Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 22/08/2019, 09:22 (GMT+7)
Về đảm bảo an toàn giao thông ở Cục Vận tải

Việc đảm bảo an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, yêu cầu rất cao đối với mọi cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Điều đó lại càng đặc biệt quan trọng đối với các đơn vị vận tải chiến lược1 thuộc Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, các đơn vị của Cục còn nhiều khó khăn. Khối lượng, sản lượng vận chuyển hàng hóa lớn, nhiều chủng loại, có loại đặc biệt dễ cháy, nổ; các tổ, đội công tác hoạt động mang tính độc lập cao, thời gian, cung đường vận tải dài, đa dạng, địa hình, khí hậu, thời tiết, thủy văn phức tạp. Trong khi đó, trang bị, phương tiện của các đơn vị tuy đã được đầu tư nâng cấp, nhưng gồm nhiều chủng loại, phần lớn đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, thiếu đồng bộ; đội ngũ lái xe, lái tàu, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ không đồng đều, biên chế thiếu, v.v.

Đại tá Trần Văn Liệu kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật ở Tiểu đoàn vận tải 32, Cục Hậu cần, Quân đoàn 2

Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục đã đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đã đạt được kết quả toàn diện, tương đối vững chắc. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp, kỹ năng điều khiển phương tiện, ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong học tập, rèn luyện, chấp hành quy định về an toàn giao thông được nâng cao. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, khi tham gia giao thông theo đội hình hoặc đơn lẻ, bằng phương tiện đường bộ, đường thủy hay đường sắt, cán bộ, chiến sĩ toàn Đơn vị luôn tuân thủ pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định về an toàn giao thông, ứng xử đúng mực; tôn trọng, giúp đỡ mọi người, nhất là khi có tình huống bất ngờ xảy ra, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Vận tải - Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Hiện nay, để đáp ứng sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của Cục có sự phát triển, yêu cầu ngày càng cao. Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Cục Vận tải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ lái xe, lái tàu, nhân viên kỹ thuật. Để đạt hiệu quả, các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Về nội dung, đẩy mạnh quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các luật, nghị định,… của Đảng, Chính phủ, Quân đội về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, tập trung làm cho các đối tượng nắm vững: Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông”; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Hàng hải quốc tế; các nghị định của Chính phủ về giao thông2, v.v. Về hình thức, các đơn vị cần coi trọng việc gắn kết chặt chẽ và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp giáo dục chính trị, tư tưởng; kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, tập trung với đột xuất,… bảo đảm các đối tượng đều được học tập đầy đủ chương trình, nội dung theo quy định. Cùng với tiếp tục phát huy, nhân rộng các hình thức, mô hình có hiệu quả đã được kiểm nghiệm, các đơn vị tích cực nghiên cứu, phát hiện và tổ chức hình thức mới, đảm bảo sát với thực tiễn hoạt động của đơn vị. Hằng năm, qua kiểm tra nhận thức phấn đấu có 100% đạt yêu cầu; trong đó, 70% trở lên khá, giỏi. Mọi cán bộ, chiến sĩ vận tải luôn quán triệt đầy đủ, tự giác chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Quân đội và đơn vị; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, thực hiện tốt phương châm vận chuyển: “Đầy đủ, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”; không để xảy ra mất an toàn giao thông, làm cho văn hóa giao thông trở thành nếp sống đẹp của “Bộ đội Vận tải” và lan tỏa trong xã hội.

Kiểm tra thủ tục hành chính phương tiện trước khi tham gia giao thông ở
Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 649

Hai là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, lái xe, lái tàu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt giải pháp cơ bản, lâu dài và thiết thực này sẽ trực tiếp quyết định đến chất lượng đảm bảo an toàn giao thông của đơn vị. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Cục Vận tải về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ đơn vị để xác định nội dung, chủ trương, biện pháp tiến hành phù hợp, hiệu quả. Trên cơ sở rà soát, đánh giá chất lượng, nhu cầu về số lượng, quy mô đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, lái xe, lái tàu, tham mưu, đề xuất với trên có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, huấn luyện, tuyển dụng một cách sát thực, góp phần nâng cao khả năng thực hành trong bảo quản, sửa chữa, khai thác, vận hành phương tiện; khắc phục sự thiếu hụt lực lượng, nhất là các đơn vị phía Nam, tạo sự ổn định để họ yên tâm công tác, tích cực “rèn đức, luyện tài”, gắn bó với đơn vị. Quá trình thực hiện, Cục yêu cầu phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phương pháp, tác phong công tác khoa học, sâu sát, tỉ mỉ; có năng lực tham mưu, quản lý, chỉ huy, điều hành đơn vị, kỹ năng thực hành, kiểm tra, uốn nắn; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự mẫu mực, tiêu biểu về “văn hóa giao thông” để quần chúng noi theo. Đồng thời, coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, theo phương châm cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có trình độ, chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao bồi dưỡng cho người đến sau, trình độ còn thấp; khuyến khích tinh thần tự học, tự rèn,… cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa vận tải quân sự trong sạch, lành mạnh; tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; kiên quyết đẩy lùi các hiện tượng văn hóa xấu độc xâm nhập vào đơn vị; làm tốt việc đảm bảo các chế độ, chính sách, nhất là chính sách hậu phương Quân đội cho các đối tượng trong đơn vị.

Ba là, kết hợp chặt chẽ, đưa các cuộc vận động, phong trào về đảm bảo an toàn giao thông đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Trọng tâm là gắn kết phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị với các cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và các phong trào: xây dựng “Đơn vị vận tải chính quy - an toàn - hiệu quả”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, với nội dung, chuẩn mực, tiêu chí, hình thức, cụ thể. Đồng thời, nâng cao chất lượng các mặt công tác kỹ thuật; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về an toàn giao thông, v.v. Cùng với duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác kỹ thuật, các đơn vị coi trọng tổ chức các hội thi, hội thao; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng kết quả, thành tựu khoa học - kỹ thuật vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận tải và giải quyết các khó khăn về vật tư, bảo đảm kỹ thuật. Qua đó, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả các loại phương tiện, khí tài của đơn vị; phấn đấu bảo đảm hệ số kỹ thuật của xe, máy từ 0,93; của tàu, thuyền từ 0,96 trở lên. Các đơn vị làm tốt việc củng cố nhà xe, bến cảng, ụ neo, nhà kho, trạm xưởng, phương tiện phòng, chống cháy, nổ,… để quản lý, bảo quản tốt phương tiện. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần chủ động tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Cục những nội dung đề xuất với Tổng cục Hậu cần và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có kế hoạch trang bị phương tiện vận tải quân sự phù hợp với nhiệm vụ ở từng cấp (chiến lược, chiến dịch, chiến thuật), từng vùng và từng tuyến hoạt động; hoàn chỉnh chiến lược trang bị cho lực lượng vận tải chiến lược giai đoạn 2011 - 2020, bảo đảm vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông. Suy đến cùng, đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với việc đảm bảo an toàn giao thông của các đơn vị vận tải. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết 437-NQ/ĐU của Đảng ủy Cục về “Tăng cường giáo dục pháp luật; quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị và an toàn giao thông”; đề cao trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ, tình hình an toàn giao thông để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, hiệu quả, không lơ là, đơn giản. Hằng tháng, quý, năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải đưa nội dung đảm bảo an toàn giao thông vào nghị quyết; người chỉ huy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện khoa học, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; phân công, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy viên phụ trách và người đứng đầu; lấy kết quả đảm bảo an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá, bình xét khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương,… của tập thể, cá nhân. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, cá nhân trong đảm bảo an toàn giao thông; làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, kịp thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Thực hiện tốt các nội dung, giải pháp cơ bản trên sẽ bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, vật chất trong quá trình tham gia giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh, lực lượng vận tải chiến lược vững mạnh toàn diện, xứng danh “Bộ đội Vận tải - Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đại tá TRẦN VĂN LIỆU, Chính ủy Cục
____________

1 - Gồm các đơn vị vận tải đường bộ, đường thủy và kết hợp vận tải đường sắt, có nhiệm vụ vận chuyển bộ đội, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hàng hóa, trong đó có những loại hàng đặc biệt cho toàn quân; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn và làm nghĩa vụ quốc tế.

2 - Nghị định 107/2014/NĐ-CP, ngày 17-11-2014 sửa đổi Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 24/2015/NĐ-CP, ngày 27-02-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470