Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 13/03/2017, 11:41 (GMT+7)
Thực hiện “Năm Huấn luyện - Kỷ luật” ở Quân đoàn 1 - kết quả và kinh nghiệm

Quân đoàn 1 là đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược của Bộ, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đối ngoại quân sự và thực hiện các nhiệm vụ khác. Những năm gần đây, nhiệm vụ của Quân đoàn tiếp tục có sự phát triển; trong khi cơ sở vật chất phục vụ cho thực hiện các nhiệm vụ còn hạn hẹp; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của một số bộ phận có mặt còn hạn chế; địa bàn đóng quân rộng, hoạt động phân tán, xa sự chỉ huy của cấp trên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn thường xuyên nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác. Nhờ đó, nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tích cực; các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy có sự phát triển theo chiều sâu, tương đối vững chắc, Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt, để nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chủ trương thực hiện “Năm Huấn luyện - Kỷ luật”, xác định đó là khâu đột phá trong năm 2016 và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trước hết, về công tác huấn luyện chiến đấu, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 449-NQ/ĐUQĐ của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, v.v. Các đơn vị căn cứ vào tình hình, đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ để xác định nội dung, xây dựng kế hoạch huấn luyện, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, nền nếp, hiệu quả. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, yêu cầu huấn luyện cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong tình hình mới. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn đều xác định tốt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm, giao ước thi đua vượt mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đạt kết quả cao.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ đối với công tác huấn luyện, trước khi bước vào huấn luyện, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ; trong đó, ưu tiên cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao cho các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động độc lập, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Bên cạnh đó, Quân đoàn mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ trì và cán bộ quân huấn các cấp; chỉ đạo các đơn vị rà soát, nắm chắc trình độ, năng lực cán bộ, chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ thuộc quyền. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề mới, còn yếu và chưa thống nhất; chú trọng nâng cao trình độ tổ chức điều hành, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ mới ra trường, mới được bổ nhiệm, đảm bảo cho đội ngũ này có đủ năng lực duy trì, điều hành huấn luyện ở đơn vị. Năm 2016, Quân đoàn tổ chức 45 lớp tập huấn cho 2.738 lượt cán bộ, kết quả kiểm tra đều đạt khá, giỏi. Đến nay, Quân đoàn có 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90% cán bộ tiểu đoàn, 85% cán bộ đại đội, 80% cán bộ trung đội đạt khá, giỏi. Đây là vấn đề có tính then chốt thúc đẩy thành công “Năm Huấn luyện - Kỷ luật” của Quân đoàn. Ngoài công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, các đơn vị còn tích cực, chủ động, sáng tạo làm tốt công tác chuẩn bị mô hình, học cụ, sổ sách, giáo án, đầu tư kinh phí củng cố hệ thống thao trường, bãi tập,… đảm bảo đúng, đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện.

Trên cơ sở bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị cân đối tỉ lệ hợp lý giữa nội dung lý thuyết với thực hành, theo hướng giảm lý thuyết, tăng huấn luyện thực hành, bảo đảm đồng bộ giữa huấn luyện chỉ huy, cơ quan và đơn vị. Trong đó, coi trọng huấn luyện theo tình huống, tác chiến hiệp đồng và huấn luyện thể lực nhằm nâng cao khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp. Các đơn vị bám sát nội dung, chương trình, kế hoạch đã xác định, huấn luyện sát tình huống, phương án, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của đơn vị; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật, từng bước đưa bộ đội vào sát thực tế chiến đấu. Để huấn luyện theo tình huống, Quân đoàn chỉ đạo thành lập tổ xây dựng tình huống do Cơ quan Tham mưu chủ trì, nhằm nghiên cứu, dự kiến các tình huống sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng thời, hướng dẫn một số đơn vị luyện tập và huấn luyện trước, rút kinh nghiệm, thống nhất cách làm, biên soạn thành tài liệu, làm cơ sở để các đơn vị huấn luyện bộ đội. Bên cạnh đó, Quân đoàn còn chú trọng xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện, bảo đảm tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo, phân rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị. Chính vì thế, chất lượng huấn luyện của các đơn vị không ngừng được nâng lên. Năm 2016, Quân đoàn kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 85,3% khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao toàn quân đạt 07 giải Nhất, 05 giải Nhì và 03 giải Ba.

Thi huấn luyện Điều lệnh đội ngũ từng người tay không tại Hội thi đại đội bộ binh, bộ binh cơ giới toàn diện do Quân đoàn tổ chức, tháng 10-2016. (Ảnh: qdnd.vn)

Về công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, Quân đoàn xác định đây là mặt công tác trọng tâm trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực tiễn những năm qua cho thấy, ở một số đơn vị, mặc dù đạt kết quả cao trong huấn luyện, nhưng do để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nên đã làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và thành tích chung của Quân đoàn. Đó cũng là lý do để Quân đoàn đẩy mạnh thực hiện nội dung này trong “Năm Huấn luyện - Kỷ luật”. Để thực hiện, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt cho bộ đội nắm vững Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội, v.v. Trên cơ sở đó, tổ chức triển khai lồng ghép việc chấp hành kỷ luật với các mặt công tác khác một cách thường xuyên, liên tục; trong đó, tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, đột phá vào thực hiện nền nếp chế độ ngày, tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân, công tác quản lý con người, vũ khí, trang bị và cơ sở vật chất. Cùng với đó, Quân đoàn xác định rõ một số chỉ tiêu rèn luyện kỷ luật, như: “không đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép; không vi phạm kỷ luật, pháp luật, chơi lô đề, đánh bạc, ma túy, vay nặng lãi; không vi phạm các quy định về an toàn giao thông” để các đơn vị phấn đấu thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc phân cấp trong công tác quản lý kỷ luật, gắn với phát huy trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, tăng cường quản lý chặt chẽ mọi mặt, mọi lúc, mọi nơi; duy trì tốt chế độ báo cáo theo quy định, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm, đảm bảo nghiêm minh, không né tránh, nể nang, che giấu khuyết điểm.

Ngoài ra, để công tác quản lý và rèn luyện kỷ luật có hiệu quả, Quân đoàn yêu cầu cán bộ, chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì phải gương mẫu, đi đầu trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và các chế độ quy định; gần gũi, sâu sát, nắm chắc diễn biến tư tưởng, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật để kịp thời phát hiện, uốn nắn những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái của bộ đội. Nhờ có biện pháp tích cực, quyết liệt trên, tình hình chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, ngày càng vững chắc. Năm 2016, các vụ việc vi phạm kỷ luật trong Quân đoàn giảm so với các năm trước, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, các vi phạm kỷ luật thông thường giảm còn dưới 0,2%.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện “Năm Huấn luyện - Kỷ luật” của Quân đoàn vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Việc quán triệt nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của Quân đoàn đối với khâu đột phá này ở một số cơ quan, đơn vị chưa triệt để; chất lượng huấn luyện có nội dung chưa thật sự vững chắc; việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có bộ phận chưa đi vào chiều sâu. Từ kết quả thực hiện “Năm Huấn luyện - Kỷ luật”, Quân đoàn rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Một là, thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện - rèn luyện thành các chương trình, kế hoạch sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Trên cơ sở đó, tổ chức giáo dục, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để, đồng bộ ở từng cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Quân đoàn.

Hai là, chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, đủ về số lượng, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý kỷ luật. Trong đó, cần coi trọng làm tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm phát huy được sở trường của từng cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ các cấp. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ba là, kết hợp chặt chẽ công tác huấn luyện với đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; trong huấn luyện, đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, các quy tắc, quy định bảo đảm an toàn; duy trì tốt kỷ luật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cơ sở để thúc đẩy huấn luyện ngày càng chất lượng, hiệu quả. Cùng với đó, gắn công tác huấn luyện, rèn luyện với thực hiện tốt các phong trào thi đua trong đơn vị, nhằm tạo không khí thi đua lành mạnh, thu hút mọi quân nhân tham gia, đưa chất lượng huấn luyện, rèn luyện đi vào chiều sâu, thực chất.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đánh giá kết quả huấn luyện và quản lý kỷ luật theo hướng thực chất, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất, nhằm đánh giá một cách khách quan, khắc phục triệt để bệnh thành tích. Đồng thời, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng huấn luyện - rèn luyện kỷ luật trong đơn vị.

Đại tá DOÃN THÁI ĐỨC, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)