Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Sáu, 22/10/2021, 07:21 (GMT+7)
Nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn 543

Lữ đoàn 543, Quân khu 2 là đơn vị công binh hỗn hợp, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các công trình quốc phòng; rà phá bom mìn, vật nổ; làm đường tuần tra biên giới, tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Lữ đoàn thực hiện các nhiệm vụ đa dạng, trong môi trường phức tạp, nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn cao; công tác bảo đảm các mặt còn nhiều khó khăn. Các đội thi công thường xuyên cơ động làm nhiệm vụ phân tán, nhỏ, lẻ trên địa bàn 09 tỉnh, chủ yếu ở địa bàn rừng núi, vùng sâu, vùng xa, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, v.v. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn phải có tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cao trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội; coi đây là một giải pháp trọng tâm.

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về “Tiếp tục tăng cường quản lý giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị số 07/CT-TM, ngày 10/3/2020 của Bộ Tổng Tham mưu về việc thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội; Chỉ thị số 43/CT-BTL, ngày 13/12/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về “Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang Quân khu”,... và các nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, v.v. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Lữ đoàn ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về vấn đề này; hằng tháng, cấp ủy, chỉ huy các cấp cụ thể hóa nội dung, đưa vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện sát đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Lữ đoàn giao cho cơ quan chính trị tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định. Thực hiện có hiệu quả hình thức sinh hoạt chính trị chuyên đề nhằm quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có nền nếp, góp phần nâng cao ý thức, văn hóa pháp luật cho bộ đội.

Do đặc điểm luôn phải cơ động thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi rộng, hoạt động phân tán, chủ yếu ở địa hình rừng núi phức tạp, khó khăn, nên chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, đối với lực lượng hoạt động ổn định, tổ chức tốt hình thức giáo dục tập trung, bảo đảm đúng, đủ chương trình, nội dung, thời gian theo quy định. Trọng tâm là các điều luật, chỉ thị, hướng dẫn, quy định liên quan trực tiếp đến duy trì, chấp hành kỷ luật, pháp luật, làm cơ sở vận dụng trong quá trình học tập, công tác. Nội dung tập trung vào: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014; Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”; Chỉ thị số 71-CT/ĐU, ngày 26/3/2020 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lực lượng vũ trang Quân khu, v.v. Đội ngũ báo cáo viên các cấp được bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật, khả năng truyền đạt, nêu cao trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo bài giảng; chú trọng đổi mới phương pháp theo hướng kết hợp giảng bài truyền thống với sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin gắn với mô hình, bảng biểu, trình chiếu, bảo đảm sinh động, hấp dẫn, có tính thuyết phục cao.

Trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao trong Hội thi Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (năm 2019)

Đối với các đội thi công xa đơn vị, được thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp, phát huy tối đa cơ sở vật chất, phương tiện trực quan, tổ chức giảng bài thành nhiều đợt, học ghép, học bù, học vét,… bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập các nội dung theo quy định. Ngoài ra, Lữ đoàn còn xây dựng các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các file âm thanh, sử dụng loa kéo để phát cho bộ đội nghe trong giờ nghỉ, ngày nghỉ,… tạo sự phong phú, hấp dẫn trong quá trình tuyên truyền. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, lựa chọn, bố trí cán bộ, làm tốt việc bồi dưỡng về nội dung, phương pháp nhằm phát huy tốt vai trò cán bộ ở các đội thi công khi phải kết hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ: vừa kiểm tra các mặt, vừa giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, v.v. Nhờ đó, số cán bộ này mỗi khi công tác tại các đội thi công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, cả về chuyên môn và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tiết kiệm nhân lực, vật lực cho đơn vị và mô hình “Bốn nhất, Hai không, Một công trình”1.

Căn cứ vào chương trình, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị lựa chọn những điều luật cơ bản liên quan trực tiếp đến đời sống, công tác, sinh hoạt của đơn vị để bộ đội tìm hiểu; gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, sinh hoạt chính trị, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, làm cho công tác này ngày càng đổi mới, với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, thu hút bộ đội tham gia. “Tủ sách pháp luật” tại thư viện Lữ đoàn và phòng Hồ Chí Minh được duy trì tốt, với hàng trăm đầu sách, báo các loại để bộ đội đọc, tham khảo. Triển khai tốt việc học tập “Mỗi tuần một điều luật”, “Các quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ” và những nội dung liên quan trực tiếp đến sinh hoạt, công tác của bộ đội; lấy đó làm “cẩm nang” vận dụng trong xử lý khi xảy ra các tình huống về kỷ luật, pháp luật. Việc kiểm tra nhận thức, đánh giá kết quả bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; kết hợp giữa viết thu hoạch với kiểm tra viết, trắc nghiệm, vấn đáp, phúc tra; kết quả hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi. Định kỳ hằng quý, Lữ đoàn mời Viện Kiểm sát khu vực 21, Phòng Điều tra hình sự Quân khu và Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đến giới thiệu chuyên đề về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật trong và ngoài Quân đội để cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức học tập, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đội thi công làm tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân nắm chắc hoạt động của các tổ chức tôn giáo, di cư tự do, truyền đạo trái phép; tham mưu, đề xuất giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Qua đó, tạo tình cảm gắn kết quân - dân, giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đơn vị, góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, vững mạnh.

Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy và các phong trào thi đua, cuộc vận động của đơn vị. Lữ đoàn yêu cầu ở từng cấp luôn làm tốt công tác tư tưởng, nhất là việc nắm tình hình của từng đối tượng phải rất cụ thể, chính xác, từ chất lượng công tác đến các mối quan hệ, sinh hoạt, chấp hành kỷ luật, v.v. Hằng tháng, quý, các đơn vị tổng hợp báo cáo về Lữ đoàn, làm cơ sở đề ra các chủ trương, biện pháp giáo dục, quản lý bộ đội. Thực hiện nghiêm việc cấm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên uống rượu, bia ở cơ quan, đơn vị. Cơ quan chức năng của Lữ đoàn và các đơn vị duy trì nghiêm việc kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định, đội mũ bảo hiểm của cán bộ, nhân viên sử dụng phương tiện giao thông cá nhân khi ra, vào doanh trại. Chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị cũng như ở các đội thi công. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình mọi mặt, nhất là các đội thi công để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở bộ đội thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nền nếp, chế độ, xử lý nghiêm các sai phạm. Hoạt động thi đua của Lữ đoàn được duy trì có nền nếp, thực sự là động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và là môi trường thực tiễn để quân nhân phấn đấu, rèn luyện. Những chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lữ đoàn viết thư khen gửi về địa phương, nhờ thông báo tới gia đình và trên phương tiện truyền thanh của địa phương. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (nay là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; đồng thời, thực hiện tốt phong trào “Biên giới xanh - sạch - an toàn”; “Ca năng suất, kíp an toàn”,... coi đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ và từng đơn vị.

Nhờ tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ chuyển biến rõ rệt; tình hình vi phạm kỷ luật của bộ đội ngày càng giảm, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng hoặc mất an toàn trong huấn luyện, lao động; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%. Kết quả đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, cơ sở để nhiều năm liền Lữ đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, bồi đắp thêm truyền thống “Trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thắng lợi” của Đơn vị, xứng đáng với truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh Anh hùng.

Đại tá NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG, Chính ủy Lữ đoàn
____________________

1 - Bốn nhất: (1) Chấp hành kế hoạch thi công tốt nhất; (2) Thực hiện quy tắc bảo đảm an toàn tốt nhất; (3) Chấp hành mệnh lệnh chỉ huy tốt nhất; (4) Thi công năng suất, chất lượng, hiệu quả nhất. Hai không: (1) Không để lộ lọt bí mật công trình; (2) Không lãng phí vật tư, nhân lực. Một công trình: Sử dụng công trình hiệu quả, bí mật, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:08 - 7/12/2021

EUR25,394.0426,816.71

GBP29,839.0731,112.28

USD22,950.0023,220.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 07/12/2021

HCMSJC60.75061.450
Hà NộiSJC60.75061.470
Đà NẵngSJC60.75061.470