QPTD -Thứ Sáu, 16/09/2011, 23:14 (GMT+7)
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là Cuộc vận động (CVĐ) lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay. Đối với Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (BTLBVL) - đơn vị được Đảng, Nhà nước giao cho trọng trách giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác, đồng thời đón tiếp, hướng dẫn đồng bào cả nước và khách quốc tế đến viếng Bác – CVĐ này càng có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Bởi vậy, CVĐ đã được toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia nhiệt tình, mang lại những kết quả tích cực.

Xuất phát từ đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, Đảng uỷ và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh (BTL) xác định: mục tiêu cơ bản của CVĐ trong đơn vị là phải làm chuyển biến đạo đức, lối sống, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Bởi lẽ, đây là vấn đề cơ bản nhất bảo đảm cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, còn tạo ra được hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ quân đội (những người xung quanh Bác), trong con mắt đồng bào cả nước và bầu bạn quốc tế. Bởi vậy, Đảng uỷ và BTL đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của trên về triển khai thực hiện CVĐ; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, bảo đảm cho CVĐ được tiến hành một cách chặt chẽ, toàn diện, sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Cùng với việc tập trung quán triệt, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu chung của CVĐ, Đảng uỷ và BTL đặc biệt chú ý những yêu cầu riêng của một đơn vị bảo vệ Lăng trong thực hiện CVĐ. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên đang phục vụ bên Bác phải thấy hết vinh dự của mình; biết gắn vinh dự với trách nhiệm; nhận thức đi đôi với hành động; luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu làm cho cái tốt không ngừng được phát huy; biết ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM), BTLBVL vững mạnh toàn diện (VMTD).

Để tránh những biểu hiện phô trương, hình thức trong quá trình thực hiện CVĐ,  Thường vụ Đảng uỷ đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành một cách toàn diện, song tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm; trong đó quan trọng nhất là việc “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đó, mỗi đảng bộ, chi bộ căn cứ vào đặc điểm nhiệm vụ, lựa chọn những lời dạy hoặc những phẩm chất đạo đức cụ thể, phù hợp với yêu cầu đơn vị để tuyên tuyền, giáo dục, học tập và làm theo. Trên cơ sở yêu cầu chung về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, Đảng uỷ Đoàn đã xác định tiêu chí cụ thể đối với từng đối tượng. Đối với cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản thi hài Bác, tập trung xây dựng lòng trung thành, tận tụy, gắn bó với công việc; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật mang tính chuyên ngành, làm chủ vững chắc công nghệ và hệ thống thiết bị kỹ thuật nhằm giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Với những người làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, phải thường xuyên đề cao ý thức tổ chức, kỷ luật, đặc biệt nghiêm cách trong thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra sai sót. Với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác đón tiếp, hướng dẫn các đoàn vào viếng Bác, phải luôn chú ý thái độ ứng xử lịch thiệp, thân thiện, tận tình, chu đáo, nhưng bảo đảm tính trang nghiêm… Cùng với quá trình thực hiện CVĐ, Đảng uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá X); thực hiện công khai, minh bạch về quản lý tài chính, vật tư và các chế độ, chính sách; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí... 

Từ những tiêu chí cụ thể về phẩm chất, đạo đức, lối sống đã được xác định, các cấp uỷ trong Đảng bộ đã tổ chức cho từng cá nhân đảng viên báo cáo kế hoạch, phương hướng phấn đấu, rèn luyện; tổ chức cho quần chúng giám sát và đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên; lấy nhận xét của cấp uỷ địa phương nơi cư trú… Với phương châm làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó, gắn với quá trình sơ kết, tổng kết hằng năm, các chi bộ đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, chỉ rõ những điểm mạnh, yếu và những vấn đề cần khắc phục để bổ sung vào kế hoạch phấn đấu của từng người. Ngoài ra, các chi bộ còn căn cứ vào ý kiến đóng góp của nhân dân và các đoàn khách quốc tế để đánh giá sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; gắn việc thực hiện các chỉ tiêu CVĐ với việc phân tích chất lượng đảng viên, đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng. Đảng uỷ cũng đã chỉ đạo các cấp uỷ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên; lồng ghép nội dung kiểm tra thường xuyên với kiểm tra thực hiện kế hoạch, nội dung, chương trình thực hiện CVĐ; giải quyết dứt điểm các đơn, thư của quần chúng phản ánh về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Bộ Tư lệnh đã kết hợp chặt chẽ việc thực hiện CVĐ với thực hiện các nội dung xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; phát huy tốt kết quả của “Năm Điều lệnh”; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến về nền nếp chính quy, lối sống kỷ luật, phong cách làm việc khoa học. Toàn đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua “60 ngày đêm hành động kiểu mẫu”, với ba mục tiêu: mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Bác, bảo đảm an ninh, nghi lễ và đón tiếp, hướng dẫn nhân dân vào viếng Bác; mẫu mực trong chấp hành các chế độ quy định; làm tốt công tác lựa chọn, huấn luyện chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thông qua kết quả thi đua, các đơn vị đã phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị. Thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng uỷ và BTL cũng đã làm tốt việc tham mưu, đề xuất với cấp trên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của công trình Lăng và khu di tích Đá Chông. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong phục vụ, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào... nhằm mục đích tạo ấn tượng đẹp nhất đối với nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác. Chính vì vậy, hằng năm lượng khách vào viếng Bác và tham quan Cụm di tích lịch sử – văn hoá Ba Đình ngày một đông hơn. Riêng 6 tháng đầu năm 2008, BTLBVL đã tổ chức đón tiếp 1.339.045 lượt người vào viếng Bác (tăng 11,2% so với 6 tháng đầu năm 2007); 4319 lượt người viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và 44.208 lượt người thăm Khu di tích Đá Chông (tăng 27,5% so với 6 tháng đầu năm 2007). Cùng với đó, BTLBVL đã xây dựng và duy trì hoạt động Trang điện tử của Ban Quản lý Lăng; xuất bản sách “Bên Lăng Bác Hồ” và sách “Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông”; bổ sung, tái bản sách “Giữ yên giấc ngủ của Người”; tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Đá Chông”; nói chuyện chuyên đề về “Sức cảm hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh”… góp phần tích cực giáo dục, tuyên truyền ý nghĩa chính trị, văn hoá của công trình Lăng và Khu di tích Đá Chông. Đảng uỷ đã chỉ đạo cơ quan chính trị phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền thân thế, sự nghiệp của Bác; phản ánh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ canh giữ và bảo quản thi hài Bác. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền phong phú và bằng chính tình cảm, trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ ở BTLBVL đã góp phần vào việc làm cho các giá trị tư tưởng, đạo đức của Bác ngày càng lan toả rộng rãi, thu hút được nhiều đối tượng học tập và làm theo tấm gương của Người.

Có thể nói, việc tổ chức thực hiện tốt CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần làm chuyển biến tình hình mọi mặt của đơn vị. Nhờ thực hiện nghiêm tất cả các bước theo quy định, nhất là tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra, giám sát, nên nhận thức cũng như hành động của các tổ chức, của mọi thành viên có sự tiến bộ rõ rệt; tuyệt đại đa số đảng viên, quần chúng đã nhận thức đầy đủ hơn về giá trị, ý nghĩa to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấy rõ sự cần thiết phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư một cách thường xuyên trong cuộc sống và trong công tác hằng ngày. Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cán bộ, chiến sĩ trong BTLBVL đã nêu cao ý thức tự giác, khắc phục khó khăn, quản lý, vận hành an toàn các thiết bị công trình Lăng, duy trì một cách nghiêm ngặt quy trình làm thuốc, bảo quản và giữ gìn thi hài Bác; thực hiện nghiêm túc, trang trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ và sẵn sàng chiến đấu, giữ vững tuyệt đối an toàn lễ viếng Bác và các mục tiêu trong khu vực đóng quân; nâng cao chất lượng công tác đón tiếp, hướng dẫn các đoàn khách trong nước và quốc tế vào viếng Bác. Toàn Đảng bộ không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý; nội bộ đoàn kết, thống nhất. CVĐ đã đi vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng đơn vị VMTD và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2007, toàn Đảng bộ có 100% đảng viên đủ tư cách, trong đó có 79,5% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 81,82% đảng bộ cơ sở, 90,16% chi bộ đạt TSVM,v.v. 

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đề ra, việc triển khai thực hiện CVĐ ở Đảng bộ vẫn còn những hạn chế, thiếu sót. Trước tác động phức tạp của những biến đổi kinh tế - xã hội đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng, công tác giáo dục, truyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn đơn vị làm chưa thường xuyên, liên tục. Vì vậy, ở một vài nơi, việc nhận thức về mục đích, ý nghĩa của CVĐ chưa thật sâu sắc; việc xây dựng quy chế, chương trình hành động, xác định tiêu chí về phẩm chất, đạo đức, lối sống ở một số đơn vị chưa sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ. Một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên do chưa nhận thức đúng đắn tính cấp thiết của việc triển khai thực hiện CVĐ, nên chưa thật sự tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu, noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Thực tiễn tổ chức thực hiện CVĐ ở BTLBVL chỉ ra rằng, để CVĐ đạt hiệu quả cao, phải có sự thống nhất giữa nâng cao nhận thức với sự chuyển biến về hành động; giữa quản lý, rèn luyện của tổ chức với ý thức tự giác, tự rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới; cán bộ, đảng viên làm gương trước quần chúng. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện CVĐ, các cấp uỷ phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, nhất là của cơ quan chính trị, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ từ trên xuống dưới, lấy hiệu quả là chính, chống bệnh phô trương, hình thức. Thực hiện tốt điều đó, một mặt, đơn vị sẽ khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, thiết thực góp phần vào thực hiện thắng lợi CVĐ; mặt khác, thể hiện được tình cảm, trách nhiệm và niềm tin yêu sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Đại tá, TS. Đặng Nam Điền

Phó Chính ủy

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết