Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 18/07/2016, 07:50 (GMT+7)
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật ô tô của Quân đội và đào tạo các ngành nghề kỹ thuật tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ năm 2013, Nhà trường được Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên 07 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn1. Đây là nhiệm vụ mới, có tính đặc thù và yêu cầu rất cao, Nhà trường chưa có nhiều kinh nghiệm.

Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn, Nhà trường đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực hiện nhiệm vụ này. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, khoa, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, Nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường liên kết triển khai thực hiện. Để đạt hiệu quả cao, Nhà trường đã cử nhiều lượt cán bộ đến trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên của các cơ sở đào tạo, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đã tổ chức giáo dục môn học này trong nhiều năm. Đồng thời, rà soát, phân công các lực lượng kiêm nhiệm phụ trách nhiệm vụ này. Để tạo thuận lợi cho giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, Nhà trường đã dành riêng khu B (khu đào tạo hệ dân sự) với diện tích 14 ha. Với nỗ lực, quyết tâm cao và sự chuẩn bị tích cực, ngay trong năm 2013, Nhà trường đã đón nhận, tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung đúng theo kế hoạch, đảm bảo chính quy, thống nhất.

Xuất phát từ đặc thù các trường liên kết có các chuyên ngành, thời gian, chương trình học tập khác nhau; vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, hằng năm Nhà trường tổ chức Hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh. Thông qua đó, hiệp đồng, thống nhất với trường liên kết về thời gian, lưu lượng sinh viên về học, làm cơ sở tổ chức thực hiện, cũng như rút kinh nghiệm những điểm còn hạn chế, cả trong tổ chức chỉ đạo, quản lý và dạy - học. Nhờ chú trọng làm tốt vấn đề này, những năm qua, công tác tiếp nhận, tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các khóa luôn bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thời gian, chương trình đào tạo của các trường liên kết và thực lực cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của Nhà trường.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo ngay từ khóa đầu, Nhà trường đặc biệt coi trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên tham gia giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Phát huy lợi thế với 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đại học và sau đại học, được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, Nhà trường đã chỉ đạo Hội đồng Khoa học và Đào tạo tuyển chọn những giáo viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm để giảng dạy. Nhà trường tích cực cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn về nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; đồng thời, duy trì nền nếp chế độ bồi dưỡng tại chỗ theo phân cấp, thông qua dự giảng, bình giảng, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các khoa, bộ môn. Bên cạnh đó, Nhà trường còn tích cực tổ chức thi giáo viên dạy giỏi2 ở các cấp, nâng cao trình độ toàn diện của đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy môn học này.

Cùng với đó, Nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy - học, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh. Do người học là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, phần lớn có nhận thức tốt, đã được làm quen với phương pháp dạy - học bậc đại học, Nhà trường chỉ đạo các khoa và từng giáo viên nghiên cứu nắm chắc nội dung, đối tượng, vận dụng phương pháp dạy - học phù hợp. Trong đó, chú trọng vận dụng phương pháp dạy - học tích cực, như: nêu vấn đề, đàm thoại, gợi mở, đưa người học vào tình huống có vấn đề để đào sâu tư duy, khắc phục triệt để việc truyền thụ kiến thức một chiều. Trong quá trình huấn luyện, đội ngũ giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, biên soạn giáo án điện tử, cập nhật nội dung mới vào bài giảng, gắn nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh với chuyên ngành đào tạo của sinh viên, gắn lý thuyết với thực hành, tăng tính trực quan, tạo hứng thú cho sinh viên, đưa sinh viên đến gần hơn thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng. Gắn liền với đó, Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Hình thức thi, kiểm tra được chú trọng đổi mới, vận dụng thi trắc nghiệm các học phần lý thuyết, vấn đáp với học phần thực hành, đề cao vận dụng lý luận vào thực tiễn,... góp phần xây dựng ý thức tự giác cho sinh viên trong quá trình học tập, nâng cao chất lượng dạy - học.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, nhằm bồi đắp truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và có kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết. Vì vậy, cùng với giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng, Nhà trường thường xuyên quản lý, rèn luyện sinh viên chặt chẽ, nghiêm túc ngay từ đầu đợt học, nhằm xây dựng cho họ nhân cách, tác phong người chiến sĩ. Theo đó, trước mỗi khóa học, Nhà trường chủ động phối hợp với trường liên kết lựa chọn những sinh viên có năng lực để bổ nhiệm cán bộ tiểu đội và trung đội; sắp xếp, biên chế sinh viên thành các đại đội, trung đội, tiểu đội; đồng thời, phổ biến nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt đến từng sinh viên. Trong quá trình học tập, với phương châm “nhẹ nhàng, mềm dẻo nhưng kiên quyết”, Nhà trường kết hợp giáo dục với duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần, từ thể dục sáng, kiểm tra, sắp xếp trật tự nội vụ, vệ sinh, thời gian học tập ở giảng đường, thao trường, đến ăn uống, ngủ nghỉ,... để sinh viên được học tập, rèn luyện, sinh hoạt và trưởng thành trong môi trường quân sự thực thụ. Mặt khác, Nhà trường tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong suốt thời gian khóa học, như: thông tin thời sự, kể chuyện truyền thống, xem phim khoa học quân sự, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, v.v. Qua đó, củng cố, bồi đắp thêm kiến thức, để lại những dấu ấn sâu sắc về lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc,… cho sinh viên.

Bên cạnh đó, Nhà trường tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, phương tiện dạy - học và nhà ở, đáp ứng cao nhất nhu cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên. Đến nay, Nhà trường đã có 15 phòng học lý thuyết, 02 phòng học chuyên dùng, thư viện và phòng đọc khu A 330m2; thao trường bắn súng 12.600m2; nhà phụ trợ 330m2; bãi huấn luyện chiến thuật 2.000m2; 800m2 sân tập thể lực, với đầy đủ các hạng mục, như: sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bãi vượt vật cản, v.v. Các thiết bị dạy - học hiện đại, như: máy chiếu, máy bắn tập MBT-03,… được trang bị đồng bộ theo từng phòng học. Khu ký túc xá, nhà ăn có tổng diện tích trên 5.000m2, bảo đảm đáp ứng lưu lượng 1.000 sinh viên/đợt.

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên của Nhà trường thu được kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2013 đến nay, Nhà trường đã đào tạo, cấp chứng chỉ môn học cho 19 đợt, với 5.073 sinh viên; kết quả: 100% số sinh viên đủ điều kiện để cấp chứng chỉ tốt nghiệp, trong đó có trên 70% khá, giỏi. Sau thời gian học tập ở Nhà trường, các sinh viên có chuyển biến tiến bộ rõ nét về nhiều mặt, nhất là ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, phong cách trong học tập và công tác, được các trường liên kết đánh giá cao.

Cùng với thực hiện tốt giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo kế hoạch, thời gian qua, Nhà trường tích cực xây dựng, trình cấp trên phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô. Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng Nhà trường đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, phấn đấu đến năm 2018, hoàn thành việc xây dựng và đưa Trung tâm đi vào hoạt động, bảo đảm lưu lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho 15.000 sinh viên/năm theo Quyết định 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện mục tiêu đã xác định, Nhà trường tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các chỉ thị của Đảng, Nhà nước và cấp trên về giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên; qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn Trường. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đẩy mạnh rà soát, đề nghị cấp trên phê duyệt hoàn thiện các chức danh về tổ chức các cấp của Trung tâm, bảo đảm đúng người, đúng việc và không tăng biểu biên chế; xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên có đủ số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng quy mô đào tạo. Nhà trường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh; trong đó, ưu tiên đầu tư, nâng cấp khu ký túc xá, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập; mua sắm bổ sung các trang thiết bị, mô hình, vũ khí tập, phương tiện dạy - học, bảo đảm đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại hóa, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất của môn học và yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh nói chung, giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên nói riêng. Nhà trường cũng đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và phong trào nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên, sinh viên; giải quyết hài hòa giữa trang bị kiến thức, kỹ năng quân sự với xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định uy tín, thương hiệu của Trung tâm.

Đại tá, ThS. TRẦN HÀ THỌ, Hiệu trưởng Nhà trường

_______________

1 - 07 trường liên kết: 1. Học viện Ngân hàng; 2. Đại học Kiểm sát Hà Nội; 3. Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung; 4. Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà; 5. Trường cao đẳng Công nghệ Hà Nội; 6. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; 7. Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

2 - Hằng năm, 100% giáo viên giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh đều tham gia Hội giảng cấp Trường.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 06:55 - 23/04/2018

EUR27805.2828137.65

GBP31651.8932159.28

USD2274022810

Giá vàng

Cập nhật : 09:15 - 21/04/2018

HCMSJC36.73036.930
Hà NộiSJC36.73036.950
Đà NẵngSJC36.73036.950

Thời tiết