Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 23/01/2020, 14:50 (GMT+7)
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung đoàn Tên lửa 213

Trung đoàn Tên lửa 213 thuộc Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc. Đội hình của Trung đoàn đóng quân phân tán, chủ yếu ở khu vực đồi núi cao, điều kiện đi lại, nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Trung đoàn thường xuyên phải làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu, huấn luyện trên các địa bàn phức tạp; yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu - quản lý vùng trời đòi hỏi ngày càng cao, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là các loại tệ nạn diễn biến khó lường, tác động tiêu cực đến cán bộ, chiến sĩ. Từ thực tiễn đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác; trong đó, hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội để góp phần cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung đoàn

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Chỉ thị 63/2008/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc “Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ”; Chỉ thị 04/CT-BQP về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam” và các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 363 về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đảng ủy Trung đoàn có nghị quyết chuyên đề, cấp ủy và chỉ huy các cấp cụ thể hóa nội dung nghị quyết, kế hoạch sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện, luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có nền nếp, góp phần nâng cao ý thức, văn hóa pháp luật cho bộ đội. Các tổ chức đảng khi đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nghị quyết quý (tháng) đều kịp thời bổ sung nội dung, chương trình tổ chức thực hiện. Đảng ủy Trung đoàn giao cho cơ quan chính trị tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện tốt chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.

Nhằm bảo đảm cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả tích cực, Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo toàn đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các bộ phận thực hiện công tác này theo đúng kế hoạch và hướng dẫn, có vận dụng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Những nội dung, như: văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng về quốc phòng, an ninh được giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức học tập các nội dung, như: Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Thi hành án hình sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Pháp lệnh Bảo vệ các công trình quốc phòng, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự; Pháp lệnh Phòng, chống ma túy, mại dâm; Chỉ thị 25/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng “Về quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy trong Quân đội”, v.v. Các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc các quy chế, quy định của Quân chủng, Sư đoàn và đơn vị về nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo an toàn trong huấn luyện; các quy định sử dụng xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, xăng, dầu, điện, nước; quy định về cấm uống rượu, bia, v.v. Ngoài ra, lãnh đạo, chỉ huy các cấp còn chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn các nội dung về tình hình dân tộc, tôn giáo; an ninh, trật tự xã hội; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch,... làm cơ sở để bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, nêu cao tinh thần cảnh giác, đủ sức “đề kháng” trước mọi âm mưu xuyên tạc, kích động của các phần tử xấu và tệ nạn xã hội. Do xác định rõ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung công tác đảng, công tác chính trị và được thể hiện trong kế hoạch huấn luyện của các đơn vị, nên đã khắc phục được tình trạng chồng chéo và bỏ sót nội dung, chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nặng về hình thức như những năm trước đây. Hằng năm, Trung đoàn đều hoàn thành 100% chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch.

Cùng với đó, Trung đoàn luôn tích cực đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền sát đặc điểm, tính chất nhiệm vụ và đề ra yêu cầu cụ thể với từng đối tượng. Khắc phục những hạn chế do điều kiện hoạt động phân tán mà vẫn đảm bảo được chương trình, nội dung, chỉ huy Trung đoàn đã chủ động chỉ đạo các đơn vị kết hợp tốt giữa lên lớp tập trung với tuyên truyền theo nhóm nhỏ lẻ, giữa chính khóa với ngoại khóa; tổ chức học bù, học vét, bảo đảm 100% quân số được tham gia. Đối với các chuyên đề pháp luật được xác định hằng năm, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức các lớp học tập trung; nâng cao chất lượng chuẩn bị giáo án, bài giảng; động viên báo cáo viên tích cực nghiên cứu, sưu tầm số liệu, hình ảnh minh họa, làm phong phú, sinh động thêm nội dung lên lớp. Những vấn đề cần quán triệt nhanh, như: văn bản pháp luật mới được ban hành, tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội và đảm bảo an toàn giao thông,... được lồng ghép quán triệt trong các buổi thông báo chính trị - thời sự, trong sinh hoạt thường xuyên. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập các chuyên đề pháp luật, thi tìm hiểu, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tham quan, tọa đàm, diễn đàn, giao lưu, sân khấu hóa với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, áp-phích, bảng tin để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, Trung đoàn chú trọng giữ mối quan hệ và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, như: Viện Kiểm sát Quân sự, Tòa án Quân sự khu vực, Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng và tổ chức Đoàn Thanh niên địa phương nơi đóng quân để thực hiện có hiệu quả hoạt động giao lưu, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và nói chuyện về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Đối với đội ngũ cán bộ khối cơ quan, yêu cầu đặt ra không chỉ có nhận thức đúng, đủ về pháp luật để chấp hành và truyền thụ cho cấp dưới, mà còn phải làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy đề ra các nội dung, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật mang lại hiệu quả cao. Cán bộ khối đơn vị, ngoài yêu cầu về nhận thức, còn phải thực hiện tốt chức trách quản lý, chỉ huy và tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc quyền. Đội ngũ sĩ quan trẻ, lái xe, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ mới được Trung đoàn và các cơ quan, đơn vị hết sức quan tâm. Đây là những đối tượng chưa được trải nghiệm nhiều trong môi trường quân sự và tỷ lệ vi phạm kỷ luật thường cao hơn các đối tượng khác. Do vậy, Trung đoàn thường xuyên chỉ đạo các cấp tập trung giáo dục cho họ một cách cơ bản, thường xuyên, không chỉ tiến hành một lần mà phải nhiều lần.

Cùng với những việc làm trên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy và các phong trào thi đua, cuộc vận động của đơn vị. Các đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ ngày, tuần; đẩy mạnh xây dựng chính quy; thực hiện nghiêm việc cấm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên uống rượu, bia say ở mọi lúc, mọi nơi; không uống rượu, bia vào buổi trưa, trong giờ hành chính, trong ngày làm việc. Riêng hạ sĩ quan, chiến sĩ không được uống rượu, bia, hút thuốc lá và điều khiển xe gắn máy (kể cả trong thời gian nghỉ phép, tranh thủ); thực hiện tốt văn hóa pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Hoạt động thi đua của Trung đoàn luôn được duy trì có nền nếp, thực sự là động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, cũng là môi trường thực tiễn để quân nhân phấn đấu, rèn luyện. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng được các cấp tiến hành khách quan, thực chất, đúng người, đúng việc. Các phong trào: “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; “Quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Tuổi trẻ Trung đoàn 213 đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tiến quân vào khoa học, công nghệ, xây dựng Trung đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; “Đơn vị trực ban khá”; “Phiên ban kiểu mẫu”,… được các cấp tổ chức thực hiện tốt. Trung đoàn duy trì nghiêm 11 chế độ ngày, 03 chế độ tuần và áp dụng nhiều biện pháp quản lý hành chính, tăng cường các hình thức kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm. Công tác quản lý bộ đội theo phân cấp được thực hiện chặt chẽ, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, các đơn vị nhỏ lẻ, làm nhiệm vụ độc lập xa trung tâm chỉ huy.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và thiết thực, những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung đoàn Tên lửa 213 đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ chuyển biến rõ rệt; tình hình vi phạm kỷ luật của bộ đội ngày càng giảm, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hay các vụ mất an toàn trong huấn luyện; vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%. Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện. Năm 2018, Trung đoàn đạt “Đơn vị Quyết thắng”, Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Đây là động lực để Trung đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá NGUYỄN THÀNH SƠN, Trung đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470