QPTD -Thứ Ba, 06/09/2011, 00:41 (GMT+7)
Binh đoàn Hương Giang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Ý thức rõ trách nhiệm là đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược, có nhiệm vụ cơ bản là sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, những năm qua, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Hương Giang đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm đổi mới toàn diện nhiệm vụ huấn luyện (cả về tư duy, nhận thức, công tác quản lý, điều hành, tổ chức, phương pháp và công tác bảo đảm huấn luyện), làm cơ sở nâng cao trình độ và khả năng tác chiến của Binh đoàn.

Để nâng cao nhận thức cho bộ đội về đổi mới nhiệm vụ huấn luyện, Binh đoàn tập trung quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là các quan điểm, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, với định hướng xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và phương hướng, phương châm, nhiệm vụ huấn luyện đã được Bộ Quốc phòng xác định. Trên cơ sở đó, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ đổi mới nhiệm vụ huấn luyện là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới. Đồng thời, thống nhất nhận thức: huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của đơn vị trong thời bình, do cấp ủy lãnh đạo, người chỉ huy trực tiếp điều hành.

Trên cơ sở thống nhất nhận thức, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện được Binh đoàn đổi mới theo hướng: quản lý tập trung, chỉ đạo thống nhất và đẩy mạnh thực hiện chế độ phân cấp; huấn luyện đồng bộ cả chỉ huy, cơ quan và phân đội. Công tác quản lý, chỉ đạo được thống nhất thông qua kế hoạch, chế độ thống kê, báo cáo. Những năm gần đây, công tác tập huấn cán bộ được Binh đoàn đổi mới theo hình thức tổ chức tập trung cả bộ binh và binh chủng, thành phần tham gia là cán bộ chủ trì các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó thống nhất tổ chức, phương pháp huấn luyện và nâng cao trình độ cho cán bộ các cấp, nhất là với cán bộ phân đội. Binh đoàn thực hiện gắn công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ với thực hiện phân cấp trong huấn luyện, yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ phải giỏi cấp dưới, thành thạo cấp mình và biết cấp trên. Đến nay, 100% cán bộ của Binh đoàn huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 70 - 80 % khá, giỏi.

Hiện nay, do tổ chức, biên chế của một số đơn vị trong Binh đoàn có sự điều chỉnh theo phương hướng, kế hoạch tổ chức lực lượng của quân đội, nên Binh đoàn xác định rõ mức độ yêu cầu, thời gian huấn luyện cụ thể cho phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Việc tổ chức huấn luyện cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp ở các đơn vị rút gọn, khung thường trực được Binh đoàn chỉ đạo duy trì chặt chẽ, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình quy định. Từ năm 2005 đến nay, các đơn vị đã tổ chức tập huấn cho 100% quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng với thời gian 7-10 ngày.

Trong công tác giáo dục chính trị, Binh đoàn tập trung xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng lòng tin cho bộ đội vào vũ khí, trang bị hiện có và nghệ thuật quân sự Việt Nam cũng như niềm tin vào khả năng đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho bộ đội về âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và nhiệm vụ tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, SSCĐ được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt và hiệu quả. Thường xuyên duy trì phong trào thi đua quyết thắng, gắn công tác thi đua với công tác kiểm tra, hội thi, hội thao, hướng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Trong huấn luyện, Binh đoàn luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, chức năng, nhiệm vụ của binh đoàn cơ động chiến lược. Cùng với huấn luyện nâng cao trình độ cơ bản, thuần thục, vững chắc về kỹ thuật, chiến thuật, các đơn vị còn quan tâm rèn luyện, nâng cao khả năng cơ động, tác chiến trên các loại địa hình, thời tiết phức tạp, sát với thực tế chiến đấu trong chiến tranh BVTQ. Nâng cao hiểu biết cho bộ đội về tính chất, đặc điểm của vũ khí công nghệ cao, các thủ đoạn tác chiến mới của địch..., làm cơ sở huấn luyện các phương án phòng tránh, đánh trả địch tiến công bằng hỏa lực đường không và huấn luyện ngụy trang, nghi binh... Quán triệt tư duy mới của Đảng về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới, cùng với huấn luyện chiến đấu để sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, các đơn vị trong Binh đoàn còn dành thời gian thích đáng cho huấn luyện các nội dung về phòng chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, chế độ XNCH và bảo vệ nền văn hóa; những kiến thức về phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn...

Những năm gần đây, công tác tổ chức diễn tập của Binh đoàn được đổi mới theo hướng tăng cường diễn tập chỉ huy-cơ quan và diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật cấp đại đội, tiểu đoàn cho các đối tượng, cả bộ binh và binh chủng. Lấy tác chiến trong chiến tranh BVTQ, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao làm điều kiện và môi trường cơ bản để luyện tập. Là đơn vị có bề dày thành tích trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Binh đoàn luôn coi trọng truyền thụ những bài học kinh nghiệm vào quá trình huấn luyện, diễn tập; nhất là, những bài học về phát huy sức mạnh đột kích, khả năng cơ động cao và tác chiến hiệp đồng binh chủng, nghệ thuật về tổ chức hành quân thần tốc, tổ chức tiến công trong hành tiến...của Binh đoàn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975.

Cùng với nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, Binh đoàn còn thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, có chất lượng chính trị tốt, có trình độ, khả năng chiến đấu đáp ứng yêu cầu bổ sung, mở rộng lực lượng khi cần thiết. Trong huấn luyện, các đơn vị đều thực hiện tốt chương trình, nội dung, thời gian quy định cho từng đối tượng; trong đó, đặc biệt chú trọng đối tượng là cán bộ, đội ngũ chuyên môn, kỹ thuật và huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự. Căn cứ vào trình độ, khả năng và thời gian huấn luyện, các đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện với những nội dung thiết thực, sát với nhiệm vụ, chức trách được giao. Mặt khác, hằng quý, các đơn vị đều phối hợp với địa phương tổ chức rà soát quân số, biên chế; tiến hành phúc tra, báo động SSCĐ theo kế hoạch động viên. Qua đó, kiểm tra, đánh giá khả năng huy động và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho quân nhân DBĐV. Vì vậy, qua kiểm tra hằng năm, quân số tập trung luôn bảo đảm 98-100%.

Trong công tác bảo đảm huấn luyện, việc đầu tư xây dựng hệ thống công trình huấn luyện chiến đấu được Binh đoàn chỉ đạo chặt chẽ theo hướng đầu tư tập trung, đồng bộ, ưu tiên trước hết cho đơn vị đủ quân. Duy trì thường xuyên phong trào cải tiến thiết bị, đồ dùng huấn luyện; đẩy mạnh tiêu chuẩn hoá các loại mô hình học cụ huấn luyện về kích thước, trọng lượng, màu sắc; từng bước khắc phục tình trạng sử dụng mô hình, thiết bị luyện tập lạc hậu, thiếu thực sự, thực tế, không đúng quy cách hoặc tình trạng huấn luyện chay. Bên cạnh đó, Binh đoàn tăng cường các biện pháp quản lý đất quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với địa phương ngăn chặn kịp thời các hiện tượng xâm lấn đất quốc phòng, nhất là ở khu vực trường bắn quốc gia và thao trường, bãi tập của các đơn vị, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nhất là Chỉ thị 917/ CT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị 85/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng, Binh đoàn chủ trương tạo chuyển biến mạnh mẽ ở tất cả các cấp, các ngành, trong tất cả các đơn vị. Trong đó, chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý đơn vị cho đội ngũ cán bộ; đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức đoàn và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, rèn luyện bộ đội với giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến cơ bản về chấp hành pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội. Phát huy kết quả xây dựng chính quy trong “Năm điều lệnh 2007”, hiện nay các đơn vị trong Binh đoàn đang nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh và hiệu quả quản lý bộ đội; thực hiện “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”, phân định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ giải quyết công việc. Duy trì nghiêm túc các chế độ trong ngày, tuần; tạo chuyển biến vững chắc về lễ tiết tác phong quân nhân và nếp sống chính quy, văn minh quân sự. Coi trọng việc thực hiện các quy định về mang, mặc trang phục và thống nhất quy định về tổ chức các nghi lễ trong quân đội. Phấn đấu giảm tỷ lệ các vụ việc vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,1%, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thời cơ mới là những thách thức đối với nhiệm vụ BVTQ. Trong điều kiện mới, các phương pháp, hình thức đấu tranh trong chiến tranh BVTQ đa dạng và tổng hợp hơn, nhưng nếu chiến tranh xâm lược xảy ra, thì phương thức tiến hành chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực cơ động, bao gồm các hoạt động tác chiến tập trung, hiệp đồng quân, binh chủng vẫn là phương thức có ý nghĩa quyết định trên chiến trường. Do đó, nhiệm vụ xây dựng Binh đoàn vững mạnh toàn diện, có sức cơ động và khả năng tác chiến cao luôn đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi Binh đoàn phải đẩy mạnh tổ chức lực lượng theo hướng gọn, mạnh, lấy xây dựng về chính trị, tư tưởng làm cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ lên một bước mới. Trên cơ sở đường lối quốc phòng toàn dân và đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, trong điều kiện khu vực phòng thủ địa phương được xây dựng ngày càng vững chắc, các đơn vị trong Binh đoàn còn phải chú trọng huấn luyện, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến với lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ, hình thành thế trận rộng khắp, sẵn sàng đánh bại kẻ thù xâm lược. Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, các đơm vị phải đặc biệt coi trọng nâng cao khả năng SSCĐ. Duy trì nghiêm túc chế độ SSCĐ ở tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch cơ động SSCĐ trên các hướng, địa bàn chiến lược theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thận

Tư lệnh Binh đoàn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620