Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Sáu, 27/09/2013, 16:54 (GMT+7)
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính

Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.      

Báo cáo tại Buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nhận thức sâu sắc rằng, đây là dịp quan trọng để Ban cán sự Đảng nhìn nhận, đánh giá rõ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra, kịp thời phát hiện những hạn chế tồn tại để khắc phục trong thời gian tới.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc
với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính.

Là một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, khối lượng công việc rất lớn, phạm vị rộng, tính chất phức tạp, nhạy cảm, trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, mặc dù Ban cán sự Đảng đã cố gắng phấn đấu thể hiện vai trò lãnh đạo, bao quát toàn diện các lĩnh vực công tác, song vẫn còn một số công tác chưa đạt được mong muốn như dự thảo báo cáo đã nêu ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và những kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, đồng chí Ngô Xuân Lịch cho rằng: Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), việc chỉ đạo và thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách hành chính và khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đặc biệt coi trọng giáo dục cho cán bộ, công chức một số ngành, như: Thuế, Hải quan, Kho bạc….

Về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Qua kiểm tra tại một số đơn vị thấy số lượng, cán bộ được điều động, luân chuyển lớn nhưng chưa phân tích rõ số luân chuyển, điều động theo quy định của Bộ với số vi phạm tư tưởng, đạo đức, lối sống để có biện pháp giáo dục; còn lúng túng trong việc chuyển từ học tập sang “làm theo”, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết và nghiên cứu xây dựng các mô hình, điển hình phù hợp với đặc điểm của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị công tác…

Để tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống, đồng chí Ngô Xuân Lịch đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính cần chủ động dự báo, kịp thời định hướng và chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về quản lý ngân sách, quản lý tài sản công, quản lý giá, quản lý tài chính doanh nghiệp… tiếp tục thực hiện linh hoạt, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nguồn: qdnd.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...