Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 18/11/2019, 08:18 (GMT+7)
Trung đoàn 148 nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trung đoàn bộ binh 148 thuộc Sư đoàn 316 (Quân khu 2) có nhiệm vụ: sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Đứng chân trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là hoạt động của các tổ chức tôn giáo, an ninh nông thôn, tệ nạn xã hội; cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 50%, trình độ, kiến thức pháp luật còn hạn chế,… đã đặt ra cho Trung đoàn nhiều vấn đề phải giải quyết. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm cho Đơn vị luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Đông Hưng phát động thi đua tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtcác cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết chuyên đề, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện mặt công tác này hằng năm, hằng quý, bảo đảm sát thực, hiệu quả, phù hợp từng đối tượng; trong đó, có sự phân công, phân cấp rõ ràng, người chỉ huy chịu trách nhiệm xây dựng, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch huấn luyện, giáo dục chính trị cho từng đối tượng. Căn cứ từng nội dung, Trung đoàn chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung trong toàn Đơn vị. Quá trình thực hiện, luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường kiểm tra đôn đốc, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có nền nếp, góp phần nâng cao ý thức, văn hóa pháp luật cho bộ đội. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan chức năng và cán bộ chính trị trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy về nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ đơn vị; phối hợp nghiên cứu biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác giáo dục pháp luật và quản lý bộ đội; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội đồng quân nhân và các tổ chức, lực lượng trong tổ chức thực hiện.

Đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Do vậy, Trung đoàn luôn quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn làm tốt công tác tuyển chọn đội ngũ báo cáo viên, bảo đảm phải là những đồng chí vừa có kiến thức, hiểu biết về pháp luật và khả năng sư phạm, vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, phong cách mẫu mực, khoa học, thực sự gương mẫu về chấp hành pháp luật, nói đi đôi với làm, nhận thức gắn với hành động. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, tổ chức tập huấn, hội thi, hội giảng; phê duyệt và thông qua giáo án trước khi lên lớp cho đội ngũ này theo đúng quy định. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên pháp luật của Trung đoàn không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu triển khai kế hoạch, chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm.

Cùng với đó, Trung đoàn thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức tiến hành, bảo đảm hiệu quả, phù hợp từng đối tượng, có tính thuyết phục cao; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập các chuyên đề pháp luật, thi tìm hiểu, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tham quan, tọa đàm, diễn đàn, giao lưu, sân khấu hóa1 với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, áp-phích, bảng tin. Đặc biệt, hình thức sân khấu hóa được áp dụng mang lại hiệu quả cao, phù hợp với đặc điểm của đơn vị bộ binh đủ quân, nhất là với nhận thức và tâm lý của hạ sĩ quan – binh sĩ trong đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch đã xác định, các đơn vị cụ thể hóa những điều luật, quy định bằng các màn kịch, tiểu phẩm,… để truyền tải nội dung đến bộ đội một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Ngoài ra, các đơn vị còn tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả sách, báo pháp luật trong Tủ sách pháp luật ở phòng Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung sách, báo, tài liệu, văn bản pháp luật mới, luân chuyển sách giữa các đơn vị để thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia đọc, tìm hiểu, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỷ luật và các chế độ quy định của Quân đội, đơn vị. Bên cạnh đó, Trung đoàn duy trì nghiêm “Ngày Pháp luật” ở các đơn vị (mỗi tháng một lần vào thứ 5 của tuần cuối tháng); việc tổ chức bảo đảm phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, như: tập trung giáo dục, quán triệt các văn bản mới ban hành, có liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Đơn vị và địa phương nơi đóng quân.

Một vấn đề quan trọng là Trung đoàn chú trọng thực hiện nghiêm chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Trung đoàn chỉ đạo các bộ phận thực hiện công tác này theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của trên, có vận dụng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Trung đoàn. Những nội dung như: văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng được chú trọng giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững. Thời gian qua, Trung đoàn đã tổ chức học tập các chuyên đề: Một số điều về chống bạo lực gia đình; Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đồng thời, làm rõ một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Thi hành án hình sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; các văn bản pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống các loại tội phạm, về tăng cường công tác quản lý vũ khí, trang bị, vật liệu nổ trong Quân đội,... mang lại hiệu quả cao. Hằng quý, Trung đoàn còn chủ động phối hợp với cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 2, Khu vực 3, cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu để tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ về những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống của bộ đội, các vụ việc xảy ra trên địa bàn2, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến ngày càng vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị, địa phương cho bộ đội.

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong nâng cao nhận thức, rèn luyện kỷ luật cho bộ đội, Trung đoàn luôn coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với tăng cường công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ nền nếp sinh hoạt, học tập, canh trực, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện giờ nào việc ấy; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện tác phong chính quy và duy trì, rèn luyện kỷ luật. Cùng với đó, Trung đoàn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, cuộc vận động của các tổ chức, các ngành, tạo phong trào sâu rộng, môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện và tự giác chấp hành. Phát huy tinh thần “tự soi, tự sửa”, cán bộ, đảng viên trong toàn Trung đoàn đã thực sự “làm gương”, tạo sự lan tỏa trong đơn vị, chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật dân vận, 10 lời thề, 12 điều kỷ luật khi quan hệ, tiếp xúc với nhân dân, tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân địa phương, thực hiện quân với dân một ý chí, góp phần xây dựng đơn vị, địa bàn đóng quân an toàn, vững mạnh. Nhằm động viên bộ đội yên tâm phấn đấu, rèn luyện, gắn bó với đơn vị, Trung đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, quan tâm đến các chế độ, chính sách hậu phương Quân đội, tạo môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, phong phú, lành mạnh cho bộ đội phấn đấu và trưởng thành.

Bằng những giải pháp thiết thực và cụ thể đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Đơn vị an toàn tuyệt đối, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Trung đoàn 148 luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá NGUYỄN ĐÔNG HƯNG, Chính ủy Trung đoàn
_______________

1 - Năm 2018 Trung đoàn được chọn làm điểm cho Quân khu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa.

2 - Từ đầu năm 2019 tới nay, Trung đoàn đã chủ động phối hợp tổ chức 04 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 04 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 29/10/2020

HCMSJC55.80056.300
Hà NộiSJC55.80056.320
Đà NẵngSJC55.80056.320

Thời tiết