Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Tư, 11/04/2018, 06:57 (GMT+7)
Trung đoàn 8 với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhận thức sâu sắc vai trò của kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, những năm qua, Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) luôn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; coi đây là giải pháp quan trọng, cơ sở nền tảng để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về môi trường pháp lý giúp họ thực hiện tốt chức trách quân nhân cũng như quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thực chất, đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Xuất phát từ nhận thức, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung khô cứng, khó cả với người truyền đạt và người tiếp nhận, nên nếu không lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cùng với nâng cao nhận thức, quyết tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp thì sẽ dẫn đến việc tổ chức chỉ mang tính hình thức, không đem lại hiệu quả. Vì vậy, hằng năm, từ Đảng ủy Trung đoàn đến các chi bộ, nội dung này được đưa vào trong nghị quyết lãnh đạo; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, hình thức, thời gian, đối tượng tuyên truyền; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với từng giai đoạn. Đồng thời, gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị (nhất là cán bộ chủ trì) trong tổ chức thực hiện, lấy đó làm tiêu chí bình xét, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng.

Một buổi huấn luyện chiến thuật của Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 8
(Ảnh: quankhu3.vn)

Với  đặc điểm của đơn vị cơ bản là hạ sĩ quan, chiến sĩ, tuy năng động, ham học hỏi nhưng trình độ  nhận thức không đều; vì vậy,  Trung đoàn xác định tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo phương châm: dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Để đạt được điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu các đơn vị xây dựng nội dung tuyên truyền toàn diện theo quy định, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, dành nhiều thời lượng cho những nội dung có liên quan trực tiếp đến cán bộ, chiến sĩ, như: chính sách bảo hiểm y tế quân nhân, Luật Nghĩa vụ quân sự, nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam có liên quan đến chống tra tấn và quyền con người trong Quân đội; những nội dung về tình hình dân tộc, tôn giáo; an ninh, trật tự xã hội; âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, v.v. Trên cơ sở các chủ đề tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do trên quy định, tổ giáo viên pháp luật của các đơn vị đã xây dựng nội dung bài giảng, câu hỏi, đáp án ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ sát với thực tiễn đời sống sinh hoạt để cán bộ, chiến sĩ dễ tiếp thu.

Nét nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung đoàn là thực hiện đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục. Ngoài các hình thức theo quy định, Trung đoàn đặc biệt coi trọng sử dụng hình thức, phương pháp trực quan để tác động vào nhận thức của bộ đội một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không giáo điều, khô cứng. Trong đó, mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”; “Câu lạc bộ pháp luật chiến sĩ”; “Ngày Pháp luật” được duy trì chặt chẽ, thường xuyên, đem lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống bảng tin, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích của các đơn vị được bố trí ở những khu vực trung tâm, dễ quan sát để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục những nội dung cơ bản, thiết thực về pháp luật đến mọi quân nhân. Cùng với đó, các hình thức: “sân khấu hóa”, diễn đàn “Thanh niên với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”; “Hái hoa dân chủ”; thi tìm hiểu pháp luật,… được các đơn vị tổ chức chặt chẽ, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, với định hướng rõ ràng , nhằm “mềm hóa” các điều luật, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, từng bước đưa nội dung pháp luật vào cuộc sống hằng ngày, hình thành thói quen “sống và làm việc theo pháp luật” của cán bộ, chiến sĩ .

Nhận thức rõ sự phát triển bùng nổ và những tác động mạnh mẽ, đa chiều từ không gian mạng, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường giáo dục, tuyên truyền để mọi quân nhân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội và Đơn vị trong sử dụng in-tơ-nét. Đây là nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Bởi in-tơ-nét, đặc biệt là mạng xã hội là môi trường ảo, rất phức tạp, khó lường, trong khi hầu hết quân nhân, đặc biệt là những đối tượng được sử dụng điện thoại di động đều dễ dàng tiếp cận và hoạt động trong môi trường này. Vì thế, nếu không được trang bị những kiến thức cần thiết, quân nhân rất dễ vi phạm pháp luật, kỷ luật khi sử dụng in-tơ-nét. Theo đó, thông qua nhiều hình thức, các đơn vị tập trung tuyên truyền để quân nhân nắm rõ và chấp hành nghiêm những quy định khi sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội được xác định trong Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; Quy chế Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ in-tơ-nét trong Quân đội nhân dân Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư 110/2014/TT-BQP, ngày 22-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng). Trọng tâm là, quân nhân tuyệt đối không cung cấp, trao đổi thông tin có nội dung thuộc lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, quốc phòng qua mạng in-tơ-nét. Không tạo lập và cung cấp thông tin cá nhân với tư cách quân nhân lên các trang thông tin điện tử, các mạng xã hội. Không chia sẻ thông tin từ những trang mạng mạo danh, phản động, có nội dung không lành mạnh. Không lưu trữ, soạn thảo các tài liệu quân sự trên máy tính kết nối in-tơ-nét và các thiết bị có khả năng kết nối in-tơ-nét, v.v. Cùng với đó, các đơn vị còn chủ động, kịp thời cập nhật, tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nắm rõ và cảnh giác với những loại tội phạm sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội để hoạt động. Trung đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục để quân nhân thấy rõ những tác hại của việc chơi lô đề, cờ bạc, cá độ thông qua sử dụng công nghệ; đề ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

Để các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai có hiệu quả cao, Trung đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt các mặt bảo đảm cho hoạt động này. Trước hết, chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - yếu tố giữ vai trò quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hằng năm, Trung đoàn lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ, khả năng tuyên truyền tốt; nhiệt tình, trách nhiệm với công việc để thành lập tổ công tác giáo dục pháp luật và chỉ đạo các đơn vị kiện toàn tổ giáo viên chính trị, Ban Biên tập chuyên mục “mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, phương pháp, nhất là kỹ năng sư phạm, khả năng sử dụng công nghệ thông tin, v.v. Qua đó, giúp lực lượng này không chỉ có kiến thức vững mà còn có khả năng truyền đạt hiệu quả, thu hút người nghe.

Trung đoàn đã chủ động khắc phục khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất để đầu tư, tu sửa phòng đọc, mua sắm, trang bị tủ sách pháp luật cho các đơn vị. Ngoài việc tiếp nhận các đầu sách do trên cấp, đảm bảo 4 nhóm sách, báo, tài liệu pháp luật theo quy định của Tổng cục Chính trị, Trung đoàn còn chủ động mua sắm, huy động từ nhiều nguồn để làm phong phú, đa dạng các loại sách, báo pháp luật, phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, tìm hiểu. Hệ thống bảng tin, pa-nô, áp phích, tranh, ảnh cổ động,… thường xuyên được thay đổi, làm mới, bảo đảm thẩm mỹ và phù hợp với nội dung tuyên truyền trong từng giai đoạn. Để nâng cao hiệu quả của đài truyền thanh nội bộ, Trung đoàn đầu tư máy tính có cài đặt phần mềm ghi âm để phát thanh viên sử dụng, bảo đảm nội dung phát thanh được biên tập chuẩn xác, thu hút người nghe, đồng thời giảm được công sức đối với những nội dung phát lại nhiều lần và có thể cung cấp nội dung cho đơn vị đóng quân xa Trung đoàn.

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Trung đoàn tăng cường  kết hợp chặt chẽ công tác công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng chính quy. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt trong ngày, tuần và các quy định của Quân đội. Tập trung đổi mới phương pháp, tác phong công tác; thực hiện nghiêm quy định về uống rượu, bia, hút thuốc lá, điều khiển xe gắn máy, sử dụng điện thoại di động, v.v. Quản lý chặt chẽ quân nhân ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là các bộ phận nhỏ, lẻ đóng quân xa đơn vị, những bộ phận tham gia làm công tác dân vận; tăng cường hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự nhằm duy trì nghiêm kỷ luật. Khi có vụ việc vi phạm xảy ra, chỉ huy đơn vị phải báo cáo kịp thời, trung thực, không bao che, giấu giếm khuyết điểm; tổ chức kiểm điểm, quy rõ trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân, đơn vị để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu cán bộ các cấp phải nắm chắc hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của mọi quân nhân thuộc quyền, đặc biệt là đối tượng chiến sĩ mới; thường xuyên nắm chắc tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, giúp bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Với sự quan tâm đúng mức, bằng những biện pháp đồng bộ và thiết thực, những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung đoàn 8 đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, tình hình vi phạm kỷ luật của bộ đội giảm, những năm gần đây Trung đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%. Kết quả đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn.

Trung tá NGUYỄN HUY PHÚ, Chính ủy Trung đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:01 - 21/01/2022

EUR24,965.0926,364.70

GBP29,963.4031,243.06

USD22,450.0022,760.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:29 - 21/01/2022

HCMSJC61.20061.800
Hà NộiSJC61.20061.820
Đà NẵngSJC61.20061.820