QPTD -Thứ Bảy, 17/09/2011, 23:18 (GMT+7)
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp phân đội bậc đại học của quân đội, vấn đề có ý nghĩa quyết định là Nhà trường phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) có phẩm chất chính trị kiên định, vững vàng; đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống, tác phong mẫu mực; có năng lực nghiệp vụ giỏi;... đủ khả năng làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) và xây dựng Nhà trường “cách mạng, chính quy, mẫu mực, từng bước hiện đại”. Từ yêu cầu đó, khi Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Bộ Chính trị phát động; sau đó được cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 07- CT/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã xác định, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn, sâu sắc; là điều kiện thuận lợi để toàn Trường nhìn nhận lại kết quả xây dựng đội ngũ CB,ĐV thời gian qua; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu xây dựng đội ngũ CB,ĐV đáp ứng sự phát triển của Nhà trường trong tình hình mới.

Từ nhận thức đó, Đảng ủy Nhà trường xác định mục tiêu cơ bản thực hiện CVĐ là: làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng tình cảm và hành động cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Trường; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của CB,ĐV, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp; tập trung  đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Để CVĐ đạt kết quả tốt, Đảng ủy Nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo CVĐ ở các cấp, do các đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức triển khai thực hiện CVĐ bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của Nhà trường; trong đó, chú ý gắn thực hiện CVĐ với việc xây dựng đội ngũ CB,ĐV. Trong quá trình triển khai học tập, nghiên cứu các chuyên đề, toàn Trường thực hiện theo đúng hướng dẫn của trên. Một mặt, đã phân tích làm rõ cuộc đời hoạt động cách mạng, tấm gương đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đặc biệt là tình yêu thương vô hạn đối với con người, sự tận tụy hy sinh phấn đấu hết mình cho nước, cho dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt khác, Nhà trường yêu cầu các cấp phải liên hệ, vận dụng với quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CB,ĐV để thấy rõ những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục trong nhận thức, phương pháp, tác phong công tác, đạo đức, lối sống. Trong giáo dục, Nhà trường đặc biệt chú trọng bồi dưỡng tình cảm cách mạng cho đội ngũ CB,ĐV; thông qua những câu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác làm cho mỗi CB,ĐV thấy được sự giản dị, trong sáng, nhưng hết sức vĩ đại của Người, từ đó có quyết tâm học tập, lao động, cống hiến theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu CVĐ vào mọi mặt công tác, Thường vụ Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Nhà trường theo hướng gắn nội dung, yêu cầu thực hiện CVĐ với chỉ tiêu phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc CVĐ khác do trên phát động. Với cách làm đó, thời gian qua, các phong trào thi đua, như: “Ba nhất, hai không, một công trình”, “Bộ môn ba tốt”, “Ba xây, bốn chống”, “60 ngày, đêm hành động kiểu mẫu”; đặc biệt là CVĐ “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” do Bộ GD-ĐT phát động, đã thiết thực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong đội ngũ CB,ĐV toàn Trường về tinh thần trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, đạo đức, lối sống, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

Đáng chú ý là, trong thực hiện CVĐ, Nhà trường hết sức quan tâm chỉ đạo các cấp chuyển mạnh từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Để thực hiện tốt điều đó, Thường vụ Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo các cấp ủy cơ sở hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với các đối tượng CB,ĐV để phấn đấu, rèn luyện có hiệu quả. Đối với CB,ĐV trực tiếp làm công tác GD-ĐT, tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, trình độ, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực tổ chức, quản lý bộ đội. Với đối tượng là học viên, chú ý xây dựng động cơ, trách nhiệm, tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và những phẩm chất của người sĩ quan tương lai, sự trung thực trong học tập và thi cử. Với các đối tượng là đảng viên, cán bộ, công nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ làm công tác phục vụ, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm, chu đáo, tận tụy với công việc, hết lòng “Vì học viên thân yêu”.

Trong quá trình thực hiện CVĐ, Nhà trường đã có nhiều sinh hoạt chính trị quan trọng, tiêu biểu là: quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ CB,ĐV”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”; tổ chức Hội nghị đại biểu Đảng bộ Nhà trường: kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ 12,... Những sinh hoạt chính trị trên có ý nghĩa thiết thực đối với việc tổ chức thực hiện CVĐ nói chung, với yêu cầu xây dựng đội ngũ CB,ĐV của Nhà trường nói riêng. Việc tổ chức thực hiện CVĐ đã được các cấp ủy trong Đảng bộ Nhà trường kết hợp chặt chẽ với các nội dung, yêu cầu mà các sinh hoạt chính trị trên đã xác định, nhất là các yêu cầu về xây dựng đội ngũ CB,ĐV, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng. Với việc làm này, Nhà trường đã kiểm nghiệm và bổ sung những chủ trương, giải pháp mới phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trong xây dựng đội ngũ CB,ĐV.

Qua gần 2 năm tổ chức thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Nhà trường nói chung, mỗi CB,ĐV nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động. Cấp ủy, chỉ huy các cấp, đội ngũ CB,ĐV có nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của CVĐ, hiểu được giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấy rõ sự cần thiết phải tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Người. Tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, thái độ, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong CB,ĐV có chuyển biến tích cực; mối quan hệ đồng chí, đồng đội, cấp trên, cấp dưới, tình nghĩa thầy trò ngày càng bền chặt. Kết quả phân loại tổ chức đảng, phân loại CB,ĐV năm học 2007 - 2008: có 85,29% tổ chức cơ sở đảng, 89,51% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, 90,05% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 10,05% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); toàn Đảng bộ có 33% tổ chức cơ sở đảng, 19,85% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 8,17% đảng viên được khen thưởng; tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách giảm đáng kể. Chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên; kết quả hội thi năm 2008: tỷ lệ cán bộ quản lý giỏi tăng 0,3%, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi tăng 3,1% so với năm 2007. Năm học 2007 - 2008, tỷ lệ học viên tốt nghiệp khá, giỏi tăng 3,9% so với năm học 2006 - 2007; 99,73% học viên ra trường được kết nạp Đảng. Những kết quả đó đã thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác GD-ĐT của Nhà trường.             

 Nét nổi bật trong thực hiện CVĐ, là sự trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ CB,ĐV đã thực sự là tấm gương cho quần chúng, học viên, chiến sĩ noi theo. Nhờ vậy, CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đề ra, kết quả triển khai thực hiện CVĐ của Nhà trường vẫn còn những hạn chế cần phải tiếp tục khắc phục. Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ chủ trì còn giản đơn, chưa thấy hết ý nghĩa của CVĐ; việc xây dựng chương trình hành động của Ban Chỉ đạo cấp cơ sở chưa thật sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, còn biểu hiện hình thức; một số CB,ĐV thiếu tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, chưa thực sự gương mẫu trong học tập, công tác. Điều đó phần nào làm hạn chế đến kết quả việc xây dựng đội ngũ CB,ĐV ở Nhà trường.

Từ thực tiễn gần 2 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là việc gắn thực hiện CVĐ với xây dựng đội ngũ CB,ĐV ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã đem lại cho Nhà trường một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, phải thường xuyên tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa triển khai thực hiện với tăng cường công tác kiểm tra, uốn nắn, điều chỉnh thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Hằng quý, hằng tháng và từng giai đoạn, các cấp ủy cần đánh giá đúng thực chất thực hiện CVĐ với việc xây dựng đội ngũ CB,ĐV của cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ những việc khó, việc mới; chỉ ra những khâu yếu, mặt yếu để có biện pháp lãnh đạo khắc phục kịp thời. Các chủ trương, giải pháp trong nghị quyết là cơ sở, định hướng quan trọng nhất để mọi CB,ĐV thực hiện nói và làm theo nghị quyết. Quá trình chỉ đạo, cần đề cao dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện; lấy kết quả thực hiện CVĐ là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng CB,ĐV.

Hai là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB,ĐV về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CB,ĐV Nhà trường theo chuẩn mực đạo đức mới, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cương vị công tác. Tăng cường công tác giáo dục để mỗi CB,ĐV có nhận thức đúng đắn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấy rõ thực trạng đạo đức, lối sống của CB,ĐV trong từng phòng, khoa, ban, tiểu đoàn học viên; xây dựng chỉ tiêu phấn đấu học tập, rèn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Các chuẩn mực đạo đức cần được cụ thể hóa phù hợp với từng đối tượng, từng cương vị công tác, giúp CB,ĐV dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Ba là, duy trì có nền nếp việc bình xét chất lượng đội ngũ CB,ĐV, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, trên tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Hằng tháng, các tổ chức đảng cần đánh giá đúng kết quả rèn luyện đạo đức, lối sống của CB,ĐV theo tiêu chuẩn đạo đức đã xây dựng; đồng thời, xác định biện pháp để khắc phục những yếu kém, khuyết điểm; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ CB,ĐV; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ CB,ĐV.

Bốn là, chú trọng gắn kết nội dung, chỉ tiêu phấn đấu, rèn luyện của đội ngũ CB,ĐV trong thực hiện CVĐ với các phong trào thi đua, các CVĐ lớn của Đảng, Nhà nước và quân đội phát động; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân CB,ĐV có thành tích tốt; chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ.

Những bài học kinh nghiệm trên, đồng thời cũng là những giải pháp mà Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng đội ngũ CB,ĐV trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT trong giai đoạn mới.

 Thiếu tướng Phạm Văn Dỹ

Chính ủy Nhà trường

    

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết