Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 25/06/2018, 08:54 (GMT+7)
Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa tích cực tham gia công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa còn được giao nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn. Mặc dù gặp không ít khó khăn do số lượng cán bộ cần bồi dưỡng lớn, yêu cầu đối với công tác này đòi hỏi ngày càng cao, trong khi biên chế của Nhà trường không tăng, chất lượng đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất có mặt chưa theo kịp sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ,… nhưng Nhà trường đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2010 đến nay, Nhà trường đã hoàn thành 124 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 8.550 cán bộ đối tượng 3; phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức 03 khóa bồi dưỡng cho 211 cán bộ đối tượng 2 và tham gia bồi dưỡng cho nhiều lớp đối tượng 4 của các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trên địa bàn, được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh đánh giá cao.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Nhà trường chú trọng tổ chức tốt việc quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Trọng tâm là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ cùng các thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, mà trực tiếp là Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh, v.v. Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đồng thời, xác định đó là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường để chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp về lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, hiệp đồng, nhằm chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 theo phân cấp.

Thượng tá Nguyễn Văn Trường phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 123

Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng nhất cả nước, với 27 huyện, thị xã, thành phố; 635 xã, phường, thị trấn, bao gồm cả miền núi, trung du và đồng bằng, với nhiều địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển,… nên số lượng cũng như tính đặc thù của cán bộ đối tượng 3 khá phong phú, đa dạng. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong nhiệm kỳ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh chỉ đạo vận dụng linh hoạt các hình thức bồi dưỡng; gắn bồi dưỡng tập trung tại Trường Quân sự Tỉnh với bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của cấp huyện. Thực hiện chủ trương đó, hằng năm, Nhà trường bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, mà trực tiếp là cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu tổ chức các khóa bồi dưỡng, đảm bảo đúng, đủ thành phần, đối tượng, nội dung, thời gian,… theo ý định của Tỉnh đã đề ra. Trước thực tế, số lượng cán bộ đối tượng 3 phải bồi dưỡng của Tỉnh lớn, công tác trên nhiều lĩnh vực, địa bàn đặc thù khác nhau, Nhà trường đã tham mưu với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh triệu tập từng khóa bồi dưỡng theo nhóm đối tượng tương xứng về chức danh, địa bàn1. Đây là cách làm khoa học, tạo điều kiện để giáo viên lựa chọn nội dung, nhất là vận dụng lý luận vào thực tiễn sát với đặc điểm đối tượng, địa bàn của từng khóa, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng.

Trên cơ sở kế hoạch đã được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh phê duyệt, Nhà trường chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, từ lựa chọn, phân công giáo viên, chuẩn bị giáo án, tài liệu học tập, đến nơi ăn ở, sinh hoạt,… đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các khóa bồi dưỡng. Xuất phát từ đặc điểm cán bộ đối tượng 3 của Tỉnh có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tại địa phương, phần lớn có trình độ lý luận, nhận thức cao, Nhà trường hết sức chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng, phân công giáo viên có trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm tốt để giảng dạy. Do số lượng đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh có hạn, cùng với lựa chọn, phân công giáo viên đảm nhiệm các chuyên đề phù hợp; phát huy vai trò nòng cốt của các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các trưởng, phó khoa, v.v. Nhà trường đề xuất với Tỉnh phân công cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Công an, Bộ đội Biên phòng và Trường Chính trị Tỉnh lên lớp các chuyên đề trọng điểm, chuyên sâu; phối hợp với Phòng PA-83, Sở Công an, các phòng chuyên môn thuộc Bộ đội Biên phòng Tỉnh để giảng dạy các chuyên đề về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, đạt kết quả tốt, v.v. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ đối tượng 3, nhất là cán bộ thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định, Nhà trường tham mưu cho Tỉnh mở các khóa bồi dưỡng ngay tại cơ sở, địa bàn. Đối với các khóa bồi dưỡng này, bên cạnh cử giáo viên trực tiếp giảng dạy, Nhà trường phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện phân công các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, thành phố, cùng chỉ huy đồn Biên phòng,… tham gia lên lớp các vấn đề chuyên ngành. Riêng đối với các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, Nhà trường tham mưu cho Tỉnh cử cán bộ thuộc Ban Tôn giáo Tỉnh ủy tham gia giảng dạy.

Đi liền với đó, Nhà trường chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh sớm đạt chuẩn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với xây dựng quy hoạch, cử cán bộ, giáo viên đi bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội và tham gia các khóa tập huấn về giáo dục quốc phòng và an ninh do cấp trên tổ chức, Nhà trường tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ, nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực toàn diện cho đội ngũ giáo viên. Đồng thời, đề nghị Tỉnh tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được tham quan các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; đi thực tế tại các đơn vị, địa phương,… để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn công tác, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Đến nay, Nhà trường có 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đại học, có khả năng đảm nhiệm được phần lớn các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.

Theo quy định của trên, hiện nay, phạm vi các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 tương đối rộng (14 chuyên đề lý luận, 2 chuyên đề bổ trợ), tiến hành trong thời gian ngắn (12 ngày làm việc). Vì vậy, để đạt hiệu quả cao, Nhà trường tích cực đổi mới kết cấu chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, phù hợp với đối tượng bồi dưỡng. Trên cơ sở Thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh” và hướng dẫn của cấp trên, Nhà trường chủ động nghiên cứu, xây dựng lại chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh sát tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở; cập nhật, bổ sung chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh và chủ trương, giải pháp của Tỉnh, nhất là về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại, v.v. Đặc biệt, Nhà trường đã nghiên cứu, lựa chọn nội dung xây dựng các chuyên đề phục vụ bồi dưỡng lại, bồi dưỡng bổ sung (thời gian 03 ngày) cho cán bộ đối tượng 3 đã được bồi dưỡng những năm trước đó theo chủ trương của Nhà nước. Đối với các chuyên đề bổ trợ, Nhà trường chú trọng đề cập, giới thiệu kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở các địa phương; thông tin về các vấn đề nóng mà xã hội đang quan tâm, như: công tác phòng, chống tham nhũng, quản lý nhà nước về quốc phòng,… nhằm gắn lý luận với thực tiễn và kịp thời định hướng nhận thức cho người học.

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, Nhà trường coi trọng đổi mới, vận dụng phương pháp lên lớp phù hợp với đặc điểm đối tượng; khuyến khích giáo viên vận dụng phương pháp dạy - học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm, giáo án điện tử trong các bài giảng. Đồng thời, chú ý gắn lý luận với thực tiễn hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường nêu vấn đề, thảo luận, gợi mở để học viên trao đổi ý kiến cả những nội dung làm được và chưa làm được, những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quốc phòng, quân sự tại địa phương mình, lấy thực tiễn để làm sáng tỏ lý luận, giúp học viên củng cố lý luận, có thêm kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ theo chức trách tại địa phương.

Cùng với đó, Nhà trường quan tâm thích đáng đến các mặt bảo đảm; tích cực huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống doanh trại, phòng học, bổ sung tài liệu, giáo trình,… phục vụ công tác giáo dục, đào tạo. Các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đều được Nhà trường chuẩn bị chu đáo từ khâu đón tiếp, sắp xếp tổ chức lớp học,… đến bố trí nơi ăn, ở sinh hoạt tập trung 100% tại Nhà trường, với những điều kiện bảo đảm tốt nhất. Trong mỗi khóa học, Nhà trường đều tổ chức trang trọng lễ khai mạc, bế mạc khóa bồi dưỡng; trong đó, mời các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Nội vụ, Sở Công an,… tham dự, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học viên. Sau mỗi khóa học, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, toàn diện trên tất cả các mặt; thông báo kết quả phối hợp thực hiện, kết quả rèn luyện, học tập của từng học viên về địa phương, làm cơ sở cho công tác giáo dục các khóa tiếp theo.

Bằng việc triển khai tích cực các biện pháp trên, những năm qua, Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được giao; các khóa bồi dưỡng đều đạt kết quả tốt, với 100% học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 80% khá, giỏi. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào kế hoạch hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 trong năm 2018 theo quyết tâm của Tỉnh; và quan trọng hơn là góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có ý thức, trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Thượng tá NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, Hiệu trưởng Nhà trường
_______________

1 - Phân chia thành các nhóm đối tượng 3: của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh; các huyện đồng bằng, ven biển; các huyện miền núi, biên giới, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...