Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 09/06/2014, 22:23 (GMT+7)
Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng TMT QĐND Việt Nam
động viên thanh niên huyện Cao Phong lên đường nhập ngũ

Là tỉnh miền núi, nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 3. Trên địa bàn Tỉnh có 07 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Mường chiếm trên 60%; có nhà máy Thủy điện Hòa Bình là công trình trọng điểm quốc gia. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Tỉnh ổn định; tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, nhất là tại khu vực giáp ranh giữa huyện Mai Châu với tỉnh Sơn La và dọc tuyến quốc lộ 6, là điểm nóng về vận chuyển, buôn bán các chất ma túy. Mặt khác, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, dễ bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo,… Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm và triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Trước hết, Tỉnh tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị định của Đảng, Chính phủ về công tác GDQP&AN, nhất là, Luật GDQP&AN, Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh, Thông tư 176/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng,… làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác GDQP&AN, qua đó, tích cực tổ chức thực hiện. Để công tác GDQP&AN đạt hiệu quả cao, Tỉnh luôn coi trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp, phát huy vai trò tham mưu, tổ chức tiến hành công tác GDQP&AN ở địa phương, cơ sở. Theo đó, Hội đồng GDQP&AN các cấp được rà soát, kiện toàn, bổ sung đảm bảo đúng chức danh, đủ thành phần theo quy định của Luật GDQP&AN. Cùng với tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác GDQP&AN, Tỉnh chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các cấp hoàn thiện quy chế, kế hoạch hoạt động cụ thể, tỉ mỉ; duy trì hoạt động nền nếp, đúng quy chế. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu, Hội đồng GDQP&AN Tỉnh xây dựng kế hoạch công tác GDQP&AN hằng năm; đồng thời, chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN cấp huyện tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo quy định. Cơ quan thường trực của Hội đồng GDQP&AN Tỉnh luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDQP&AN và giúp Hội đồng GDQP&AN Tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện theo luật định và phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn.

Việc bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng được Tỉnh thực hiện theo phân cấp. Hằng năm, Hội đồng GDQP&AN Tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng trong Tỉnh tiến hành rà soát số cán bộ thuộc đối tượng 2, tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy cử đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại Quân khu. Với đối tượng 3, Hội đồng GDQP&AN Tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Tỉnh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho lớp học, lựa chọn, phân công giáo viên là thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Tỉnh, thủ trưởng Công an Tỉnh, các sở: Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Tôn giáo,… đảm nhiệm lên lớp các chuyên đề theo phạm vi chuyên môn. Với đối tượng 4 và 5, Tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức rà soát số lượng, xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện, dưới sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng GDQP&AN Tỉnh. Do đặc điểm địa bàn miền núi, giao thông còn khó khăn nên để đảm bảo chất lượng và quân số học tập cao, Hội đồng GDQP&AN các huyện, thành phố chủ động tiến hành rà soát kỹ từng đối tượng, dự kiến số lượng, thời gian mở lớp, lập danh sách, gửi thông báo sớm cho các địa phương, cơ quan và từng cá nhân để bố trí thời gian, công việc tham gia học tập theo quy định.

Để việc bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng đạt hiệu quả thiết thực, Tỉnh chỉ đạo thường xuyên đổi mới nội dung, xây dựng hệ thống các chuyên đề phù hợp với đối tượng, cắt bỏ những nội dung đã cũ, trùng lặp; bổ sung những chuyên đề mới từ thực tiễn đang đặt ra về xây dựng và đấu tranh quốc phòng, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh. Với nhiều biện pháp thiết thực đó, năm 2013, Tỉnh đã cử 63 đồng chí thuộc đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại Trường Quân sự Quân khu; mở 81 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng. Cụ thể: 08 lớp cho 712 đồng chí đối tượng 3; 14 lớp cho 1.846 đồng chí đối tượng 4; 56 lớp cho 4.377 đồng chí đối tượng 5. Các lớp đều được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm thời gian, nội dung chương trình. Kết quả kiểm tra 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 92% đạt khá, giỏi.

Đáng chú ý là, ngoài các đối tượng theo quy định, Tỉnh còn chỉ đạo mở rộng đối tượng bồi dưỡng là  chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng bản, chủ hộ giáo dân, nông dân, đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tại Trường Chính trị Tỉnh và các huyện. Thực hiện Quyết định 1104/QĐ-HVCT-HCQG của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về Ban hành Chương trình GDQP&AN, Trường Chính trị Tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã tổ chức tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức QP&AN cho đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, công chức nhà nước cấp huyện, xã. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ lý luận, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao, nhất là kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường QP&AN.

Để nâng cao chất lượng GDQP&AN cho học sinh, sinh viên, Tỉnh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên GDQP&AN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh việc xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên GDQP&AN ở các nhà trường. Những năm qua, bên cạnh việc tạo nguồn đào tạo đội ngũ giáo viên GDQP&AN theo hướng chính quy, Bộ CHQS Tỉnh và Sở GD&ĐT phối hợp mở lớp đào tạo ngắn hạn (thời gian 6 tháng) cho hơn 100 giáo viên GDQP&AN của các trường trung học phổ thông trong Tỉnh. Hằng năm, Tỉnh chỉ đạo duy trì việc tổ chức Hội thi giáo viên GDQP&AN giỏi, xem đây là hướng bồi dưỡng và là động lực để đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu môn học. Đến nay, đội ngũ giáo viên GDQP&AN của Tỉnh cơ bản đủ về số lượng, chất lượng từng bước được chuẩn hóa.

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN

Thực hiện các quyết định của Bộ GD&ĐT về Ban hành Chương trình GDQP&AN cấp trung học phổ thông, trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trình độ cao đẳng, đại học, Bộ CHQS Tỉnh và Sở GD&ĐT đã ra hướng dẫn liên ngành phối hợp triển khai thực hiện GDQP&AN cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Theo đó, tất cả các trường phổ thông trung học đều tổ chức phân phối chương trình (học dải) môn học GDQP&AN như các môn học khác. Học sinh được học đúng, đủ nội dung chương trình theo quy định, do giáo viên GDQP&AN của các trường và cán bộ Ban CHQS các huyện, thành phố đảm nhiệm. Đối với sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng, môn học GDQP&AN được học tập trung tại nhà trường, do giáo viên của Trường Quân sự Tỉnh đảm nhiệm. Nhiều năm qua, môn học GDQP&AN được các nhà trường đánh giá kết quả nghiêm túc, bình đẳng như các môn học khác; vì vậy, chất lượng GDQP&AN cho học sinh, sinh viên ngày càng nâng cao. Năm 2013, Tỉnh hoàn thành chương trình GDQP&AN cho học sinh, sinh viên của 44 trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 81% khá, giỏi. Bên cạnh đó, vào kỳ tuyển sinh hằng năm, Ban tuyển sinh Quân sự các cấp còn phối hợp với ngành Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hướng nghiệp cho học sinh lớp 12, nên số lượng đăng ký dự thi và trúng tuyển vào các trường Quân đội ngày càng tăng.

Cùng với đó, Tỉnh đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân. Để nâng cao hiệu quả công tác này, Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự, công an các cấp phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố mở chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; đồng thời, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức QP&AN và những hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương cho đồng bào các dân tộc trong Tỉnh. Năm 2013, có 76 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương và của Tỉnh; 68 tin báo, tin nội bộ. Nội dung các tin, bài tập trung vào tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật GDQP&AN; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn; đồng thời, tích cực phản ánh các hoạt động QP&AN của lực lượng vũ trang Tỉnh.

Công tác phổ biến kiến thức QP&AN toàn dân còn được Tỉnh chú trọng tiến hành thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở địa phương, cơ sở. Hội đồng GDQP&AN các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể định kỳ mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN ở cơ sở. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN được Tỉnh vận dụng linh hoạt, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: sinh hoạt, hội họp của các tổ chức chính trị, xã hội hoặc lồng ghép vào các dịp lễ hội, ngày kỷ niệm, ngày hội tòng quân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ của các địa phương và hệ thống pa-nô, khẩu hiệu,… Qua đó, nâng cao nhận thức cho nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh, chính trị tại địa phương, cơ sở.

Với việc triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, công tác GDQP&AN của tỉnh Hòa Bình đã thu được những kết quả tích cực, được Hội đồng GDQP&AN Quân khu 3 đánh giá cao. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường QP&AN trên địa bàn Tỉnh.

Đại tá BÙI TRỌNG QUỲNH, Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...