nhiều địa bàn (có phân đội làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới cách xa Đơn vị vài trăm ki-lô-mét), tính chất công việc thường xuyên biến động, cường độ hoạt động cao, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật còn thiếu đồng bộ, công tác bảo đảm gặp nhiều khó khăn,... Trước thực tế đó, lãnh đạo, chỉ huy Đơn vị luôn trăn trở, lựa chọn cách thức thực hiện công tác PBGDPL sao cho vừa phù hợp với tính chất nhiệm vụ của Đơn vị; vừa bảo đảm thực hiện tốt nội dung, chương trình, thời gian theo quy định của trên. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch công tác PBGDPL của Bộ Tư lệnh và hướng dẫn của Cục Chính trị Binh đoàn, Đảng ủy Đơn vị đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác này; đồng thời, tổ chức quán triệt nghị quyết sâu rộng đến cấp ủy, người chỉ huy, chính trị viên các cấp, nhằm tạo sự nhất trí cao trong tổ chức thực hiện. Theo đó, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình học tập phù hợp với các đối tượng. Để bảo đảm công tác PBGDPL được chỉ đạo chặt chẽ, trong chỉ huy Đơn vị và cơ quan luôn có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; cán bộ phụ trách ngành nào sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo, chỉ huy về nội dung, thời gian, chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL của ngành đó. Đối với các phân đội làm nhiệm vụ tập trung, tại chỗ, Đơn vị tổ chức các lớp học theo đối tượng, do giáo viên của Binh đoàn và trực tiếp là các đồng chí chính ủy, chính trị viên tổ chức lên lớp. Đối với các lực lượng làm nhiệm vụ độc lập, phân tán, xa địa bàn đóng quân (có những tổ công tác lẻ chỉ có 2 đến 3 đồng chí với 1 ca xe máy), chỉ huy Đơn vị bố trí các tổ giáo viên luân phiên trực tiếp đến từng địa điểm để tuyên truyền, không có tình trạng gửi tài liệu cho các đơn vị tự nghiên cứu. Ngoài các nội dung giáo dục theo quy định, Đơn vị còn liên hệ trực tiếp với Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và một số cơ quan khác để mượn tài liệu, xây dựng kế hoạch học thêm 2 giờ pháp luật cho các đối tượng vào thứ 6 hằng tuần về những nội dung pháp luật có liên quan đến tính chất, nhiệm vụ của Đơn vị; mời giáo viên của Viện Kiểm sát Quân sự Binh đoàn, Tòa án Quân khu thông báo kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, chỉ rõ những tác động ảnh hưởng của nó đến đời sống, hoạt động của bộ đội. Bằng cách làm kiên trì đó, trong những năm qua, công tác PBGDPL ở Đơn vị Công binh H.99 luôn được duy trì chặt chẽ; nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, nhất là các văn bản pháp lý quan trọng có tính định hướng, chỉ đạo, sát với tính chất hoạt động của Đơn vị, như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ, Nghị quyết số 32/CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 654/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Binh đoàn về việc “Tăng cường quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng”... Hằng năm, quân số tham gia học tập các chuyên đề pháp luật đều đạt từ 98,9% trở lên; kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, trong đó 86,8% đạt khá, giỏi.

 Nhằm tạo hứng thú cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, Đơn vị luôn coi trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với khả năng nhận thức của các đối tượng. Vừa qua, việc tổ chức các buổi diễn đàn thanh niên với chủ đề: “Thanh niên với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”, “Thanh niên với nếp sống đẹp”; các cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật”, “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người” dưới hình thức sâu khấu hóa, đã thu hút được đông đảo CBCS tham gia. Cùng với các hình thức trên, Đơn vị còn sử dụng tốt hình thức giáo dục trực quan thông qua hệ thống bảng tin, băng cờ, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích,... bố trí ở những khu vực trung tâm của các đơn vị để trực tiếp thông tin đến mọi người. Từ năm 2003 đến nay, Đơn vị đã trích hàng chục triệu đồng để mua thêm các loại sách về pháp luật, in ấn tài liệu, xây dựng hệ thống ngăn sách, tủ sách pháp luật đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của các đối tượng. Bên cạnh làm tốt công tác PBGDPL cho CBCS, Đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân tổ chức các buổi giao lưu, tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là với thanh niên địa phương, một mặt, góp phần làm cho tình cảm quân dân ngày càng sâu sắc, bền chặt; mặt khác, còn là biện pháp góp phần cùng địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết hợp chặt chẽ các nội dung giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, động viên tư tưởng và tăng cường các biện pháp quản lý quân nhân là thành công nổi bật những năm qua mà Đơn vị đã làm được. Chúng tôi quan niệm rằng, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của CBCS không chỉ xuất phát từ kiến thức, hiểu biết về pháp luật, mà sâu sắc hơn là từ sự giác ngộ chính trị, tư tưởng. Do đó, cùng với tuyên truyền, PBGDPL, Đơn vị luôn coi trọng giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội; nâng cao nhận thức tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; kịp thời nắm bắt những diễn biến phát sinh hằng ngày về tư tưởng của CBCS để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Trong quản lý, Đơn vị tạo điều kiện để CBCS có thời gian chăm sóc gia đình; những CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ có chế độ thưởng phép hoặc nghỉ tranh thủ. Khi gia đình CBCS gặp khó khăn, thiên tai,... Đơn vị có chính sách hỗ trợ phù hợp. Cách làm đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, không chỉ làm cho CBCS yên tâm, gắn bó với công việc, mà còn góp phần hạn chế những tiêu cực, tệ nạn xã hội phát sinh,v.v.

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng các loại vật liệu nổ, Đơn vị ban hành “Quy định an toàn trong huấn luyện và công tác”, thành lập Ban kiểm định hóa cụ, vật liệu nổ để quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, đạn rời, hệ số an toàn của vũ khí, phương tiện, trước khi sử dụng; hằng ngày đều tổ chức phổ biến, giao nhiệm vụ cho các phân đội, nhắc nhở cán bộ các cấp duy trì nghiêm các chế độ, quy định trong huấn luyện, công tác. Đối với các phân đội làm nhiệm vụ độc lập, xa trung tâm chỉ huy, Đơn vị tổ chức trụ sở chỉ huy thường trực, cán bộ phụ trách tại chỗ có nhiệm vụ tổng hợp tình hình, báo cáo hằng ngày với chỉ huy Đơn vị. Khi có nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, chỉ huy Đơn vị tổ chức giao ban hằng ngày để rút kinh nghiệm kịp thời những việc đã làm và triển khai các bước thực hiện tiếp theo. Vì vậy, trong huấn luyện cũng như xây dựng các công trình, có thời điểm Đơn vị sử dụng hàng chục tấn thuốc nổ và nhiều loại vũ khí, trang bị khác nhau nhưng vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Xuất phát từ tính đặc thù của một đơn vị công binh hỗn hợp, quản lý số lượng xe máy, khí tài lớn, với nhiều chủng loại có nguồn gốc khác nhau, trong khi, trình độ chuyên môn của đội ngũ lái xe, lái máy, thợ sửa chữa không đồng đều, nên lãnh đạo, chỉ huy Đơn vị hết sức quan tâm đến các biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp; đồng thời, tăng cường công tác huấn luyện, rèn luyện kỹ năng thực hành cho đội ngũ lái xe, lái máy, thợ sửa chữa theo hướng chuyên môn hóa. Cùng với đó, Đơn vị chú trọng duy trì các biện pháp quản lý hành chính, chế độ tuần tra, canh gác; tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tình trạng kỹ thuật và các loại giấy tờ kèm theo của vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe máy trước khi sử dụng; ban hành các quy định cụ thể các đối tượng được phép sử dụng xe mô tô, xe gắn máy,... Nhờ làm tốt điều đó, nhiều năm qua, các quy định về bảo đảm an toàn trong quản lý, sử dụng, tham gia giao thông đều được chấp hành triệt để; nhiều năm liền Đơn vị không xảy ra mất an toàn giao thông.

Có thể nói rằng, công tác PBGDPL ở Đơn vị Công binh H.99 luôn được duy trì có nền nếp và ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đơn vị. Tổng kết công tác PBGDPL giai đoạn 2003 - 2007, Đơn vị được Đảng ủy Quân sự Trung ương tặng 01 Bằng khen; 12 năm liên tục (1996 - 2007) Đảng bộ Đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh, Đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng. Năm 2005, Đơn vị vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; năm 2006 được Đảng ủy Quân sự Trung ương tặng cờ Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu xuất sắc 2001- 2005. Hai năm liên tục (2006 - 2007) được Chính phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen đợt thi đua cao điểm “60 ngày, đêm hành động kiểu mẫu”,... Những kết quả đó bảo đảm cho đơn vị luôn ổn định, vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, so với yêu cầu, công tác PBGDPL của Đơn vị Công binh H.99 còn bộc lộ một số nhược điểm cần được khắc phục. Đáng chú ý, công tác nắm bắt, quản lý tư tưởng của một số cấp ủy, người chỉ huy chưa kịp thời; việc phân loại tư tưởng của một số đơn vị còn có biểu hiện hình thức, thiếu cụ thể. Công tác tuyên truyền cổ động có thời điểm chưa gắn kết với công tác PBGDPL, dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao. Trong lãnh đạo, chỉ đạo có nơi còn thiếu sâu sát, thiếu kiểm tra đôn đốc, rút kinh nghiệm. Một số CBCS chưa thực sự nêu cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội... Những tồn tại đó phần nào làm hạn chế đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Trong những năm tiếp theo, nhiệm vụ của Đơn vị Công binh H.99 sẽ có bước phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, lãnh đạo, chỉ huy Đơn vị tiếp tục coi trọng đẩy mạnh công tác PBGDPL, gắn PBGDPL với giáo dục chính trị cơ bản, lưu tâm đến các phân đội và bộ phận thường xuyên làm nhiệm vụ độc lập, xa Đơn vị; chủ động lồng ghép nội dung PBGDPL vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, quân đội phát động, nhất là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, phải không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tuyên truyền, PBGDPL cả về số lượng và chất lượng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của mọi đối tượng; nêu cao vai trò của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị, trợ lý chính trị đối với công tác PBGDPL, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của CBCS, góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thượng tá Hoàng Trung Hiếu

Chỉ huy trưởng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết