Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 24/11/2011, 14:53 (GMT+7)
Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

 

alt
Kiểm tra trên biển
Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, thực hiện công tác quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm pháp luật của Việt Nam, các điều ước quốc tế có liên quan (mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là một thành viên) từ cửa sông Bắc Luân (tỉnh Quảng Ninh) đến đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Đây là vùng biển rộng, phức tạp; có vùng đánh cá chung với Trung Quốc; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại thường xuyên xảy ra, các loại tội phạm trên biển có chiều hướng gia tăng;… Nhằm bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Vùng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL) được xem là một giải pháp quan trọng.

Để làm tốt vấn đề này, Đảng ủy, chỉ huy Vùng chủ trương gắn việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PB,GDPL với nâng cao chất lượng công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Vùng đã có Nghị quyết chuyên đề: “Về tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đổi mới phương pháp, tác phong công tác”. Cùng với đó, chỉ huy Vùng đã thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, PB,GDPL và các cơ quan chức năng của Hội đồng; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Hội đồng và cơ quan chức năng của Hội đồng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Vùng đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tuyên truyền, PB,GDPL phù hợp với từng đối tượng trong mỗi giai đoạn. Quy chế hoạt động của Hội đồng thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tuyên truyền, PB,GDPL có hiệu quả. Phòng Chính trị Vùng (cơ quan thường trực của Hội đồng) thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Phòng Pháp luật trong tham mưu cho Hội đồng xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm; đồng thời, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, hải đội tổ chức thực hiện, bảo đảm cho Nghị quyết của Đảng ủy Vùng và sự chỉ đạo của Hội đồng được thực hiện có hiệu quả.

Duy trì nền nếp chế độ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là một giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, PB,GDPL trong đơn vị. Hằng năm, Vùng đều tổ chức bồi dưỡng tập trung cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về phương pháp tiến hành và những nội dung pháp luật mới. Đồng thời, cử cán bộ đi đào tạo văn bằng hai thuộc các chuyên ngành luật, an ninh để phục vụ chuyên ngành CSB. Đảng ủy, chỉ huy Vùng đã phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ pháp luật của Phòng Pháp luật và các hải đội cũng như đội ngũ cán bộ chính trị trong việc tham mưu, giúp Hội đồng, cấp ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PB,GDPL cũng như trực tiếp tham gia giảng bài cho các lớp học của đơn vị. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, Vùng đã tổ chức đội ngũ báo cáo viên đảm nhiệm việc tuyên truyền, PB,GDPL ở các cấp đảm bảo đủ số lượng, có chất lượng tốt.

Việc xác định nội dung tuyên truyền, PB,GDPL phù hợp với từng đối tượng là vấn đề được Đảng ủy, chỉ huy Vùng đặc biệt coi trọng. Hằng năm, ngoài các nội dung giáo dục theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Vùng còn chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung quan trọng khác, như: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; Hiệp định về Quản lý biên giới; các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về biên giới đất liền và biên giới trên biển; tình hình phân định trên biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng CSB và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; các quy định của Bộ Quốc phòng và Cục CSB liên quan đến quan hệ tiếp xúc với người nước ngoài; tư tưởng chỉ đạo, phương châm, các quy ước, quy tắc xử lý các tình huống xảy ra trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo;... Riêng đối với lực lượng cảnh sát viên, ngoài các nội dung trên, Vùng còn chỉ đạo các đơn vị, hải đội tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ pháp luật gắn với giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp, nhằm tạo sự tự “miễn dịch” trước những “viên đạn bọc đường”, nhất là trong thực thi nhiệm vụ độc lập trên biển.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, PB,GDPL, các đơn vị của Vùng đã sử dụng tổng hợp các hình thức, biện pháp, như: tuyên truyền, giáo dục tập trung theo chương trình hằng năm của Tổng cục Chính trị; lồng ghép nội dung tuyên truyền, PB,GDPL vào chương trình huấn luyện giáo dục chính trị cho các đối tượng. Trong các buổi thông báo thời sự, giao ban chỉ huy và Ngày chính trị, văn hóa tinh thần, chỉ huy các đơn vị, các hải đội đã chú ý lồng ghép phổ biến các văn bản pháp luật, quy định mới, thông báo tình hình chấp hành kỷ luật trong Quân đội. Nhằm tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng uỷ, chỉ huy Vùng đã chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, PB,GDPL với các biện pháp quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, khoá XI và Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương; lấy hiệu quả của những hoạt động đó làm một tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Định kỳ hằng quý, sáu tháng, Đảng ủy, chỉ huy Vùng đều tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra công tác tuyên truyền, PB,GDPL ở các đơn vị; qua đó, chỉ rõ mặt còn hạn chế để kịp thời khắc phục. Để nâng cao chất lượng tuyên truyền, PB,GDPL, Vùng còn tích cực tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc giao lưu, tọa đàm, trao đổi về các văn bản pháp luật, như: Bộ luật Hình sự; Luật Phòng chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa; Pháp lệnh Lực lượng CSB Việt Nam; Pháp lệnh về thủ tục bắt giữ tàu biển, Nghị định số 57/2010/NĐ-CP, ngày 25-5-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về thủ tục bắt giữ tàu biển;v.v.

Do đặc điểm ngư dân làm ăn trên biển thường hoạt động dài ngày, nhỏ, lẻ, phân tán; các hoạt động, sinh hoạt chủ yếu theo phong tục tập quán của địa phương, nên việc thu, nhận thông tin và nắm bắt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định khác rất khó khăn, dẫn đến việc chấp hành các quy định của pháp luật chưa được coi trọng. Nhằm khắc phục tình trạng đó, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân làm ăn trên biển, Đảng ủy, chỉ huy Vùng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của các tỉnh ven biển thuộc phạm vi Vùng đảm nhiệm, tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến biển, đảo; quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về Chiến lược biển, đảo; về khai thác nguồn lợi thủy sản với việc chấp hành pháp luật và duy trì an ninh, trật tự trên biển. Thông qua các hoạt động: giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;… các báo cáo viên, tuyên truyền viên lồng ghép các nội dung liên quan đến biển, đảo, làm cho việc tuyên truyền PB,GDPL có hiệu quả hơn. Cùng với đó, những năm qua, Vùng còn tổ chức hàng chục đoàn công tác tới các đơn vị kết nghĩa, các địa phương có biển và các đảo trong khu vực Vùng đảm nhiệm để tuyên truyền về biển, đảo và phổ biến pháp luật. Vùng chỉ đạo các tổ, đội tuyên truyền pháp luật của các tàu khi đi biển kết hợp giữa kiểm tra tàu, thuyền với tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hình thức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với ngư dân, nhân dân hoạt động trên biển. Các tổ, đội công tác của Vùng, của các tàu cũng đã tranh thủ lúc nhân dân tập trung trong các khu tránh bão tại các đảo, cảng để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành pháp luật; đồng thời, kết hợp thu thập tin tức, nắm tình hình về các hoạt động trên biển của các đối tượng để tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Vùng làm tốt công tác duy trì pháp luật trên biển. Kết hợp với tuyên truyền miệng, các tổ, đội công tác còn cấp phát hơn 10 nghìn tờ rơi với những nội dung cần thiết cho ngư dân, như: “Những điều ngư dân Việt Nam cần biết”, “Sơ đồ phân định Vịnh Bắc Bộ, vùng đánh cá chung”, “Chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSB, của Vùng CSB 1”, “Những điều ngư dân cần biết khi vào đánh bắt thủy sản trong vùng đánh cá chung”,v.v.

Ngoài những giải pháp trên, Đảng uỷ, chỉ huy Vùng còn chỉ đạo các hải đội phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Hải quân, Bộ đội Biên phòng kết hợp thực hiện nhiệm vụ của mình với tuyên truyền về nội dung phòng, chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại... cho hàng nghìn lượt ngư dân và các đối tác nước ngoài hoạt động trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ do Vùng quản lý.

Những việc làm thiết thực trên đã góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Nhờ đó, tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội chuyển biến rõ nét: 5 năm liền (2006 - 2010) Vùng không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, số vụ vi phạm kỷ luật thông thường ngày càng giảm; 9 tháng đầu năm 2011, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường của cán bộ, chiến sĩ giảm còn 0,15%. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, PB,GDPL của Vùng còn góp phần tích cực vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của nhân dân các địa phương ven biển trong tham gia giữ vững an ninh chính trị, môi trường hòa bình trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PB,GDPL, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cấp uỷ và chỉ huy các cấp Vùng CSB 1 tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau: Một là, thường xuyên củng cố và duy trì nền nếp hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, PB,GDPL; kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ tuyên truyền đặc biệt của các tàu. Hai là, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Hải quân, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng của các địa phương ven biển trong tiến hành tuyên truyền, PB,GDPL. Ba là, duy trì thực hiện nghiêm túc việc giáo dục các chuyên đề về pháp luật cho các đối tượng vào thứ 5 hằng tuần do Vùng và Cục CSB quy định. Bốn là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyên truyền, PB,GDPL; thường xuyên bổ sung đầu sách và phát huy hiệu quả Tủ sách pháp luật ở các đơn vị, các tàu, các hải đội. Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, nhất là đội ngũ cán bộ pháp luật và lực lượng Cảnh sát viên trong tổ chức thực hiện công tác này.

Đại tá NGUYỄN SĨ KHƯƠNG

Chính ủy Vùng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết